Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Trung hướng dẫn xem sổ kết quả xổ số miền Trung, so ket qua xo so mien trung
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 22 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 87,24,37,76,14,41,66,59,21,69,05,69,74,70,54,80,74,59
Giải đặc biệt
824487
Giải nhất
10724
Giải nhì
34437
Giải ba
09976 - 78614
Giải tư
32941 - 82266 - 98859 - 72321 - 45169 - 35305 - 61469
Giải năm
5974
Giải sáu
1870 - 9354 - 0980
Giải bẩy
174
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
4
1 4
7
1
4 9 9
6 9 9
0 4 4 6
0 7

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 18 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 51,28,68,78,38,11,37,18,72,79,18,71,91,27,77,22,71,82
Giải đặc biệt
521651
Giải nhất
54128
Giải nhì
74468
Giải ba
79778 - 46538
Giải tư
42911 - 94837 - 00618 - 57872 - 70679 - 39018 - 58371
Giải năm
1091
Giải sáu
3727 - 9577 - 4822
Giải bẩy
371
Giải tám
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1 8 8
2 7 8
7 8

1
8
1 1 2 7 8 9
2
1

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 15 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 83,60,73,56,55,90,39,52,63,17,71,39,01,76,61,30,47,32
Giải đặc biệt
822983
Giải nhất
83960
Giải nhì
57073
Giải ba
13256 - 46255
Giải tư
05290 - 21639 - 49552 - 74263 - 04917 - 13671 - 75439
Giải năm
6401
Giải sáu
8676 - 8061 - 8130
Giải bẩy
147
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
7

0 2 9 9
7
2 5 6
0 1 3
1 3 6
3
0

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 11 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 47,56,23,44,28,56,28,26,18,32,76,67,67,45,34,09,05,63
Giải đặc biệt
794547
Giải nhất
50756
Giải nhì
86523
Giải ba
34044 - 68628
Giải tư
40256 - 64728 - 20026 - 53218 - 64832 - 06076 - 78567
Giải năm
6767
Giải sáu
7045 - 3934 - 4009
Giải bẩy
505
Giải tám
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 9
8
3 6 8 8
2 4
4 5 7
6 6
3 7 7
6


Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 08 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 74,50,31,68,67,90,86,10,21,84,11,56,58,81,27,43,77,95
Giải đặc biệt
474974
Giải nhất
12950
Giải nhì
85831
Giải ba
92668 - 60267
Giải tư
15290 - 08186 - 75010 - 08021 - 04384 - 56411 - 96256
Giải năm
7658
Giải sáu
3381 - 4527 - 0543
Giải bẩy
277
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0 1
1 7
1
3
0 6 8
7 8
4 7
1 4 6
0 5

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 04 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 77,67,20,57,32,45,21,93,11,79,07,47,86,20,17,66,87,06
Giải đặc biệt
721577
Giải nhất
17367
Giải nhì
19220
Giải ba
34357 - 94232
Giải tư
86045 - 15321 - 48993 - 04711 - 19879 - 80607 - 25047
Giải năm
3486
Giải sáu
3220 - 5117 - 6766
Giải bẩy
087
Giải tám
06
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6 7
1 7
0 0 1
2
5 7
7
6 7
7 9
6 7
3

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 01 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 15,91,96,97,64,02,70,33,38,07,38,07,37,30,17,58,30,55
Giải đặc biệt
215015
Giải nhất
58791
Giải nhì
70896
Giải ba
32897 - 02664
Giải tư
28202 - 31170 - 42833 - 83238 - 20207 - 24738 - 98907
Giải năm
2437
Giải sáu
5930 - 3717 - 6058
Giải bẩy
330
Giải tám
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 7 7
5 7

