Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Nam hướng dẫn xem sổ kết quả xổ số miền Trung, so ket qua xo so mien trung
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 28 tháng 11 năm 2023

2 số cuối: 55,31,16,90,46,85,05,23,18,23,79,06,54,71,22,32,50,91
Giải đặc biệt
552155
Giải nhất
33531
Giải nhì
54116
Giải ba
43590 - 84746
Giải tư
80485 - 14605 - 47823 - 62318 - 16723 - 76879 - 46406
Giải năm
7954
Giải sáu
8671 - 5422 - 4732
Giải bẩy
850
Giải tám
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 6
6 8
2 3 3
1 2
6
0 4 5

1 9
5
0 1

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 21 tháng 11 năm 2023

2 số cuối: 81,38,45,13,70,77,01,97,42,40,71,77,36,60,02,97,98,34
Giải đặc biệt
378081
Giải nhất
96638
Giải nhì
31245
Giải ba
23313 - 55070
Giải tư
28777 - 39401 - 25397 - 92542 - 80840 - 87671 - 72277
Giải năm
1536
Giải sáu
7360 - 1802 - 7097
Giải bẩy
398
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 2
3

4 6 8
0 2 5

0
0 1 7 7
1
7 7 8

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 14 tháng 11 năm 2023

2 số cuối: 29,31,03,73,39,70,13,02,73,70,76,69,40,12,01,31,79,37
Giải đặc biệt
630229
Giải nhất
76331
Giải nhì
23903
Giải ba
33573 - 24739
Giải tư
24170 - 61313 - 20002 - 66573 - 12670 - 47876 - 82469
Giải năm
6940
Giải sáu
5912 - 6901 - 6031
Giải bẩy
379
Giải tám
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 2 3
2 3
9
1 1 7 9
0

9
0 0 3 3 6 9


Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 07 tháng 11 năm 2023

2 số cuối: 28,69,76,05,02,05,05,30,94,17,98,57,00,75,70,23,50,06
Giải đặc biệt
003028
Giải nhất
12569
Giải nhì
56476
Giải ba
55405 - 51602
Giải tư
97305 - 10705 - 69130 - 85494 - 07817 - 45798 - 99757
Giải năm
7300
Giải sáu
8575 - 3170 - 7823
Giải bẩy
250
Giải tám
06
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 2 5 5 5 6
7
3 8
0

0 7
9
0 5 6

4 8

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 31 tháng 10 năm 2023

2 số cuối: 67,99,75,56,59,33,82,04,69,48,24,74,98,60,89,87,11,23
Giải đặc biệt
428867
Giải nhất
83899
Giải nhì
36175
Giải ba
66956 - 96659
Giải tư
90133 - 56882 - 92304 - 37469 - 71648 - 96324 - 86874
Giải năm
4998
Giải sáu
3260 - 1189 - 6487
Giải bẩy
011
Giải tám
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
1
3 4
3
8
6 9
0 7 9
4 5
2 7 9
8 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 24 tháng 10 năm 2023

2 số cuối: 61,22,02,07,04,16,15,63,76,01,32,40,50,68,41,28,32,73
Giải đặc biệt
477461
Giải nhất
91122
Giải nhì
22202
Giải ba
54807 - 86004
Giải tư
84216 - 63215 - 50263 - 46576 - 65901 - 71032 - 17440
Giải năm
5850
Giải sáu
7968 - 1541 - 7028
Giải bẩy
732
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 2 4 7
5 6
2 8
2 2
0 1
0
1 3 8
3 6


Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 17 tháng 10 năm 2023

2 số cuối: 45,46,23,18,66,25,59,89,76,12,83,94,16,69,25,55,29,92
Giải đặc biệt
168245
Giải nhất
95746
Giải nhì
71723
Giải ba
00018 - 56566
Giải tư
45625 - 56959 - 21489 - 40676 - 49512 - 87683 - 12594
Giải năm
6616
Giải sáu
2969 - 9925 - 5655
Giải bẩy
729
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2 6 8
3 5 5 9

