Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Trung hướng dẫn xem sổ kết quả xổ số miền Trung, so ket qua xo so mien trung
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 23 tháng 11 năm 2023

2 số cuối: 49,04,39,08,41,48,04,87,41,74,95,59,59,94,62,07,14,86
Giải đặc biệt
935249
Giải nhất
72304
Giải nhì
58739
Giải ba
45508 - 33441
Giải tư
27648 - 30004 - 26587 - 95541 - 38774 - 30295 - 47959
Giải năm
5659
Giải sáu
4394 - 2462 - 0807
Giải bẩy
614
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 4 7 8
4

9
1 1 8 9
9 9
2
4
6 7
4 5

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 16 tháng 11 năm 2023

2 số cuối: 35,98,58,13,64,09,69,32,25,71,20,67,11,41,01,61,95,45
Giải đặc biệt
249035
Giải nhất
16798
Giải nhì
75558
Giải ba
41513 - 56764
Giải tư
79109 - 87469 - 04432 - 35625 - 16971 - 42720 - 28767
Giải năm
6911
Giải sáu
6941 - 8501 - 6361
Giải bẩy
195
Giải tám
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 9
1 3
0 5
2 5
1 5
8
1 4 7 9
1

5 8

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 09 tháng 11 năm 2023

2 số cuối: 30,11,04,06,96,52,86,59,91,10,51,95,42,84,66,23,50,93
Giải đặc biệt
796730
Giải nhất
46311
Giải nhì
55604
Giải ba
14806 - 21096
Giải tư
81652 - 68286 - 15559 - 96191 - 02410 - 42351 - 31995
Giải năm
6042
Giải sáu
3984 - 2966 - 5223
Giải bẩy
750
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 6
0 1
3
0
2
0 1 2 9
6

4 6
1 3 5 6

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 02 tháng 11 năm 2023

2 số cuối: 66,03,10,05,13,29,24,74,07,52,64,88,16,91,39,94,12,89
Giải đặc biệt
652366
Giải nhất
28603
Giải nhì
89310
Giải ba
72105 - 88213
Giải tư
43729 - 35624 - 68174 - 85307 - 54352 - 26364 - 16988
Giải năm
2516
Giải sáu
7891 - 2539 - 5494
Giải bẩy
912
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 5 7
0 2 3 6
4 9
9

2
4 6
4
8 9
1 4

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 26 tháng 10 năm 2023

2 số cuối: 07,74,85,89,72,72,29,49,76,68,27,57,73,96,31,48,05,14
Giải đặc biệt
375607
Giải nhất
96174
Giải nhì
77585
Giải ba
84589 - 97972
Giải tư
02172 - 60929 - 19549 - 40776 - 81168 - 94127 - 80657
Giải năm
8373
Giải sáu
8596 - 8831 - 3248
Giải bẩy
605
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 7
4
7 9
1
8 9
7
8
2 2 3 4 6
5 9
6

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 19 tháng 10 năm 2023

2 số cuối: 40,39,27,48,13,70,91,09,00,35,55,47,53,63,20,94,97,81
Giải đặc biệt
334240
Giải nhất
11639
Giải nhì
31227
Giải ba
36948 - 88913
Giải tư
98970 - 25691 - 11109 - 53400 - 15435 - 18355 - 85747
Giải năm
7853
Giải sáu
4963 - 7720 - 8494
Giải bẩy
797
Giải tám
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 9
3
0 7
5 9
0 7 8
3 5
3
0
1
1 4 7

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 12 tháng 10 năm 2023

2 số cuối: 44,35,28,35,05,17,83,32,01,78,18,83,63,90,04,32,41,38
Giải đặc biệt
029344
Giải nhất
65035
Giải nhì
41928
Giải ba
35235 - 34105
Giải tư
71917 - 60983 - 67932 - 41601 - 36578 - 66018 - 67783
Giải năm
8463
Giải sáu
9390 - 3204 - 0332
Giải bẩy
641
Giải tám
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 4 5
7 8
8
2 2 5 5 8
1 4

