Bấm vào đây để xem hướng dẫn sử dụng Thống kê tần suất kiểu ô hướng dẫn xem thống kê tần suất lô kiểu ô của kết quả xổ số miền Bắc
Bảng thống kê loto này giúp bạn theo dõi được tần suất xuất hiện của các cặp số loto một cách chi tiết nhất. Dựa trên các thông kê đó bạn có thể thống kê cặp số nào sắp ra và ra trong khoảng nào?.
Để xem thống kê trong giai đoạn nào bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày sao cho khoảng cách ngày giữa chúng không quá giới hạn ngày được xem, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.

Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy
Xem theo chiều dọc      Xem theo chiều ngang 
Chọn tỉnh/thành:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Hiện tại bạn đang tra cứu 100 lần mở thưởng. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay.
Chỉ có VIP được tra cứu tối đa 100 lần mở thưởng. Khách thường tra cứu được tối đa 20 lần
Ngày\Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
2023-11-23         1             2   1 1 1       1       1                   1                 1                             1     1                 1 2                       1             1       1            
2023-11-16         1   1       1         1                         1         1   1                       1 1               1         1     1                         1     1 1           2                     1  
2023-11-09                   1     2     1 1   1 1                         1   1                                   1                         1                 1     1 1               1 1       2                
2023-11-02   1         1 1       1 1         1               1       2                 1           1                     1                           1           1                           1         1     2    
2023-10-26     1 1                       1                   1     1                       1         1 1   1                           1             1         1 1 1               1           1         2        
2023-10-19           1 1             1 1           1                       1 1               1         1                                 1                 1       1                     2     1     1 1   1      
2023-10-12                   1                         1             1 1   1     1           1   1         2         1                           1   2               1             1       1                   1  
2023-10-05         1     1     1                   1       1           1   1   1     1                         1 1           1         1                         1             1   1     2                        
2023-09-28 2   1             1     1         1     1       1                               1                     1                   1         1             1                   1           1     1         1   1
2023-09-21               2                           1                       1 1           1         1     1           1 1 1           2           1 1                       1         1       1                  
2023-09-14         1 2                                             1   1   1         1       1 2                   1   2                         1           1                               1     1         1    
2023-09-07                 1             1       1           1                           1   1             1 1   1         1                         1       1         1   1       2 1                           1
2023-08-31     1       2           1                     1                       1                     1   1 1 1   2               2                   1         1                 1               1              
2023-08-24 1                     1                         1                                   1     1             1 1     1   1             1           1         1           1       1 1       1   1     1      
2023-08-17   1 2             1                 1         2         1                 1                                                 1                       1         1             1       1   1       3      
2023-08-10   1 1       1 1 1 1       1       1       1         1                                 1                               1     1             1       1           2                                 1      
2023-08-03                         1     1                       1     1           1                 1     1             1           1             1   1 1           1 1   1                 2                 1  
2023-07-27         1         1 1                     1                           2         1               1   1         1 1               2           1                   2 1               1                    
2023-07-20                                   1                                           1       1                 2       1         1         1         1   1     1 1     1     1     1   1         1 1          
2023-07-13   1       1         1                         1   1 1   1     1     1                     1                 1     1       1 1         1     1                     1       1                            
2023-07-06         1                             2 1 1 1                                   1               2   1 1   1             1                 1         1                         1                     1 1
2023-06-29                       1 1 1     1             1                 1 1 1 1         1               1                                 1             1 1       1   1             1                   1      
2023-06-22       1                   1         1       1 1     1         1 1                         1     1       1 1                 1   2             1                         1                             1
2023-06-15       1               1           1     1         1           1   1                               2       1                     1           1   1     1                   1   1                       2
2023-06-08     1       1             1                 1                     1 1           2         1                     1           1         1         1             1                       1   1   2        
2023-06-01 1                                       1     1   1                     1   1 2 1     1                                 1         3           1           1                       1 1                  
2023-05-25 1 1       1 1   1                                   1 1                                     1       1 1                               1 1                                       1     1 1 1       1 1  
2023-05-18                     1                             1   2             1 1     1                                               1   1     1 1 1           1     1   1           1                   1   1  
2023-05-11                             1   1                           1                       1   2 1 1 1     1                         2                   1               1             1               2   1  