5 6
5 9
6 9
6
3 9
2 4

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 10 tháng 10 năm 2023

2 số cuối: 51,27,41,95,26,67,69,11,04,13,20,03,98,91,07,28,44,78
Giải đặc biệt
133051
Giải nhất
85427
Giải nhì
82141
Giải ba
87495 - 95326
Giải tư
45067 - 18969 - 23211 - 81904 - 02513 - 28820 - 34203
Giải năm
2998
Giải sáu
5591 - 2907 - 6128
Giải bẩy
744
Giải tám
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 4 7
1 3
0 6 7 8

1 4
1
7 9
8

1 5 8

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 03 tháng 10 năm 2023

2 số cuối: 00,26,98,73,68,68,29,93,20,67,49,90,24,65,40,60,65,73
Giải đặc biệt
914500
Giải nhất
67826
Giải nhì
28798
Giải ba
48973 - 62668
Giải tư
53468 - 82129 - 55693 - 63120 - 30667 - 14549 - 11690
Giải năm
6124
Giải sáu
5765 - 4440 - 0060
Giải bẩy
865
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0

0 4 6 9

0 9

0 5 5 7 8 8
3 3

0 3 8

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 26 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 31,45,90,74,85,85,26,00,80,61,93,53,20,68,10,36,53,87
Giải đặc biệt
924731
Giải nhất
54345
Giải nhì
95690
Giải ba
09474 - 61585
Giải tư
69885 - 79026 - 01800 - 42280 - 99961 - 20293 - 55153
Giải năm
2520
Giải sáu
4668 - 0810 - 2536
Giải bẩy
353
Giải tám
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
0
0 6
1 6
5
3 3
1 8
4
0 5 5 7
0 3

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 19 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 94,02,75,49,23,33,11,39,87,95,46,37,11,85,89,55,26,81
Giải đặc biệt
152594
Giải nhất
73702
Giải nhì
90675
Giải ba
37849 - 31623
Giải tư
71633 - 89811 - 11039 - 53287 - 50995 - 83446 - 23537
Giải năm
3611
Giải sáu
1485 - 7389 - 6655
Giải bẩy
326
Giải tám
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
1 1
3 6
3 7 9
6 9
5

5
1 5 7 9
4 5

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 12 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 32,16,34,39,61,92,94,70,09,77,10,36,19,05,76,26,22,77
Giải đặc biệt
928032
Giải nhất
34416
Giải nhì
85534
Giải ba
81639 - 50061
Giải tư
52292 - 42994 - 91470 - 13509 - 20477 - 76310 - 00636
Giải năm
1819
Giải sáu
1905 - 8876 - 1926
Giải bẩy
822
Giải tám
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 9
0 6 9
2 6
2 4 6 9


1
0 6 7 7

2 4

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 05 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 78,99,95,40,60,94,69,83,46,80,12,02,41,84,55,27,38,52
Giải đặc biệt
743578
Giải nhất
12599
Giải nhì
06195
Giải ba
46140 - 56060
Giải tư
82294 - 53769 - 38983 - 38746 - 33380 - 07412 - 69902
Giải năm
1441
Giải sáu
7384 - 3855 - 5427
Giải bẩy
738
Giải tám
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
2
7
8
0 1 6
2 5
0 9
8
0 3 4
4 5 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 29 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 67,14,64,57,62,17,94,82,01,11,06,19,26,87,31,29,28,71
Giải đặc biệt
834067
Giải nhất
26514
Giải nhì
37064
Giải ba
71757 - 71162
Giải tư
62917 - 04794 - 20582 - 41601 - 35311 - 96606 - 36219
Giải năm
4626
Giải sáu
8487 - 4631 - 4929
Giải bẩy
928
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 6
1 4 7 9
6 8 9
1

7
2 4 7
1
2 7
4

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 22 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 99,79,83,87,93,05,38,26,80,32,72,00,77,41,77,15,70,52
Giải đặc biệt
510799
Giải nhất
40579
Giải nhì
80383
Giải ba
57587 - 66193
Giải tư
53305 - 16238 - 79726 - 19380 - 01632 - 42072 - 46600
Giải năm
3277
Giải sáu
5341 - 8477 - 0815
Giải bẩy
070
Giải tám
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 5
5
6
2 8
1
2

