Bấm vào đây để xem hướng dẫn sử dụng Thống kê nhịp lô tô hướng dẫn xem chương trình dự thống kê nhịp lô tô của kết quả xổ số miền Bắc

Cột Số nhịp xuất hiện: Cho ta biết khoảng cách giữa 2 ngày khi cặp số xuất hiện.
Cột Số nhịp xuất hiện cho phép bạn có thể dự đoán được cặp số nào sắp ra trong thời gian tới thông qua số nhịp lô của tất cả các thứ hay theo từng thứ trong tuần. Rất mong chương trình sẽ giúp ích cho các bạn.

G00: Đặc biệt.
G11: Giải nhất.
G21: Giải nhì
G31: Giải ba thứ nhất - G32: Giải ba thứ hai
G41: Giải tư thứ nhất - G42: Giải tư thứ hai - G43: Giải tư thứ ba - G44: Giải tư thứ tư.
G45: Giải tư thứ năm - G46: Giải tư thứ sáu - G47: Giải tư thứ bảy.
G51: Giải năm.
G61: Giải sáu thứ nhất - G62: Giải sáu thứ hai - G63: Giải sáu thứ ba.
G71: Giải bảy.
G81: Giải tám.

Từ ngày:
dd/mm/yyyy
Đến ngày:
dd/mm/yyyy
Cặp số khảo sát:
Chọn tỉnh/thành:

Dữ liệu được xem trong khoảng cách 1000 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay.
Chỉ có VIP mới xem được thống kê trong khoảng cách 1000 ngày

Thống kê tần số nhịp xuất hiện cho cặp số: 00
Tổng số lần xuất hiện của cặp số 00 là: 25 lần
Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
 30/11/2023  Thứ năm  G61 (1 lần)  63
 28/09/2023  Thứ năm  G21,G62 (2 lần)  35
 24/08/2023  Thứ năm  G44 (1 lần)  84
 01/06/2023  Thứ năm  G62 (1 lần)  7
 25/05/2023  Thứ năm  G42 (1 lần)  21
 04/05/2023  Thứ năm  G63 (1 lần)  42
 23/03/2023  Thứ năm  G00,G63 (2 lần)  21
 02/03/2023  Thứ năm  G11,G81 (2 lần)  35
 26/01/2023  Thứ năm  G51 (1 lần)  14
 12/01/2023  Thứ năm  G61 (1 lần)  35
 08/12/2022  Thứ năm  G62 (1 lần)  63
 06/10/2022  Thứ năm  G63 (1 lần)  7
 29/09/2022  Thứ năm  G45,G81 (2 lần)  147
 05/05/2022  Thứ năm  G44 (1 lần)  14
 21/04/2022  Thứ năm  G43 (1 lần)  28
 24/03/2022  Thứ năm  G71 (1 lần)  14
 10/03/2022  Thứ năm  G00,G32 (2 lần)  28
 10/02/2022  Thứ năm  G71 (1 lần)  7
 03/02/2022  Thứ năm  G43,G44 (2 lần)  84
 11/11/2021  Thứ năm  G61 (1 lần)  7
 04/11/2021  Thứ năm  G46 (1 lần)  7
 28/10/2021  Thứ năm  G63 (1 lần)  56
 02/09/2021  Thứ năm  G44 (1 lần)  14
 19/08/2021  Thứ năm  G81 (1 lần)  28
 22/07/2021  Thứ năm  G51 (1 lần)  Bắt đầu tính nhịp