Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Trung hướng dẫn xem sổ kết quả xổ số miền Trung, so ket qua xo so mien trung
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 27 tháng 11 năm 2023

2 số cuối: 32,59,01,33,39,34,99,45,29,86,11,79,79,79,82,28,29,26
Giải đặc biệt
878232
Giải nhất
36459
Giải nhì
54801
Giải ba
12733 - 79339
Giải tư
88134 - 52299 - 64345 - 02929 - 16086 - 49811 - 61779
Giải năm
2679
Giải sáu
2879 - 5082 - 5028
Giải bẩy
929
Giải tám
26
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
1
6 8 9 9
2 3 4 9
5
9

9 9 9
2 6
9

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 20 tháng 11 năm 2023

2 số cuối: 87,26,66,06,94,79,46,25,01,10,95,03,98,06,25,12,71,34
Giải đặc biệt
829687
Giải nhất
87226
Giải nhì
40166
Giải ba
00806 - 36694
Giải tư
35979 - 66546 - 75325 - 56101 - 03710 - 42995 - 46303
Giải năm
1798
Giải sáu
0706 - 7225 - 5712
Giải bẩy
671
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 3 6 6
0 2
5 5 6
4
6

6
1 9
7
4 5 8

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 13 tháng 11 năm 2023

2 số cuối: 08,52,86,81,24,59,90,17,69,59,32,56,04,12,39,14,90,34
Giải đặc biệt
434308
Giải nhất
43852
Giải nhì
87986
Giải ba
99881 - 14324
Giải tư
85259 - 09990 - 54817 - 56769 - 50659 - 01232 - 41256
Giải năm
4804
Giải sáu
5212 - 2139 - 4314
Giải bẩy
690
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 8
2 4 7
4
2 4 9

2 6 9 9
9

1 6
0 0

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 06 tháng 11 năm 2023

2 số cuối: 81,07,00,63,21,19,72,99,12,37,62,25,89,29,03,28,73,70
Giải đặc biệt
372081
Giải nhất
53107
Giải nhì
23500
Giải ba
23963 - 94521
Giải tư
38619 - 57972 - 66599 - 45012 - 07937 - 10262 - 42825
Giải năm
7989
Giải sáu
9329 - 6903 - 1528
Giải bẩy
173
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 3 7
2 9
1 5 8 9
7


2 3
0 2 3
1 9
9

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 30 tháng 10 năm 2023

2 số cuối: 43,08,30,36,13,16,42,34,47,02,63,95,37,39,91,38,14,07
Giải đặc biệt
400243
Giải nhất
65308
Giải nhì
49330
Giải ba
19236 - 61513
Giải tư
64416 - 82442 - 05134 - 18047 - 76002 - 46963 - 91095
Giải năm
4037
Giải sáu
5339 - 3091 - 9138
Giải bẩy
114
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 7 8
3 4 6

0 4 6 7 8 9
2 3 7

3


1 5

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 23 tháng 10 năm 2023

2 số cuối: 78,47,92,98,30,33,60,88,08,23,61,49,38,86,91,27,10,23
Giải đặc biệt
145778
Giải nhất
22647
Giải nhì
42692
Giải ba
03898 - 95730
Giải tư
57333 - 24760 - 06688 - 19708 - 82123 - 15461 - 51049
Giải năm
8938
Giải sáu
7686 - 9191 - 8427
Giải bẩy
010
Giải tám
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
0
3 3 7
0 3 8
7 9

0 1
8
6 8
1 2 8

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 16 tháng 10 năm 2023

2 số cuối: 65,33,58,28,98,45,61,19,40,48,35,21,71,28,88,00,30,29
Giải đặc biệt
688565
Giải nhất
50633
Giải nhì
10458
Giải ba
96928 - 07098
Giải tư
04445 - 98261 - 97219 - 34640 - 31248 - 06135 - 04221
Giải năm
0571
Giải sáu
3528 - 2088 - 8900
Giải bẩy
930
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
9
1 8 8 9
0 3 5
0 5 8
8
1 5
1
8
8