0 0 3 7 8 8

5 8
4
0

1 6 7

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 25 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 70,18,14,63,47,08,91,42,51,19,94,56,68,91,42,96,41,57
Giải đặc biệt
097770
Giải nhất
89418
Giải nhì
53414
Giải ba
18363 - 25747
Giải tư
15808 - 25491 - 45342 - 29651 - 81719 - 22794 - 54756
Giải năm
8268
Giải sáu
9591 - 6442 - 4296
Giải bẩy
441
Giải tám
57
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
4 8 9


1 2 2 7
1 6 7
3 8
0

1 1 4 6

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 22 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 05,81,96,65,98,43,05,53,96,99,61,91,39,47,19,25,25,06
Giải đặc biệt
256805
Giải nhất
00281
Giải nhì
78096
Giải ba
46765 - 42298
Giải tư
90643 - 91905 - 70053 - 97396 - 91099 - 85261 - 55091
Giải năm
6539
Giải sáu
8647 - 3519 - 8025
Giải bẩy
825
Giải tám
06
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 5 6
9
5 5
9
3 7
3
1 5

1
1 6 6 8 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 18 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 83,15,92,07,21,49,81,06,57,63,53,52,60,20,62,66,07,04
Giải đặc biệt
951683
Giải nhất
73215
Giải nhì
60092
Giải ba
93607 - 49821
Giải tư
06049 - 50681 - 84306 - 67457 - 17563 - 70953 - 62252
Giải năm
2260
Giải sáu
0720 - 2462 - 5366
Giải bẩy
707
Giải tám
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 6 7 7
5
0 1

9
2 3 7
0 2 3 6

1 3
2

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 15 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 79,33,29,57,00,28,52,15,04,39,84,01,31,65,13,02,45,87
Giải đặc biệt
248979
Giải nhất
72833
Giải nhì
67229
Giải ba
99657 - 34200
Giải tư
55128 - 99252 - 69015 - 08804 - 21139 - 95584 - 49701
Giải năm
3231
Giải sáu
3165 - 8013 - 7202
Giải bẩy
345
Giải tám
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 1 2 4
3 5
8 9
1 3 9
5
2 7
5
9
4 7

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 11 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 45,31,22,11,39,40,05,18,47,08,75,77,28,23,59,06,39,53
Giải đặc biệt
062345
Giải nhất
57031
Giải nhì
46022
Giải ba
50711 - 36039
Giải tư
96040 - 48605 - 68718 - 86747 - 38608 - 35875 - 71377
Giải năm
5928
Giải sáu
3323 - 3959 - 5706
Giải bẩy
639
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 6 8
1 8
2 3 8
1 9 9
0 5 7
3 9

5 7


Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 08 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 43,63,66,74,35,67,52,70,34,77,71,38,86,30,82,81,31,75
Giải đặc biệt
452043
Giải nhất
46563
Giải nhì
16666
Giải ba
69874 - 88535
Giải tư
43367 - 92352 - 87470 - 14034 - 41477 - 35271 - 73438
Giải năm
3386
Giải sáu
4530 - 3082 - 2281
Giải bẩy
731
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi0 1 4 5 8
3
2
3 6 7
0 1 4 5 7
1 2 6

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 04 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 31,36,80,46,27,19,05,38,14,66,61,04,25,73,46,34,36,59
Giải đặc biệt
936631
Giải nhất
15136
Giải nhì
17580
Giải ba
48146 - 60727
Giải tư
42319 - 60805 - 70838 - 86014 - 46066 - 56461 - 64304
Giải năm
3825
Giải sáu
1973 - 0146 - 1634
Giải bẩy
036
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 5
4 9
5 7
1 4 6 6 8
6 6
9
1 6
3
0

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 01 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 78,71,36,17,33,46,03,55,71,50,86,55,92,21,97,32,40,31
Giải đặc biệt
174378
Giải nhất
41271
Giải nhì
42236
Giải ba
36917 - 79633
Giải tư
88046 - 54603 - 17255 - 64971 - 30550 - 87286 - 24855
Giải năm
3592
Giải sáu
4421 - 2997 - 1332
Giải bẩy
040
Giải tám
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
7
1
1 2 3 6
0 6
0 5 5

