Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Nam hướng dẫn xem sổ kết quả xổ số miền Trung, so ket qua xo so mien trung
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 24 tháng 11 năm 2023

2 số cuối: 96,08,62,20,73,56,58,80,21,43,71,25,43,55,56,09,73,71
Giải đặc biệt
453096
Giải nhất
30608
Giải nhì
52362
Giải ba
78920 - 38273
Giải tư
15156 - 19558 - 19080 - 87021 - 65743 - 88071 - 10125
Giải năm
6843
Giải sáu
4355 - 7356 - 7109
Giải bẩy
473
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8 9

0 1 5

3 3
5 6 6 8
2
1 1 3 3
0
6

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 17 tháng 11 năm 2023

2 số cuối: 49,19,81,59,90,93,11,59,10,09,22,58,11,92,85,86,83,45
Giải đặc biệt
902049
Giải nhất
04919
Giải nhì
38281
Giải ba
01359 - 33290
Giải tư
21093 - 52911 - 12559 - 18910 - 42509 - 30222 - 77558
Giải năm
7911
Giải sáu
6992 - 5685 - 1486
Giải bẩy
583
Giải tám
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
0 1 1 9
2

5 9
8 9 9


1 3 5 6
0 2 3

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 10 tháng 11 năm 2023

2 số cuối: 66,76,28,10,19,53,64,79,67,70,43,32,02,13,72,75,20,71
Giải đặc biệt
995566
Giải nhất
30276
Giải nhì
38028
Giải ba
86710 - 35019
Giải tư
57353 - 85264 - 38479 - 72567 - 47470 - 99543 - 02232
Giải năm
3302
Giải sáu
7213 - 3172 - 9075
Giải bẩy
520
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
0 3 9
0 8
2
3
3
4 6 7
0 1 2 5 6 9


Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 03 tháng 11 năm 2023

2 số cuối: 86,30,71,29,77,77,33,69,46,10,48,63,93,35,83,26,25,40
Giải đặc biệt
903286
Giải nhất
53230
Giải nhì
81571
Giải ba
79129 - 30277
Giải tư
61777 - 72533 - 32569 - 43946 - 95610 - 48848 - 50963
Giải năm
0693
Giải sáu
6835 - 1883 - 6126
Giải bẩy
125
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0
5 6 9
0 3 5
0 6 8

3 9
1 7 7
3 6
3

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 27 tháng 10 năm 2023

2 số cuối: 46,97,79,79,14,71,57,15,83,03,43,20,02,11,89,12,95,60
Giải đặc biệt
570346
Giải nhất
18797
Giải nhì
44579
Giải ba
25279 - 86314
Giải tư
38271 - 61657 - 18815 - 20683 - 92803 - 38443 - 85620
Giải năm
0302
Giải sáu
6311 - 4289 - 7612
Giải bẩy
695
Giải tám
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 3
1 2 4 5
0

3 6
7
0
1 9 9
3 9
5 7

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 20 tháng 10 năm 2023

2 số cuối: 30,92,48,82,34,55,32,15,31,28,46,64,87,79,30,29,67,23
Giải đặc biệt
889630
Giải nhất
09992
Giải nhì
17448
Giải ba
85582 - 46334
Giải tư
77755 - 35132 - 14815 - 29731 - 63328 - 75746 - 63164
Giải năm
1287
Giải sáu
4779 - 7430 - 4229
Giải bẩy
867
Giải tám
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5
3 8 9
0 0 1 2 4
6 8
5
4 7
9
2 7
2

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 13 tháng 10 năm 2023

2 số cuối: 77,32,30,72,42,90,19,45,53,67,57,71,08,06,13,55,66,22
Giải đặc biệt
052677
Giải nhất
96532
Giải nhì
70730
Giải ba
03172 - 18742
Giải tư
73190 - 33319 - 15645 - 92653 - 89267 - 64357 - 66271
Giải năm
7208
Giải sáu
5906 - 3213 - 7955
Giải bẩy
766
Giải tám
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6 8
3 9
2
0 2
2 5
3 5 7
6 7
1 2 7

0

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 06 tháng 10 năm 2023

2 số cuối: 62,91,89,00,63,42,49,70,57,75,72,78,70,90,77,11,74,76
Giải đặc biệt
923362
Giải nhất
22091
Giải nhì
26089
Giải ba
55500 - 92963
Giải tư
58442 - 97749 - 37470 - 40057 - 29875 - 30772 - 51378
Giải năm
1170
Giải sáu
9290 - 8477 - 8111
Giải bẩy
874
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
1