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 09 tháng 10 năm 2023

2 số cuối: 18,94,23,97,71,67,07,20,68,77,42,16,80,74,47,93,15,38
Giải đặc biệt
400518
Giải nhất
19494
Giải nhì
02023
Giải ba
17697 - 62571
Giải tư
16467 - 34607 - 12520 - 07968 - 74177 - 25842 - 30116
Giải năm
6080
Giải sáu
5374 - 3347 - 6093
Giải bẩy
815
Giải tám
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
5 6 8
0 3
8
2 7

7 8
1 4 7
0
3 4 7

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 02 tháng 10 năm 2023

2 số cuối: 67,39,05,87,02,53,06,95,94,64,06,91,51,53,04,97,20,17
Giải đặc biệt
008967
Giải nhất
81439
Giải nhì
39905
Giải ba
17387 - 32002
Giải tư
12753 - 64006 - 91595 - 14694 - 45564 - 54706 - 99891
Giải năm
1651
Giải sáu
1653 - 8304 - 2497
Giải bẩy
720
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 4 5 6 6
7
0
9

1 3 3
4 7

7
1 4 5 7

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 25 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 10,72,35,10,49,47,93,79,59,89,51,56,45,29,98,03,09,40
Giải đặc biệt
606910
Giải nhất
45372
Giải nhì
95635
Giải ba
85610 - 29149
Giải tư
99947 - 40693 - 12979 - 10559 - 97389 - 05751 - 41356
Giải năm
4945
Giải sáu
9029 - 3598 - 6203
Giải bẩy
609
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 9
0 0
9
5
0 5 7 9
1 6 9

2 9
9
3 8

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 18 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 15,16,67,49,82,85,63,86,28,81,15,49,18,23,51,95,96,38
Giải đặc biệt
805515
Giải nhất
07816
Giải nhì
18167
Giải ba
03549 - 00582
Giải tư
72285 - 45663 - 27986 - 10928 - 33681 - 98615 - 83249
Giải năm
2418
Giải sáu
4423 - 3251 - 2795
Giải bẩy
296
Giải tám
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5 5 6 8
3 8
8
9 9
1
3 7

1 2 5 6
5 6

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 11 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 42,58,09,29,37,45,60,86,14,32,39,73,23,82,96,16,21,99
Giải đặc biệt
063642
Giải nhất
46458
Giải nhì
76009
Giải ba
13529 - 14437
Giải tư
84745 - 97560 - 41986 - 55714 - 31432 - 44739 - 87973
Giải năm
7923
Giải sáu
7882 - 5296 - 4816
Giải bẩy
421
Giải tám
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
4 6
1 3 9
2 7 9
2 5
8
0
3
2 6
6 9

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 04 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 56,06,51,73,59,33,91,25,27,02,81,76,77,42,27,62,57,78
Giải đặc biệt
233556
Giải nhất
71606
Giải nhì
21051
Giải ba
35873 - 49759
Giải tư
83233 - 65291 - 05525 - 44527 - 72102 - 78681 - 93476
Giải năm
1877
Giải sáu
4542 - 4527 - 1162
Giải bẩy
757
Giải tám
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 6

5 7 7
3
2
1 6 7 9
2
3 6 7 8
1
1

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 28 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 33,82,75,88,41,86,32,49,12,69,41,31,31,00,69,78,84,99
Giải đặc biệt
047033
Giải nhất
31182
Giải nhì
44475
Giải ba
94088 - 54941
Giải tư
61686 - 41332 - 55649 - 58912 - 59169 - 95541 - 43031
Giải năm
9331
Giải sáu
7100 - 1569 - 9478
Giải bẩy
684
Giải tám
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
2

1 1 2 3
1 1 9

9 9
5 8
2 4 6 8
9

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 21 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 23,12,82,84,55,37,76,29,16,14,41,30,94,80,99,65,95,08
Giải đặc biệt
481223
Giải nhất
24112
Giải nhì
51582
Giải ba
41284 - 65655
Giải tư
59637 - 94976 - 77129 - 78516 - 81414 - 71941 - 99930
Giải năm
0394
Giải sáu
6480 - 9099 - 7565
Giải bẩy
095
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
2 4 6
3 9
0 7
1
5
5
6
0 2 4
4 5 9