1 1 8
6
2 7

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 28 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 96,69,09,67,35,38,55,42,59,76,95,85,08,96,30,84,03,26
Giải đặc biệt
332396
Giải nhất
28169
Giải nhì
22509
Giải ba
11267 - 93435
Giải tư
29338 - 78255 - 57742 - 30359 - 86976 - 51895 - 01385
Giải năm
7808
Giải sáu
9196 - 0530 - 1884
Giải bẩy
903
Giải tám
26
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 8 9

6
0 5 8
2
5 9
7 9
6
4 5
5 6 6

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 25 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 90,64,88,84,56,19,20,71,19,43,96,49,32,05,93,40,63,28
Giải đặc biệt
268790
Giải nhất
62864
Giải nhì
44688
Giải ba
05284 - 65956
Giải tư
99619 - 30220 - 26471 - 19719 - 89043 - 85296 - 92449
Giải năm
1032
Giải sáu
3305 - 0793 - 0740
Giải bẩy
563
Giải tám
28
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
9 9
0 8
2
0 3 9
6
3 4
1
4 8
0 3 6

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 21 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 79,57,28,58,94,26,46,45,33,02,22,97,10,79,12,94,90,10
Giải đặc biệt
016979
Giải nhất
70057
Giải nhì
34028
Giải ba
99258 - 48994
Giải tư
49926 - 16046 - 76645 - 72533 - 10902 - 33622 - 34297
Giải năm
1210
Giải sáu
2479 - 6712 - 0494
Giải bẩy
490
Giải tám
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
0 0 2
2 6 8
3
5 6
7 8

9 9

0 4 4 7

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 18 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 01,05,77,92,39,28,35,51,65,83,11,91,80,45,19,61,17,45
Giải đặc biệt
295701
Giải nhất
71905
Giải nhì
13877
Giải ba
73692 - 90539
Giải tư
12828 - 12235 - 66051 - 12365 - 07483 - 91511 - 23691
Giải năm
2880
Giải sáu
6345 - 5519 - 6561
Giải bẩy
417
Giải tám
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 5
1 7 9
8
5 9
5 5
1
1 5
7
0 3
1 2

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 14 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 05,76,51,92,16,45,57,42,61,25,15,90,28,06,71,24,30,97
Giải đặc biệt
415405
Giải nhất
56176
Giải nhì
31251
Giải ba
94992 - 63416
Giải tư
71445 - 14457 - 70442 - 09061 - 25025 - 61115 - 55190
Giải năm
0728
Giải sáu
8706 - 4371 - 4724
Giải bẩy
130
Giải tám
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 6
5 6
4 5 8
0
2 5
1 7
1
1 6

0 2 7

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 11 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 21,06,41,10,16,66,15,42,42,96,74,19,33,16,45,41,91,71
Giải đặc biệt
386421
Giải nhất
77206
Giải nhì
41741
Giải ba
42910 - 06816
Giải tư
76266 - 58915 - 83942 - 30142 - 16296 - 42274 - 41019
Giải năm
8333
Giải sáu
8016 - 5845 - 6641
Giải bẩy
791
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
0 5 6 6 9
1
3
1 1 2 2 5

6
1 4

1 6

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 07 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 36,93,28,56,86,82,30,23,50,67,46,50,41,75,38,66,74,15
Giải đặc biệt
791136
Giải nhất
24893
Giải nhì
81528
Giải ba
52156 - 30386
Giải tư
40182 - 62930 - 29223 - 63650 - 61067 - 95446 - 77450
Giải năm
2641
Giải sáu
4175 - 3438 - 5166
Giải bẩy
874
Giải tám
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5
3 8
0 6 8
1 6
0 0 6
6 7
4 5
2 6
3