0 2 7 7 9
0 3 7
3 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 15 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 17,82,29,00,21,93,16,19,34,57,96,72,09,42,00,57,65,10
Giải đặc biệt
057817
Giải nhất
63882
Giải nhì
65029
Giải ba
39800 - 27021
Giải tư
07093 - 92016 - 45119 - 12134 - 31157 - 15896 - 69872
Giải năm
4709
Giải sáu
1642 - 3300 - 3557
Giải bẩy
165
Giải tám
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 0 9
0 6 7 9
1 9
4
2
7 7
5
2
2
3 6

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 08 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 76,96,48,54,14,72,78,87,13,89,55,68,26,99,09,30,84,27
Giải đặc biệt
846176
Giải nhất
09096
Giải nhì
72648
Giải ba
74254 - 72414
Giải tư
35472 - 67178 - 80087 - 57913 - 85089 - 15955 - 18668
Giải năm
2726
Giải sáu
3399 - 1009 - 7830
Giải bẩy
284
Giải tám
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
3 4
6 7
0
8
4 5
8
2 6 8
4 7 9
6 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 01 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 97,63,14,21,01,06,28,68,97,22,39,05,97,87,17,15,57,92
Giải đặc biệt
309297
Giải nhất
01663
Giải nhì
15314
Giải ba
02921 - 23201
Giải tư
72706 - 63828 - 16668 - 02197 - 56222 - 75739 - 64505
Giải năm
3097
Giải sáu
0287 - 8517 - 4115
Giải bẩy
757
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 5 6
4 5 7
1 2 8
9

7
3 8

7
2 7 7 7

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 25 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 84,61,76,80,09,72,36,45,01,09,92,68,50,68,42,68,77,97
Giải đặc biệt
812484
Giải nhất
50261
Giải nhì
80476
Giải ba
79480 - 08509
Giải tư
67972 - 98136 - 84245 - 71001 - 26509 - 78292 - 53568
Giải năm
6350
Giải sáu
1368 - 8242 - 1868
Giải bẩy
077
Giải tám
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 9 9


6
2 5
0
1 8 8 8
2 6 7
0 4
2 7

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 18 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 96,15,05,36,63,73,96,36,39,61,50,72,84,81,00,33,50,97
Giải đặc biệt
757596
Giải nhất
15015
Giải nhì
25705
Giải ba
27636 - 84563
Giải tư
01973 - 32796 - 48336 - 09739 - 95361 - 29150 - 02372
Giải năm
9184
Giải sáu
5481 - 0700 - 3933
Giải bẩy
850
Giải tám
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 5
5

3 6 6 9

0 0
1 3
2 3
1 4
6 6 7

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 11 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 09,93,73,90,51,78,18,59,33,02,69,08,41,85,38,51,09,18
Giải đặc biệt
194909
Giải nhất
99393
Giải nhì
97773
Giải ba
82890 - 78251
Giải tư
86178 - 08618 - 81259 - 32233 - 30402 - 60569 - 84908
Giải năm
9841
Giải sáu
4685 - 6938 - 7551
Giải bẩy
309
Giải tám
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 8 9 9
8 8

3 8
1
1 1 9
9
3 8
5
0 3

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 04 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 88,10,59,24,48,74,97,98,24,12,08,02,13,89,56,33,65,18
Giải đặc biệt
593588
Giải nhất
58910
Giải nhì
87059
Giải ba
15224 - 08748
Giải tư
25874 - 95997 - 19198 - 22324 - 82012 - 14308 - 48002
Giải năm
3313
Giải sáu
3289 - 2356 - 6033
Giải bẩy
765
Giải tám
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 8
0 2 3 8
4 4
3
8
6 9
5
4
8 9
7 8

