Bấm vào đây xem hướng dẫn sử dụng Thống kê cặp số Anh, em  hướng dẫn xem các cặp lô anh em

Đây là một chương trình thống kê chuyên nghiệp cho phép bạn biết được các cặp số có thể về trong lần mở thưởng tiếp theo (cặp số em) thông qua việc thống kê những cặp số nào ra nhiều nhất sau các cặp số vừa mới ra (các cặp số anh về cùng nhau trong lần mở thưởng mới nhất). Để xem kết quả thống kê rất đơn giản bạn chỉ cần nhập dãy các cặp số lotto về cùng nhau của lần mở thưởng mới nhất (hoặc dãy số bất kỳ) vào ô Dãy số lotto cần thống kê, nhập Biên ngày(dữ liệu chỉ thống kê đến biên ngày này), Thống kê cho tiếp đó bấm vào nút Xem kết quả để xem. Với công cụ này TANGBATHO.VN tin rằng nó sẽ hỗ trợ người chơi chọn được các cặp số đẹp hơn, khả năng trúng thưởng cao hơn khi mua vé số. Một chương trình thống kê chỉ có ở TANGBATHO.VN

Chú ý khi xem chương trình:
Chương trình sẽ tự động lấy 2 cặp số lotto đầu tiên trong kết quả mới nhất theo tỉnh bạn đã chọn để thống kê. Bạn có thể nhập dãy các cặp số khác muốn khảo sát, khi đó chương trình sẽ thống kê theo dãy số bạn nhập
.

Trong phần chi tiết của một cặp số là thông tin các ngày mà cặp số đó đã về, khi đó bạn phải hiểu rằng ngày hôm trước các ngày này chính là ngày có các cặp số về cùng nhau mà bạn vừa nhập để thống kê.

27 cặp số lotto về ngày 01/06/2023 : 20,89,71,40,43,65,36,77,60,25,38,90,23,65,00,39,39,65
Dãy số lotto cần thống kê: (các cặp số cách nhau bởi dấu phẩy. VD: 16,17)
Biên ngày:  (dd/mm/yyyy)   Thống kê cho:
Dữ liệu được xử lý trên KQXS miền Trung từ 01/01/2009 đến nay

Cặp số 20, 89 vừa mới ra (về cùng nhau) thì lần quay sau đó có thể xuất hiện các cặp số sau: (TOP 20 cặp số về nhiều nhất)

Cặp số 02 về 7 lần (Bấm vào đây xem chi tiết các ngày về cặp số này)
Cặp số 16 về 6 lần (Bấm vào đây xem chi tiết các ngày về cặp số này)
Cặp số 43 về 6 lần (Bấm vào đây xem chi tiết các ngày về cặp số này)
Cặp số 24 về 6 lần (Bấm vào đây xem chi tiết các ngày về cặp số này)
Cặp số 56 về 6 lần (Bấm vào đây xem chi tiết các ngày về cặp số này)
Cặp số 58 về 5 lần (Bấm vào đây xem chi tiết các ngày về cặp số này)
Cặp số 32 về 5 lần (Bấm vào đây xem chi tiết các ngày về cặp số này)
Cặp số 30 về 5 lần (Bấm vào đây xem chi tiết các ngày về cặp số này)
Cặp số 95 về 5 lần (Bấm vào đây xem chi tiết các ngày về cặp số này)
Cặp số 68 về 5 lần (Bấm vào đây xem chi tiết các ngày về cặp số này)
Cặp số 04 về 5 lần (Bấm vào đây xem chi tiết các ngày về cặp số này)
Cặp số 98 về 5 lần (Bấm vào đây xem chi tiết các ngày về cặp số này)
Cặp số 54 về 5 lần (Bấm vào đây xem chi tiết các ngày về cặp số này)
Cặp số 25 về 4 lần (Bấm vào đây xem chi tiết các ngày về cặp số này)
Cặp số 27 về 4 lần (Bấm vào đây xem chi tiết các ngày về cặp số này)
Cặp số 85 về 4 lần (Bấm vào đây xem chi tiết các ngày về cặp số này)
Cặp số 75 về 4 lần (Bấm vào đây xem chi tiết các ngày về cặp số này)
Cặp số 52 về 4 lần (Bấm vào đây xem chi tiết các ngày về cặp số này)
Cặp số 46 về 4 lần (Bấm vào đây xem chi tiết các ngày về cặp số này)
Cặp số 40 về 4 lần (Bấm vào đây xem chi tiết các ngày về cặp số này)