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 04 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 90,93,98,35,57,27,68,54,57,92,13,13,75,49,02,31,11,41
Giải đặc biệt
183890
Giải nhất
20693
Giải nhì
58698
Giải ba
77535 - 78857
Giải tư
11827 - 05468 - 22854 - 96457 - 93592 - 35113 - 48913
Giải năm
6675
Giải sáu
7849 - 8302 - 9731
Giải bẩy
211
Giải tám
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
1 3 3
7
1 5
1 9
4 7 7
8
5

0 2 3 8

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 31 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 62,46,41,76,26,53,29,91,30,28,96,59,84,43,85,19,54,87
Giải đặc biệt
516362
Giải nhất
92246
Giải nhì
71841
Giải ba
55376 - 32626
Giải tư
12053 - 37529 - 65591 - 61030 - 75228 - 40096 - 59059
Giải năm
6784
Giải sáu
3943 - 5585 - 7919
Giải bẩy
754
Giải tám
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

9
6 8 9
0
1 3 6
3 4 9
2
6
4 5 7
1 6

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 28 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 27,94,69,53,76,07,30,86,56,85,79,10,95,44,28,56,22,92
Giải đặc biệt
815527
Giải nhất
96394
Giải nhì
17869
Giải ba
11053 - 08576
Giải tư
84107 - 24530 - 72086 - 35356 - 28185 - 69579 - 12910
Giải năm
7095
Giải sáu
7744 - 7028 - 9056
Giải bẩy
222
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
0
2 7 8
0
4
3 6 6
9
6 9
5 6
2 4 5

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 24 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 57,23,27,84,84,87,70,47,23,32,97,93,19,01,34,38,83,08
Giải đặc biệt
283957
Giải nhất
55323
Giải nhì
19727
Giải ba
53684 - 79984
Giải tư
34487 - 61270 - 41447 - 73323 - 43132 - 74397 - 98393
Giải năm
1419
Giải sáu
1301 - 8634 - 1038
Giải bẩy
983
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 8
9
3 3 7
2 4 8
7
7

0
3 4 4 7
3 7

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 21 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 16,02,67,24,59,09,38,60,36,53,70,59,85,21,40,47,94,45
Giải đặc biệt
906516
Giải nhất
84602
Giải nhì
76667
Giải ba
32724 - 39359
Giải tư
68909 - 35138 - 42560 - 12236 - 69453 - 39070 - 52659
Giải năm
0485
Giải sáu
9221 - 6640 - 0247
Giải bẩy
794
Giải tám
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 9
6
1 4
6 8
0 5 7
3 9 9
0 7
0
5
4

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 17 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 34,79,24,77,21,59,77,15,11,65,90,93,01,39,00,49,95,53
Giải đặc biệt
402234
Giải nhất
52979
Giải nhì
65424
Giải ba
95377 - 91921
Giải tư
99459 - 61377 - 29415 - 75511 - 98265 - 59490 - 12193
Giải năm
2101
Giải sáu
6739 - 9800 - 7649
Giải bẩy
995
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 1
1 5
1 4
4 9
9
3 9
5
7 7 9

0 3 5

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 56,47,89,01,17,13,58,43,79,94,85,58,63,34,50,80,43,05
Giải đặc biệt
090256
Giải nhất
41747
Giải nhì
27789
Giải ba
85601 - 92417
Giải tư
42413 - 65158 - 75743 - 73179 - 61994 - 80985 - 40058
Giải năm
2763
Giải sáu
3734 - 0350 - 8280
Giải bẩy
743
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 5
3 7

4
3 3 7
0 6 8 8
3
9
0 5 9
4

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 10 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 65,50,12,12,77,48,03,31,30,08,21,84,78,38,31,44,22,72
Giải đặc biệt
168065
Giải nhất
84950
Giải nhì
52912
Giải ba
54112 - 20677
Giải tư
78448 - 46403 - 33931 - 94230 - 00108 - 97221 - 89784
Giải năm
6778
Giải sáu
7638 - 5431 - 1644
Giải bẩy
822
Giải tám
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 8
2 2
1 2
0 1 1 8
4 8
0
5
2 7 8
4