3
8
3 3
0

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 05 tháng 10 năm 2023

2 số cuối: 10,68,82,34,56,92,95,18,19,07,06,86,92,31,34,35,72,94
Giải đặc biệt
671010
Giải nhất
69468
Giải nhì
12282
Giải ba
21934 - 01456
Giải tư
51692 - 52495 - 19618 - 50219 - 59907 - 74006 - 75786
Giải năm
7192
Giải sáu
5131 - 9634 - 1635
Giải bẩy
672
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6 7
0 8 9

1 4 4 5

6
8
2
2 6
2 2 4 5

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 28 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 57,25,42,90,59,65,33,59,98,43,72,31,52,42,19,91,04,95
Giải đặc biệt
460257
Giải nhất
72625
Giải nhì
20042
Giải ba
39490 - 83359
Giải tư
84265 - 17933 - 22459 - 53198 - 62443 - 42672 - 07031
Giải năm
2652
Giải sáu
7942 - 8019 - 3091
Giải bẩy
404
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
9
5
1 3
2 2 3
2 7 9 9
5
2

0 1 5 8

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 21 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 30,76,78,39,92,88,16,22,28,86,12,56,30,99,27,81,24,89
Giải đặc biệt
038430
Giải nhất
59076
Giải nhì
35178
Giải ba
72839 - 51792
Giải tư
34488 - 23216 - 65222 - 17328 - 34286 - 91712 - 67956
Giải năm
7830
Giải sáu
2599 - 3127 - 2581
Giải bẩy
724
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2 6
2 4 7 8
0 0 9

6

6 8
1 6 8 9
2 9

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 14 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 76,12,61,80,14,16,56,89,02,43,58,62,61,64,23,93,74,73
Giải đặc biệt
853776
Giải nhất
05912
Giải nhì
13261
Giải ba
69380 - 93914
Giải tư
03116 - 49656 - 43389 - 72402 - 96643 - 24858 - 90762
Giải năm
0261
Giải sáu
3064 - 1423 - 4893
Giải bẩy
774
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
2 4 6
3

3
6 8
1 1 2 4
3 4 6
0 9
3

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 07 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 11,94,92,35,77,51,13,08,51,50,26,46,73,87,50,81,37,53
Giải đặc biệt
197311
Giải nhất
61094
Giải nhì
05692
Giải ba
86135 - 73577
Giải tư
72051 - 29013 - 78408 - 04151 - 54750 - 79226 - 70246
Giải năm
3673
Giải sáu
0187 - 2550 - 6381
Giải bẩy
337
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
1 3
6
5 7
6
0 0 1 1 3

3 7
1 7
2 4

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 31 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 24,06,92,61,68,40,98,04,37,38,01,91,58,85,23,25,96,67
Giải đặc biệt
928024
Giải nhất
18706
Giải nhì
72792
Giải ba
22361 - 66168
Giải tư
61240 - 74798 - 89704 - 37737 - 95538 - 63601 - 75691
Giải năm
5158
Giải sáu
9485 - 6623 - 0025
Giải bẩy
396
Giải tám
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 4 6

3 4 5
7 8
0
8
1 7 8

5
1 2 6 8

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 24 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 08,59,85,68,19,81,88,39,32,33,75,91,83,60,19,95,08,67
Giải đặc biệt
782808
Giải nhất
62359
Giải nhì
84685
Giải ba
07768 - 57119
Giải tư
18781 - 26288 - 50039 - 80432 - 29833 - 74175 - 87091
Giải năm
7383
Giải sáu
3660 - 9619 - 0095
Giải bẩy
108
Giải tám
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8 8
9 9

2 3 9

9
0 7 8
5
1 3 5 8
1 5

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 17 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 86,45,30,34,53,88,36,67,56,98,09,11,08,15,24,94,89,35
Giải đặc biệt
591586
Giải nhất
51745
Giải nhì
88330
Giải ba
94134 - 33953
Giải tư
24088 - 93436 - 83267 - 25056 - 11098 - 53609 - 07911
Giải năm
7508
Giải sáu
9815 - 1624 - 5794
Giải bẩy
689
Giải tám
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8 9
1 5
4
0 4 5 6
5
3 6
7