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 14 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 69,19,37,64,18,77,97,51,23,63,39,16,18,87,13,57,17,33
Giải đặc biệt
944069
Giải nhất
44019
Giải nhì
49937
Giải ba
38864 - 87318
Giải tư
94577 - 43397 - 66451 - 11023 - 47963 - 64739 - 50716
Giải năm
0318
Giải sáu
7187 - 2713 - 7557
Giải bẩy
317
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3 6 7 8 8 9
3
3 7 9

1 7
3 4 9
7
7
7

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 07 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 29,38,00,13,94,67,04,84,01,19,97,23,73,61,58,18,79,98
Giải đặc biệt
685529
Giải nhất
97938
Giải nhì
41700
Giải ba
21713 - 69994
Giải tư
72467 - 00104 - 35684 - 90801 - 37619 - 43397 - 31023
Giải năm
9573
Giải sáu
0261 - 9758 - 2818
Giải bẩy
779
Giải tám
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 1 4
3 8 9
3 9
8

8
1 7
3 9
4
4 7 8

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 31 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 49,35,91,43,48,31,60,23,75,11,00,63,11,48,89,73,22,16
Giải đặc biệt
357049
Giải nhất
76935
Giải nhì
51791
Giải ba
95243 - 59148
Giải tư
55731 - 52560 - 69523 - 72775 - 27511 - 82400 - 90663
Giải năm
3011
Giải sáu
1148 - 8089 - 0973
Giải bẩy
422
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
1 1 6
2 3
1 5
3 8 8 9

0 3
3 5
9
1

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 24 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 56,85,73,77,44,80,77,61,53,50,57,94,34,93,21,61,07,63
Giải đặc biệt
858556
Giải nhất
87985
Giải nhì
18273
Giải ba
93777 - 64244
Giải tư
63380 - 23177 - 92561 - 13153 - 12850 - 44757 - 00294
Giải năm
3034
Giải sáu
9993 - 0621 - 7361
Giải bẩy
707
Giải tám
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7

1
4
4
0 3 6 7
1 1 3
3 7 7
0 5
3 4

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 17 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 24,62,82,07,33,79,35,48,82,91,61,74,78,31,01,26,03,78
Giải đặc biệt
136024
Giải nhất
19662
Giải nhì
86382
Giải ba
01207 - 06533
Giải tư
90579 - 72735 - 61148 - 34382 - 57891 - 47361 - 26274
Giải năm
9978
Giải sáu
6031 - 6801 - 9226
Giải bẩy
903
Giải tám
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 3 7

4 6
1 3 5
8

1 2
4 8 8 9
2 2
1

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 10 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 44,00,94,98,08,25,10,40,83,60,19,18,68,25,76,42,12,38
Giải đặc biệt
887644
Giải nhất
76800
Giải nhì
67894
Giải ba
30998 - 80508
Giải tư
27725 - 41110 - 16240 - 25083 - 74960 - 21619 - 86718
Giải năm
8068
Giải sáu
6525 - 8476 - 7742
Giải bẩy
212
Giải tám
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 8
0 2 8 9
5 5
8
0 2 4

0 8
6
3
4 8

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 03 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 10,00,63,45,98,60,67,34,41,90,31,11,03,26,65,27,02,73
Giải đặc biệt
755710
Giải nhất
22000
Giải nhì
78563
Giải ba
45645 - 27198
Giải tư
03360 - 53167 - 33834 - 58441 - 86490 - 68731 - 76711
Giải năm
5303
Giải sáu
9126 - 0665 - 3827
Giải bẩy
302
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 2 3
0 1
6 7
1 4
1 5