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 07 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 99,69,22,72,62,60,46,23,49,03,43,77,25,24,48,46,28,33
Giải đặc biệt
759299
Giải nhất
70469
Giải nhì
40022
Giải ba
39372 - 70062
Giải tư
45060 - 34446 - 27323 - 20449 - 71103 - 03943 - 83577
Giải năm
5125
Giải sáu
3024 - 4248 - 4646
Giải bẩy
928
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3

2 3 4 5 8
3
3 6 6 8 9

0 2 9
2 7

9

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 03 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 64,11,91,65,76,61,79,27,05,78,15,12,75,07,38,63,65,96
Giải đặc biệt
421464
Giải nhất
05011
Giải nhì
70191
Giải ba
96365 - 77476
Giải tư
18361 - 93379 - 82327 - 33805 - 48178 - 36915 - 14112
Giải năm
0575
Giải sáu
2207 - 3838 - 0363
Giải bẩy
165
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 7
1 2 5
7
8


1 3 4 5 5
5 6 8 9

1 6

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 30 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 55,19,56,35,53,52,94,19,87,94,04,14,60,49,12,96,48,95
Giải đặc biệt
284555
Giải nhất
76119
Giải nhì
21356
Giải ba
65835 - 15353
Giải tư
06452 - 86494 - 44319 - 25287 - 33594 - 29804 - 49314
Giải năm
4560
Giải sáu
3049 - 3012 - 1596
Giải bẩy
048
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
2 4 9 9

5
8 9
2 3 5 6
0

7
4 4 5 6

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 26 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 65,14,87,43,28,53,64,02,13,26,87,43,77,86,75,35,50,17
Giải đặc biệt
234365
Giải nhất
49314
Giải nhì
04387
Giải ba
31243 - 78528
Giải tư
03253 - 93664 - 84102 - 62713 - 86726 - 72487 - 76243
Giải năm
7777
Giải sáu
3186 - 1575 - 9235
Giải bẩy
150
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
3 4 7
6 8
5
3 3
0 3
4 5
5 7
6 7 7

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 23 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 55,12,25,23,06,66,22,27,10,97,70,13,67,57,02,36,50,99
Giải đặc biệt
163055
Giải nhất
30812
Giải nhì
11925
Giải ba
12223 - 24006
Giải tư
61966 - 77122 - 88827 - 37610 - 57797 - 59670 - 92313
Giải năm
7667
Giải sáu
5157 - 1402 - 9936
Giải bẩy
350
Giải tám
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 6
0 2 3
2 3 5 7
6

0 5 7
6 7
0

7 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 19 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 23,64,47,77,49,68,48,46,56,90,21,77,58,41,46,87,27,94
Giải đặc biệt
876623
Giải nhất
57664
Giải nhì
27947
Giải ba
84277 - 85549
Giải tư
28668 - 11848 - 25946 - 88456 - 96190 - 11921 - 71477
Giải năm
5958
Giải sáu
7441 - 0546 - 3087
Giải bẩy
927
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


1 3 7

1 6 6 7 8 9
6 8
4 8
7 7
7
0 4

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 16 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 08,53,63,26,53,96,51,30,97,88,60,10,26,75,52,07,58,23
Giải đặc biệt
773808
Giải nhất
49653
Giải nhì
53363
Giải ba
24926 - 92253
Giải tư
36096 - 56951 - 19730 - 82897 - 19788 - 34060 - 06210
Giải năm
8226
Giải sáu
7575 - 4152 - 9507
Giải bẩy
958
Giải tám
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7 8
0
3 6 6
0

1 2 3 3 8
0 3
5
8
6 7

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 12 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 16,50,19,12,13,87,57,70,08,99,93,75,74,74,25,21,04,13
Giải đặc biệt
458716
Giải nhất
09850
Giải nhì
81019
Giải ba
92212 - 88113
Giải tư
83087 - 70357 - 57370 - 65608 - 04599 - 84693 - 33075
Giải năm
1674
Giải sáu
7374 - 7525 - 2821
Giải bẩy
504
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 8
2 3 3 6 9
1 5