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 27 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 84,07,86,25,44,10,95,86,27,41,81,03,16,31,26,45,10,24
Giải đặc biệt
627784
Giải nhất
57107
Giải nhì
29686
Giải ba
15825 - 38844
Giải tư
11710 - 64995 - 67286 - 86027 - 89141 - 37981 - 23203
Giải năm
6716
Giải sáu
0931 - 4326 - 3545
Giải bẩy
710
Giải tám
24
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 7
0 0 6
4 5 6 7
1
1 4 51 4 6 6
5

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 20 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 83,38,61,91,08,92,68,58,89,21,18,13,85,45,83,74,23,23
Giải đặc biệt
901983
Giải nhất
34838
Giải nhì
97761
Giải ba
49691 - 13608
Giải tư
02692 - 43468 - 25658 - 65989 - 97821 - 81118 - 94613
Giải năm
7985
Giải sáu
7845 - 4183 - 2074
Giải bẩy
623
Giải tám
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
3 8
1 3 3
8
5
8
1 8
4
3 3 5 9
1 2

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 13 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 54,04,50,20,44,85,38,27,76,92,44,66,56,88,03,52,48,30
Giải đặc biệt
485154
Giải nhất
59104
Giải nhì
68950
Giải ba
04120 - 26844
Giải tư
64385 - 33638 - 17427 - 25476 - 50992 - 44244 - 94066
Giải năm
4956
Giải sáu
5188 - 2603 - 1052
Giải bẩy
648
Giải tám
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 4

0 7
0 8
4 4 8
0 2 4 6
6
6
5 8
2

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 06 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 28,62,96,20,39,52,81,22,75,68,71,72,59,59,03,50,56,93
Giải đặc biệt
369728
Giải nhất
43862
Giải nhì
92096
Giải ba
42520 - 37239
Giải tư
67352 - 02081 - 40422 - 45675 - 60768 - 18371 - 07372
Giải năm
6359
Giải sáu
4659 - 1303 - 5350
Giải bẩy
056
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3

0 2 8
9

0 2 6 9 9
2 8
1 2 5
1
3 6

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 30 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 82,42,90,64,13,83,24,35,64,74,03,39,52,92,02,78,85,29
Giải đặc biệt
962882
Giải nhất
74242
Giải nhì
97390
Giải ba
84864 - 06013
Giải tư
07583 - 38824 - 33135 - 91264 - 26174 - 91803 - 31739
Giải năm
0152
Giải sáu
1592 - 1302 - 6978
Giải bẩy
585
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 3
3
4 9
5 9
2
2
4 4
4 8
2 3 5
0 2

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 23 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 18,15,60,55,42,79,75,41,04,57,65,73,14,88,80,95,08,11
Giải đặc biệt
386018
Giải nhất
57715
Giải nhì
05860
Giải ba
31955 - 93242
Giải tư
39079 - 71275 - 73941 - 62004 - 78557 - 23365 - 63773
Giải năm
8014
Giải sáu
4988 - 4080 - 4395
Giải bẩy
008
Giải tám
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 8
1 4 5 8


1 2
5 7
0 5
3 5 9
0 8
5

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 16 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 77,67,55,86,11,31,40,38,72,96,35,01,46,59,44,48,76,07
Giải đặc biệt
665077
Giải nhất
28867
Giải nhì
18955
Giải ba
33386 - 77211
Giải tư
05131 - 98740 - 93338 - 49872 - 17496 - 69035 - 81101
Giải năm
3146
Giải sáu
6059 - 7144 - 7648
Giải bẩy
976
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 7
1

1 5 8
0 4 6 8
5 9
7
2 6 7
6
6

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 09 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 55,07,86,60,56,05,89,61,65,61,83,39,72,89,26,25,79,01
Giải đặc biệt
026755
Giải nhất
65607
Giải nhì
24286
Giải ba
20660 - 33156
Giải tư
12805 - 49089 - 11061 - 34665 - 15861 - 82683 - 89139
Giải năm
0872
Giải sáu
3889 - 1726 - 2425
Giải bẩy
079
Giải tám
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 5 7

5 6
9

5 6
0 1 1 5
2 9
3 6 9 9