6 8 9
4 8

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 10 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 50,68,79,45,70,83,00,42,42,45,86,72,47,72,93,25,31,36
Giải đặc biệt
424150
Giải nhất
04868
Giải nhì
31079
Giải ba
47145 - 68670
Giải tư
53383 - 67900 - 66642 - 02142 - 75345 - 05586 - 38472
Giải năm
0347
Giải sáu
5872 - 8693 - 7725
Giải bẩy
031
Giải tám
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0

5
1 6
2 2 5 5 7
0
8
0 2 2 9
3 6
3

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 03 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 19,75,79,85,86,40,01,32,43,84,86,49,52,64,84,08,84,48
Giải đặc biệt
145019
Giải nhất
20975
Giải nhì
64179
Giải ba
46185 - 34486
Giải tư
51440 - 29301 - 66732 - 23643 - 28584 - 05786 - 26449
Giải năm
9252
Giải sáu
8364 - 5884 - 6308
Giải bẩy
484
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 8
9

2
0 3 8 9
2
4
5 9
4 4 4 5 6 6

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 27 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 47,98,80,37,53,42,16,90,13,85,87,50,82,66,97,76,36,08
Giải đặc biệt
642147
Giải nhất
86198
Giải nhì
80480
Giải ba
13037 - 15553
Giải tư
34542 - 20116 - 60690 - 45913 - 55785 - 15487 - 67850
Giải năm
3082
Giải sáu
7866 - 5997 - 8676
Giải bẩy
836
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
3 6

6 7
2 7
0 3
6
6
0 2 5 7
0 7 8

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 20 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 52,15,31,50,80,95,63,78,55,06,49,27,06,04,39,97,88,83
Giải đặc biệt
264552
Giải nhất
23915
Giải nhì
49031
Giải ba
48850 - 59080
Giải tư
37695 - 81163 - 74578 - 03155 - 18906 - 54849 - 59127
Giải năm
0606
Giải sáu
2104 - 1139 - 5697
Giải bẩy
588
Giải tám
83
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 6 6
5
7
1 9
9
0 2 5
3
8
0 3 8
5 7

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 13 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 29,84,11,71,72,64,50,48,88,35,91,34,54,76,07,52,57,39
Giải đặc biệt
547829
Giải nhất
00484
Giải nhì
10011
Giải ba
92271 - 42372
Giải tư
20264 - 28350 - 80448 - 07588 - 48035 - 41891 - 77634
Giải năm
8554
Giải sáu
7076 - 1207 - 9552
Giải bẩy
957
Giải tám
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
1
9
4 5 9
8
0 2 4 7
4
1 2 6
4 8
1

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 06 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 68,26,47,04,50,14,37,46,86,11,60,87,10,71,33,85,96,09
Giải đặc biệt
688368
Giải nhất
74026
Giải nhì
74447
Giải ba
69504 - 39450
Giải tư
20914 - 23637 - 51946 - 66386 - 91411 - 58660 - 72387
Giải năm
9310
Giải sáu
0871 - 5233 - 3385
Giải bẩy
296
Giải tám
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 9
0 1 4
6
3 7
6 7
0
0 8
1
5 6 7
6

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 29 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 77,86,99,78,77,02,70,23,20,81,33,51,26,15,80,66,46,57
Giải đặc biệt
202977
Giải nhất
40186
Giải nhì
76599
Giải ba
96178 - 08177
Giải tư
58102 - 56870 - 83323 - 62920 - 63881 - 89133 - 35451
Giải năm
6226
Giải sáu
1915 - 1680 - 3466
Giải bẩy
546
Giải tám
57
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
5
0 3 6
3
6
1 7
6
0 7 7 8
0 1 6
9