0 7

0 4 4 5
7
3 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 09 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 08,21,58,30,79,38,75,79,26,27,52,12,53,47,39,59,87,65
Giải đặc biệt
969708
Giải nhất
21721
Giải nhì
46258
Giải ba
99130 - 47879
Giải tư
22238 - 08975 - 94579 - 39726 - 56627 - 41252 - 08612
Giải năm
6753
Giải sáu
9747 - 4639 - 0259
Giải bẩy
887
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
2
1 6 7
0 8 9
7
2 3 8 9
5
5 9 9
7

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 05 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 84,42,50,99,52,20,53,90,82,21,87,26,25,74,53,27,42,22
Giải đặc biệt
378184
Giải nhất
20742
Giải nhì
50250
Giải ba
85999 - 80352
Giải tư
22220 - 60653 - 63890 - 72982 - 48521 - 49887 - 52226
Giải năm
4025
Giải sáu
7674 - 4753 - 2527
Giải bẩy
942
Giải tám
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


0 1 2 5 6 7

2 2
0 2 3 3

4
2 4 7
0 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 02 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 46,19,57,43,35,35,71,75,12,45,52,30,42,50,54,58,66,88
Giải đặc biệt
209146
Giải nhất
43019
Giải nhì
88157
Giải ba
65743 - 34135
Giải tư
00035 - 13471 - 45875 - 08712 - 39345 - 75752 - 68730
Giải năm
3642
Giải sáu
5450 - 8454 - 9758
Giải bẩy
866
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2 9

0 5 5
2 3 5 6
0 2 4 7 8
6
1 5
8

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 29 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 54,72,39,30,16,24,17,88,69,78,55,42,92,93,57,34,57,86
Giải đặc biệt
707254
Giải nhất
48272
Giải nhì
66039
Giải ba
27230 - 27216
Giải tư
77424 - 33017 - 62388 - 89969 - 93778 - 91955 - 81642
Giải năm
7292
Giải sáu
3593 - 6257 - 0434
Giải bẩy
357
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

6 7
4
0 4 9
2
4 5 7 7
9
2 8
6 8
2 3

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 51,28,02,46,07,78,22,54,35,77,95,49,32,53,24,63,20,82
Giải đặc biệt
052051
Giải nhất
99128
Giải nhì
89302
Giải ba
19346 - 71707
Giải tư
93978 - 36222 - 67654 - 14635 - 12077 - 82195 - 72749
Giải năm
8432
Giải sáu
1753 - 7324 - 2463
Giải bẩy
320
Giải tám
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 7

0 2 4 8
2 5
6 9
1 3 4
3
7 8
2
5

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 22 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 19,49,12,52,86,58,35,38,74,85,60,88,70,26,44,68,76,62
Giải đặc biệt
508319
Giải nhất
75149
Giải nhì
60212
Giải ba
75452 - 71286
Giải tư
37458 - 98635 - 61538 - 70474 - 06985 - 54860 - 37188
Giải năm
5770
Giải sáu
6926 - 2444 - 9768
Giải bẩy
276
Giải tám
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2 9
6
5 8
4 9
2 8
0 2 8
0 4 6
5 6 8

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 19 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 70,93,62,49,97,03,75,93,41,30,75,43,51,35,02,26,82,41
Giải đặc biệt
299570
Giải nhất
85793
Giải nhì
15162
Giải ba
34149 - 36497
Giải tư
48203 - 32575 - 68193 - 43841 - 62830 - 20075 - 10943
Giải năm
9651
Giải sáu
3835 - 7302 - 7126
Giải bẩy
182
Giải tám
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 3