0 3 5 7
3

0 8

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 26 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 05,74,21,58,32,18,10,06,56,45,07,20,14,15,42,47,81,35
Giải đặc biệt
912305
Giải nhất
08974
Giải nhì
54621
Giải ba
43558 - 10732
Giải tư
22718 - 18110 - 43106 - 34256 - 80545 - 66507 - 46420
Giải năm
1714
Giải sáu
5715 - 4042 - 2947
Giải bẩy
781
Giải tám
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 6 7
0 4 5 8
0 1
2 5
2 5 7
6 8

4
1

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 19 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 59,75,99,15,15,65,96,97,90,63,63,05,53,76,20,02,61,68
Giải đặc biệt
943559
Giải nhất
54575
Giải nhì
84699
Giải ba
37915 - 88115
Giải tư
90065 - 19196 - 35897 - 92990 - 96863 - 11463 - 52005
Giải năm
9453
Giải sáu
7276 - 1620 - 3802
Giải bẩy
061
Giải tám
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 5
5 5
0


3 9
1 3 3 5 8
5 6

0 6 7 9

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 12 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 14,29,04,58,64,39,32,77,15,13,96,34,55,07,65,47,95,17
Giải đặc biệt
785514
Giải nhất
56429
Giải nhì
49404
Giải ba
67958 - 17864
Giải tư
52139 - 54632 - 67277 - 11215 - 76613 - 82496 - 08034
Giải năm
6055
Giải sáu
3107 - 6365 - 6147
Giải bẩy
695
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 7
3 4 5 7
9
2 4 9
7
5 8
4 5
7

5 6

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 05 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 70,29,42,61,82,94,93,39,03,69,51,39,90,54,71,74,68,29
Giải đặc biệt
386370
Giải nhất
57629
Giải nhì
66542
Giải ba
54561 - 28182
Giải tư
49094 - 90593 - 43839 - 03503 - 46069 - 92351 - 54539
Giải năm
3690
Giải sáu
2954 - 6971 - 0874
Giải bẩy
768
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3

9 9
9 9
2
1 4
1 8 9
0 1 4
2
0 3 4

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 29 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 12,85,10,05,13,74,88,20,02,67,48,36,52,86,71,55,61,29
Giải đặc biệt
753212
Giải nhất
95785
Giải nhì
12210
Giải ba
03805 - 50513
Giải tư
52074 - 18988 - 32620 - 81802 - 28267 - 10248 - 27336
Giải năm
4652
Giải sáu
6686 - 0971 - 3355
Giải bẩy
261
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 5
0 2 3
0 9
6
8
2 5
1 7
1 4
5 6 8

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 22 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 84,07,22,64,30,78,93,52,83,66,41,29,70,06,53,89,68,94
Giải đặc biệt
838784
Giải nhất
11207
Giải nhì
69822
Giải ba
36464 - 35930
Giải tư
44778 - 67693 - 08452 - 25183 - 75766 - 34741 - 96929
Giải năm
7770
Giải sáu
4106 - 2753 - 0889
Giải bẩy
668
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6 7

2 9
0
1
2 3
4 6 8
0 8
3 4 9
3 4

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 15 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 54,38,48,57,55,59,40,44,87,67,45,15,31,98,33,37,05,27
Giải đặc biệt
331454
Giải nhất
91838
Giải nhì
09348
Giải ba
74357 - 33155
Giải tư
67759 - 92640 - 63844 - 60587 - 29167 - 08045 - 90415
Giải năm
2331
Giải sáu
9998 - 8533 - 3437
Giải bẩy
105
Giải tám
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
5
7
1 3 7 8
0 4 5 8
4 5 7 9
7

7
8

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 08 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 83,11,39,03,54,30,92,59,72,22,83,62,06,41,76,91,54,67
Giải đặc biệt
880883
Giải nhất
33711
Giải nhì
67839
Giải ba
34103 - 05754
Giải tư
91830 - 79392 - 52159 - 62772 - 95922 - 12683 - 74762
Giải năm
1006
Giải sáu
3941 - 1176 - 0791
Giải bẩy
754
Giải tám
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 6
1
2
0 9
1
4 4 9
2 7
2 6
3 3
1 2