Soi cầu lô tam giác của kết quả xổ số Bình Định
Bạn click vào đây xem hướng dẫn về chương trình Soi Cầu Lotto Tam Giác Cộng Dồn hướng dẫn xem chương trình soi cầu lô tam giác, soi cầu, soi cầu lô
Để xem rất đơn giản bạn chỉ cần chọn Biên ngày, Soi theo giải, Số ngày cầu chạy kiểu soi rồi bấm nút Xem kết quả để xem. Khi bạn muốn xem các cầu trong quá khứ bạn có thể nhập Biên ngày là một ngày khác trước đó.

Chú ý:
- Số ngày cầu chạy: khi xem một kiểu soi mới yêu cầu bạn chọn số ngày bằng 1 cho lần xem đầu. Các lần xem sau bạn có thể xem số ngày lớn hơn.
- Cầu cả cặp: là cầu được tính khi ghép cả 2 vị trí cầu theo chiều xuôi hoặc ngược. VD: 68, 86 là cầu cả cặp chỉ cần về một trong 2 cặp số là ok.
- Cầu Bạch thủ ghép xuôi: là cầu được tính khi ghép 2 vị trí số màu xanh theo chiều từ trên xuống.
- Cầu Bạch thủ ghép ngược: là cầu được tính khi ghép 2 vị trí số màu xanh theo chiều từ dưới lên.


Lấy dự đoán 3 cặp lotto đẹp + chạm ĐB của miền Trung hàng ngày >> Soạn SMS: NGON Mã tỉnh gửi 8577
Lấy dự đoán 2 cặp lotto may mắn + chạm ĐB của miền Trung hàng ngày >> Soạn SMS: NGON Mã tỉnh gửi 8677
Lấy dự đoán 1 cặp lotto VIP + chạm ĐB của miền Trung hàng ngày >> Soạn SMS: NGON Mã tỉnh gửi 8777

Dưới đây là bảng mã tỉnh xổ số miền Trung.

BDH(Bình Định), DNG(Đà Nẵng), DNO(Đắc Nông ), DLK(DaklaK), GL(Gia Lai),
KH(Khánh Hoà), KT(Kon Tum), NT(Ninh Thuận), PY(Phú Yên), QB(Quảng Bình),
QNM(Quảng Nam), QNI(Quảng Ngãi), QT(Quảng trị), TTH(Thừa Thiên Huế)

Biên ngày: (dd/mm/yyyy) Soi theo: Số ngày cầu chạy:
Soi cầu cho:         Kiểu soi :
Soi cầu tính đến ngày 22/10/2020
Chỉ có VIP mới xem được các số ngày cầu chạy khác cùng với các giải khác
Tất cả cầu cả cặp có số ngày cầu chạy là 1 ngày
Bảng cầu rút gọn
Đầu 0 04
Đầu 1
Đầu 2 24 26 28
Đầu 3 34 35
Đầu 4 45 47
Đầu 5 50 52 54 55 56 57 58
Đầu 6 65
Đầu 7 75 76 78
Đầu 8 82 85
Đầu 9 95 96 98
 
4 cầu cũ - là những cầu có chiều dài cầu vượt số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[001] Cặp số: 95, 59
[002] Cặp số: 98, 89
[003] Cặp số: 95, 59
[004] Cặp số: 65, 56
29 cầu mới - là những cầu có chiều dài cầu bằng số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[005] Cặp số: 82, 28
[006] Cặp số: 75, 57
[007] Cặp số: 76, 67
[008] Cặp số: 78, 87
[009] Cặp số: 75, 57
[010] Cặp số: 35, 53
[011] Cặp số: 34, 43
[012] Cặp số: 35, 53
[013] Cặp số: 96, 69
[014] Cặp số: 54, 45
[015] Cặp số: 55, 55
[016] Cặp số: 56, 65
[017] Cặp số: 57, 75
[018] Cặp số: 58, 85
[019] Cặp số: 55, 55
[020] Cặp số: 50, 05
[021] Cặp số: 52, 25
[022] Cặp số: 56, 65
[023] Cặp số: 58, 85
[024] Cặp số: 04, 40
[025] Cặp số: 24, 42
[026] Cặp số: 45, 54
[027] Cặp số: 47, 74
[028] Cặp số: 45, 54
[029] Cặp số: 55, 55
[030] Cặp số: 26, 62
[031] Cặp số: 28, 82
[032] Cặp số: 75, 57
[033] Cặp số: 85, 58
Tổng số các cầu xuất hiện theo các cặp số là:
Cặp số 04, 40 xuất hiện 1 lần
Cặp số 24, 42 xuất hiện 1 lần
Cặp số 26, 62 xuất hiện 1 lần
Cặp số 28, 82 xuất hiện 2 lần
Cặp số 34, 43 xuất hiện 1 lần
Cặp số 35, 53 xuất hiện 2 lần
Cặp số 45, 54 xuất hiện 3 lần
Cặp số 47, 74 xuất hiện 1 lần
Cặp số 50, 05 xuất hiện 1 lần
Cặp số 52, 25 xuất hiện 1 lần
Cặp số 55, 55 xuất hiện 3 lần
Cặp số 56, 65 xuất hiện 3 lần
Cặp số 57, 75 xuất hiện 4 lần
Cặp số 58, 85 xuất hiện 3 lần
Cặp số 76, 67 xuất hiện 1 lần
Cặp số 78, 87 xuất hiện 1 lần
Cặp số 95, 59 xuất hiện 2 lần
Cặp số 96, 69 xuất hiện 1 lần
Cặp số 98, 89 xuất hiện 1 lần