6
0 5
1 1 3 9
1
2
0 5 5
2
3 3 7

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 15 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 14,24,20,01,71,86,18,11,27,75,10,38,56,10,85,96,29,31
Giải đặc biệt
376514
Giải nhất
74624
Giải nhì
59520
Giải ba
39001 - 27871
Giải tư
94886 - 63118 - 44111 - 81027 - 98775 - 17010 - 08638
Giải năm
7256
Giải sáu
6410 - 8985 - 0396
Giải bẩy
529
Giải tám
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
0 0 1 4 8
0 4 7 9
1 8

6

1 5
5 6
6

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 63,19,53,87,39,67,58,22,13,63,87,32,93,63,41,91,24,32
Giải đặc biệt
446963
Giải nhất
19119
Giải nhì
39553
Giải ba
85687 - 57439
Giải tư
89867 - 86258 - 40722 - 11013 - 84563 - 56587 - 15632
Giải năm
1693
Giải sáu
8063 - 6041 - 5491
Giải bẩy
524
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3 9
2 4
2 2 9
1
3 8
3 3 3 7

7 7
1 3

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 08 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 30,82,46,33,70,73,07,33,87,26,96,19,32,08,28,04,08,86
Giải đặc biệt
630030
Giải nhất
64082
Giải nhì
52546
Giải ba
24333 - 36370
Giải tư
71373 - 59807 - 57733 - 47387 - 15926 - 38996 - 66319
Giải năm
4232
Giải sáu
6708 - 8628 - 3304
Giải bẩy
208
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 7 8 8
9
6 8
0 2 3 3
6


0 3
2 6 7
6

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 05 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 53,81,13,99,02,97,12,28,65,08,79,93,84,27,05,48,89,10
Giải đặc biệt
374753
Giải nhất
07481
Giải nhì
45913
Giải ba
09499 - 27102
Giải tư
15997 - 49912 - 83328 - 50465 - 95708 - 69679 - 77193
Giải năm
7084
Giải sáu
3227 - 8905 - 7948
Giải bẩy
989
Giải tám
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 5 8
0 2 3
7 8

8
3
5
9
1 4 9
3 7 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 01 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 05,90,23,65,20,95,37,50,09,49,58,79,52,46,95,35,43,59
Giải đặc biệt
770005
Giải nhất
09190
Giải nhì
67623
Giải ba
38465 - 57020
Giải tư
30895 - 72837 - 43850 - 20109 - 79049 - 02758 - 36879
Giải năm
8952
Giải sáu
4146 - 6095 - 8235
Giải bẩy
843
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 9

0 3
5 7
3 6 9
0 2 8 9
5
9

0 5 5

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 28 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 29,84,29,45,97,88,77,88,57,57,11,33,79,01,24,72,61,11
Giải đặc biệt
860429
Giải nhất
55484
Giải nhì
49629
Giải ba
24045 - 83197
Giải tư
70888 - 26477 - 82988 - 46857 - 23757 - 79711 - 40233
Giải năm
5279
Giải sáu
5701 - 1724 - 9672
Giải bẩy
961
Giải tám
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
1 1
4 9 9
3
5
7 7
1
2 7 9
4 8 8
7

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 24 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 89,26,40,89,07,72,13,79,02,81,02,97,71,34,70,31,79,93
Giải đặc biệt
066089
Giải nhất
72126
Giải nhì
06140
Giải ba
28289 - 36107
Giải tư
64972 - 51613 - 14479 - 10702 - 13381 - 94402 - 14797
Giải năm
9571
Giải sáu
9034 - 7870 - 4631
Giải bẩy
079
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 2 7
3
6
1 4
0


0 1 2 9 9
1 9 9
3 7

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 21 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 66,50,74,83,78,19,96,38,02,76,69,67,58,83,62,11,72,60
Giải đặc biệt
506766
Giải nhất
47950
Giải nhì
51374
Giải ba
23083 - 99178
Giải tư
66419 - 77796 - 22338 - 96902 - 07076 - 79069 - 95467
Giải năm
2458
Giải sáu
8983 - 2562 - 0211
Giải bẩy
072
Giải tám
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
1 9