2023-05-04 1       1   1                                         2 1   2       1 1         1     1               1   1 1             1                           1                                         1      
2023-04-27             2                           1     1         1 1         1         1     1               1             1             1       1 1 1       1       1                     1                    
2023-04-20                                 1 1   1         2 1                           1       1               1   1                   1     1                   1     2         1       1   1                  
2023-04-13           1   1                               1   1                     1   1       1   1             2     1 1   1     1             1       2                                       1                
2023-04-06         2     1             1 1               1 2                           1         1                           1   1               1     1 1   1           1                   1                    
2023-03-30     1             2                         1 1     1               1   1     1     1           1     1         2                                         1         1 1                         1      
2023-03-23 2             2                                 1                   1                                   1             2               1   1       1       1   1 1 1         1                   1      
2023-03-16           1     1     1 1     1           1 1 1                     1                     1           1   1           1           1         1                                     1       1         1  
2023-03-09         1       1                     1                                   1 1             1 2               1         1 1               1       1               1 1     1                 1       1    
2023-03-02 2               1   1             1     1                                     1                     1 1 1           1         1         2                         1             1               1 1    
2023-02-23     1 1     1             1                       1 1   1 1                                     1           1 1     2 1                 1   2                                       1                  
2023-02-16         1     1               1   1           1                               1   1   1                       2       1           1 1 1             1     1           1                     1          
2023-02-09     1   2                                                 1                                 1   1                     1       1     1 1     1                 1 1   1             1 1     1     1      
2023-02-02     2                 1             1                   1       1 1 1   1           1   2                                 1                   1           1                       1       1       1    
2023-01-26 1               1         1       1                       1       2     1   1     1             1           1                                     1                 1   1 1       1     1              
2023-01-19       1             1       1     2                 1   1 1               1   1             1   1     1                       1             1                         1   1                 1          
2023-01-12 1     1           1             1     1                                 1                 3               1           2                           1     1       1     1     1 1                        
2023-01-05     1                             1           1             2 1       1     1         1             1                         1                 1                   1     1             2     1       1
2022-12-29   1           1     1       1   1   1 1     1                       2       1             1       1           2                                 1                               1         1            
2022-12-22     1           1     1         1   1 1 1           1       1                                               1                   1 1                   1   1     1           2               1          
2022-12-15   1       2   1   1       1             1                               2             1   1 2                       1       1       1                           2                                      
2022-12-08 1           1 1       2 1     1                                                     1 1           1           1         1     2                                     1       1         1   1            
2022-12-01                       1         1                     1       1           1 1 1                           1       1             1   1     1   1             1       1             1   1             1  
2022-11-24                       1             1   2       1       1           1         2 1                       1             1     1           1                     1       1                     1         1
2022-11-17           1     1               1         1               1 1   2       1       1                             1                                 2   2       1                   2                      
2022-11-10             1           1       1                     1   1 1       2               1             1                 1                 1                   1           1           1       1   1     1  
2022-11-03   1                   1   1     1             1       1     1                     1                 1               1 2             1   1   1           1         1               1                    
2022-10-27             1 1       1               1                         1 1   1       1                   2     2                   1                 1 1                 1             1               1      
2022-10-20       1           1 2           1     1         1                                                 1                                   1           1           1           1   1   1         1 1 1   1  
2022-10-13       1       1                         1 1             1         1     1       1                 1       1         1   1                     1           1 1                   1 1             1      
2022-10-06 1   1     1                     1 1                 1     1                 1                       1             1       1               1                   1 1         1   1                 1     1
2022-09-29 2   1                               1           1       1             1 1   2           1     1 1                                     1                           1       1           1 1              
2022-09-22                         1       2   1                     1   1   1         1     1 2   1               1         1                                                       2           1       1        
2022-09-15         1               1     1       1 1 1                   1 1 2       1                   1                                 1 1   1                                                 1         2    
2022-09-08                   1         1 1