Thống kê cho: - Biên ngày: - Số ngày cần xem:
1. Thống kê đầu loto của kết quả xổ số Bình Định
Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất
Ngày\Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26/03/2020 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần
19/03/2020 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần
12/03/2020 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần
05/03/2020 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần 0 lần 4 lần 0 lần 0 lần 3 lần
27/02/2020 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 5 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần
20/02/2020 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần
13/02/2020 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần
06/02/2020 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần
30/01/2020 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 0 lần
23/01/2020 5 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần
16/01/2020 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần
09/01/2020 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 3 lần 3 lần
02/01/2020 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
26/12/2019 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần
19/12/2019 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần
12/12/2019 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần
05/12/2019 4 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần
28/11/2019 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần
21/11/2019 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần
14/11/2019 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần
07/11/2019 4 lần 0 lần 1 lần 4 lần 0 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần
31/10/2019 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần
24/10/2019 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần
17/10/2019 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 4 lần 0 lần
10/10/2019 1 lần 0 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 3 lần 3 lần
03/10/2019 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần
26/09/2019 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 6 lần 1 lần 0 lần
19/09/2019 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần
12/09/2019 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
05/09/2019 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần
Tổng lần về 69 lần 49 lần 48 lần 53 lần 47 lần 48 lần 68 lần 58 lần 58 lần 42 lần
 
2. Thống kê đuôi loto của kết quả xổ số Bình Định
Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất
Ngày\Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26/03/2020 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần 5 lần 3 lần 0 lần 1 lần 0 lần 1 lần
19/03/2020 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 0 lần 3 lần
12/03/2020 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần
05/03/2020 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần
27/02/2020 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần
20/02/2020 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
13/02/2020 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần
06/02/2020 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần
30/01/2020 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
23/01/2020 3 lần 0 lần 0 lần 4 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần
16/01/2020 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần
09/01/2020 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 4 lần
02/01/2020 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần
26/12/2019 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần
19/12/2019 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần
12/12/2019 2 lần 5 lần 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần
05/12/2019 0 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần
28/11/2019 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần
21/11/2019 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần
14/11/2019 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần
07/11/2019 0 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 5 lần
31/10/2019 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần
24/10/2019 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần
17/10/2019 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần
10/10/2019 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần
03/10/2019 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 4 lần
26/09/2019 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần
19/09/2019 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần
12/09/2019 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần
05/09/2019 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 0 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần
Tổng lần về 59 lần 49 lần 48 lần 45 lần 61 lần 60 lần 49 lần 59 lần 57 lần 53 lần