8

0 8
0 2 6 7 9
2 4 6 8
3 3
6

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 17 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 56,59,62,18,12,12,74,41,20,30,92,20,75,17,78,13,59,21
Giải đặc biệt
853656
Giải nhất
44859
Giải nhì
33062
Giải ba
18618 - 60712
Giải tư
14412 - 38674 - 56641 - 86020 - 70830 - 49592 - 74720
Giải năm
8075
Giải sáu
0017 - 3578 - 5113
Giải bẩy
459
Giải tám
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2 2 3 7 8
0 0 1
0
1
6 9 9
2
4 5 8

2

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 14 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 51,74,03,76,65,06,14,08,25,35,39,41,71,98,47,65,25,78
Giải đặc biệt
941551
Giải nhất
54774
Giải nhì
67603
Giải ba
11776 - 79965
Giải tư
62706 - 99214 - 41808 - 74225 - 59235 - 11839 - 01941
Giải năm
3171
Giải sáu
5498 - 2447 - 0065
Giải bẩy
125
Giải tám
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 6 8
4
5 5
5 9
1 7
1
5 5
1 4 6 8

8

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 10 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 59,55,28,24,54,66,26,35,58,96,92,46,05,18,68,01,80,77
Giải đặc biệt
757959
Giải nhất
15455
Giải nhì
42228
Giải ba
60024 - 07154
Giải tư
89566 - 77926 - 25135 - 22558 - 93896 - 30492 - 16746
Giải năm
4205
Giải sáu
0718 - 9268 - 5401
Giải bẩy
980
Giải tám
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 5
8
4 6 8
5
6
4 5 8 9
6 8
7
0
2 6

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 07 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 22,01,50,33,63,84,72,37,14,38,43,28,62,67,13,38,20,95
Giải đặc biệt
953622
Giải nhất
02001
Giải nhì
11150
Giải ba
35833 - 61063
Giải tư
95784 - 03072 - 75537 - 84014 - 23038 - 62943 - 13028
Giải năm
3862
Giải sáu
3067 - 1113 - 0538
Giải bẩy
720
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
3 4
0 2 8
3 7 8 8
3
0
2 3 7
2
4
5

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 03 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 88,90,71,09,09,77,87,85,25,00,26,96,95,35,63,72,36,66
Giải đặc biệt
908388
Giải nhất
44190
Giải nhì
79371
Giải ba
96909 - 45109
Giải tư
95577 - 88987 - 83485 - 22325 - 34400 - 40626 - 34096
Giải năm
2595
Giải sáu
1635 - 2963 - 8772
Giải bẩy
936
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 9 9

5 6
5 6


3 6
1 2 7
5 7 8
0 5 6

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 31 tháng 08 năm 2022

2 số cuối: 53,03,34,97,68,32,68,73,32,15,89,85,03,12,72,08,43,36
Giải đặc biệt
806253
Giải nhất
63003
Giải nhì
50534
Giải ba
96097 - 78368
Giải tư
65132 - 88568 - 89373 - 35232 - 23415 - 16189 - 53385
Giải năm
9803
Giải sáu
7212 - 8072 - 0408
Giải bẩy
843
Giải tám
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 3 8
2 5

2 2 4 6
3
3
8 8
2 3
5 9
7

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 27 tháng 08 năm 2022

2 số cuối: 15,96,05,41,20,72,84,97,03,34,57,19,27,65,00,07,04,35
Giải đặc biệt
870715
Giải nhất
20896
Giải nhì
72305
Giải ba
86741 - 08020
Giải tư
64372 - 67284 - 79297 - 91003 - 96034 - 77057 - 54619
Giải năm
6827
Giải sáu
9365 - 3000 - 9607
Giải bẩy
204
Giải tám
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 3 4 5 7
5 9
0 7
4 5
1
7
5
2
4
6 7