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 22 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 40,55,04,93,27,04,55,32,11,63,58,12,66,23,18,18,64,38
Giải đặc biệt
439840
Giải nhất
48555
Giải nhì
05604
Giải ba
56393 - 84327
Giải tư
56204 - 46055 - 28732 - 20311 - 43163 - 14858 - 62612
Giải năm
8566
Giải sáu
9323 - 5618 - 0718
Giải bẩy
064
Giải tám
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 4
1 2 8 8
3 7
2 8
0
5 5 8
3 4 6


3

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 15 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 64,71,26,55,40,56,81,93,99,02,15,94,65,68,33,72,22,31
Giải đặc biệt
334364
Giải nhất
54871
Giải nhì
54226
Giải ba
21155 - 43240
Giải tư
11756 - 62381 - 08993 - 83299 - 90702 - 31115 - 33894
Giải năm
5965
Giải sáu
6568 - 1033 - 8872
Giải bẩy
922
Giải tám
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
5
2 6
1 3
0
5 6
4 5 8
1 2
1
3 4 9

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 08 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 83,06,04,22,40,56,42,72,73,36,65,03,09,97,02,09,95,26
Giải đặc biệt
063283
Giải nhất
35806
Giải nhì
07504
Giải ba
38022 - 55240
Giải tư
38156 - 98542 - 53672 - 04473 - 81036 - 59665 - 53503
Giải năm
6209
Giải sáu
8297 - 3402 - 4009
Giải bẩy
995
Giải tám
26
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 3 4 6 9 9

2 6
6
0 2
6
5
2 3
3
5 7

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 01 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 70,34,90,24,20,12,58,81,00,35,55,84,41,75,88,70,01,55
Giải đặc biệt
875870
Giải nhất
68534
Giải nhì
40890
Giải ba
13524 - 09020
Giải tư
84612 - 60058 - 15281 - 04600 - 14335 - 24255 - 90584
Giải năm
2541
Giải sáu
0775 - 4688 - 6170
Giải bẩy
801
Giải tám
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 1
2
0 4
4 5
1
5 5 8

0 0 5
1 4 8
0

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 25 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 83,53,93,18,94,34,80,32,58,95,99,79,36,57,61,12,95,40
Giải đặc biệt
658883
Giải nhất
15353
Giải nhì
77493
Giải ba
22318 - 01594
Giải tư
40034 - 40280 - 63232 - 09258 - 95895 - 92799 - 96679
Giải năm
4436
Giải sáu
3157 - 6861 - 9312
Giải bẩy
195
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2 8

2 4 6
0
3 7 8
1
9
0 3
3 4 5 5 9

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 18 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 94,92,17,70,20,52,63,07,12,20,37,64,32,29,30,24,68,19
Giải đặc biệt
699494
Giải nhất
03192
Giải nhì
71117
Giải ba
10570 - 99720
Giải tư
38652 - 95763 - 57107 - 49612 - 49220 - 01637 - 32064
Giải năm
1432
Giải sáu
1029 - 6530 - 2724
Giải bẩy
368
Giải tám
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
2 7 9
0 0 4 9
0 2 7

2
3 4 8
0

2 4

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 11 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 04,91,80,18,21,08,90,58,14,23,57,46,03,04,42,76,62,66
Giải đặc biệt
452004
Giải nhất
65391
Giải nhì
34080
Giải ba
46918 - 55421
Giải tư
93708 - 55090 - 74658 - 74314 - 40223 - 95657 - 22246
Giải năm
7603
Giải sáu
6504 - 8542 - 3376
Giải bẩy
662
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 4 4 8
4 8
1 3

2 6
7 8
2 6
6
0
0 1

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 04 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 84,44,42,50,99,55,77,86,38,99,74,13,87,67,90,34,27,32
Giải đặc biệt
139284
Giải nhất
73544
Giải nhì
81642
Giải ba
43050 - 73599
Giải tư
54655 - 49677 - 94786 - 91538 - 11599 - 73374 - 75013
Giải năm
7387
Giải sáu
9367 - 8390 - 8434
Giải bẩy
627
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3
7
2 4 8
2 4
0 5
7
4 7
4 6 7
0 9 9