2 9
7
2 3
0 0 2 4 5 6 7 8
9
0 1

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 29 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 48,56,82,90,63,22,47,17,79,10,70,57,42,18,86,40,31,60
Giải đặc biệt
014548
Giải nhất
63456
Giải nhì
55582
Giải ba
26990 - 21063
Giải tư
75122 - 01947 - 64817 - 06079 - 89610 - 88870 - 33957
Giải năm
2042
Giải sáu
4518 - 3686 - 7340
Giải bẩy
431
Giải tám
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0 7 8
2
1
0 2 7 8
6 7
0 3
0 9
2 6
0

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 22 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 67,11,05,85,76,41,74,44,39,19,44,57,57,50,50,59,63,77
Giải đặc biệt
772967
Giải nhất
62211
Giải nhì
99605
Giải ba
57385 - 87876
Giải tư
22841 - 96674 - 29144 - 21839 - 62719 - 19244 - 86057
Giải năm
0657
Giải sáu
8450 - 7050 - 7859
Giải bẩy
963
Giải tám
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
1 9

9
1 4 4
0 0 7 7 9
3 7
4 6 7
5

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 15 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 53,17,81,66,32,67,92,36,94,94,62,29,24,50,08,23,60,16
Giải đặc biệt
655753
Giải nhất
57517
Giải nhì
23681
Giải ba
01966 - 70532
Giải tư
39267 - 42292 - 03336 - 18494 - 32094 - 33062 - 83129
Giải năm
3824
Giải sáu
9950 - 5308 - 8423
Giải bẩy
260
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
6 7
3 4 9
2 6

0 3
0 2 6 7

1
2 4 4

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 08 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 97,33,87,08,68,24,25,22,59,51,36,47,13,35,03,80,50,41
Giải đặc biệt
842297
Giải nhất
75733
Giải nhì
52287
Giải ba
64808 - 75568
Giải tư
24824 - 19725 - 78022 - 41259 - 38451 - 11836 - 02247
Giải năm
1813
Giải sáu
9035 - 7103 - 5180
Giải bẩy
450
Giải tám
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 8
3
2 4 5
3 5 6
1 7
0 1 9
8

0 7
7

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 01 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 38,42,69,45,10,93,91,27,01,55,89,90,30,15,84,93,08,71
Giải đặc biệt
094438
Giải nhất
45642
Giải nhì
59169
Giải ba
97145 - 39310
Giải tư
00693 - 91191 - 98827 - 58001 - 03755 - 91789 - 94990
Giải năm
2930
Giải sáu
6515 - 3284 - 4793
Giải bẩy
108
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 8
0 5
7
0 8
2 5
5
9
1
4 9
0 1 3 3

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 25 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 60,50,22,31,06,01,88,73,12,36,47,74,00,59,09,52,84,82
Giải đặc biệt
318360
Giải nhất
91350
Giải nhì
30022
Giải ba
35031 - 93006
Giải tư
02001 - 07688 - 12173 - 78712 - 24136 - 01147 - 04974
Giải năm
0600
Giải sáu
3859 - 0309 - 2852
Giải bẩy
184
Giải tám
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 1 6 9
2
2
1 6
7
0 2 9
0
3 4
2 4 8

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 18 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 92,30,72,50,54,09,18,27,01,67,06,77,58,66,72,41,91,18
Giải đặc biệt
590592
Giải nhất
34630
Giải nhì
17672
Giải ba
20950 - 72854
Giải tư
83909 - 06418 - 84727 - 22601 - 89467 - 67106 - 33077
Giải năm
5958
Giải sáu
0066 - 8372 - 7241
Giải bẩy
491
Giải tám
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 6 9
8 8
7
0
1
0 4 8
6 7
2 2 7

1 2

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 11 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 58,13,42,92,62,28,09,72,23,51,74,73,56,21,21,01,92,59
Giải đặc biệt
950958
Giải nhất
22313
Giải nhì
71942
Giải ba
06692 - 83462
Giải tư
16528 - 45209 - 31872 - 99123 - 42951 - 45674 - 54073
Giải năm
7956
Giải sáu
9221 - 3721 - 7001
Giải bẩy
392
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 9
3
1 1 3 8

2
1 6 8 9
2
2 3 4

2 2

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 04 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 53,60,18,64,86,26,59,11,58,29,15,70,86,26,16,11,51,39
Giải đặc biệt
105453
Giải nhất
86160
Giải nhì
93518
Giải ba
25364 - 89086
Giải tư
56726 - 71759 - 50511 - 87758 - 16929 - 31015 - 05770
Giải năm
1986
Giải sáu
4026 - 0216 - 6711
Giải bẩy
351
Giải tám
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1 1 5 6 8
6 6 9
9

1 3 8 9
0 4
0
6 6

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 28 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 63,75,61,51,18,23,23,23,83,01,50,41,72,64,74,51,23,41
Giải đặc biệt
005463
Giải nhất
82175
Giải nhì
32061
Giải ba
95651 - 92218
Giải tư
62323 - 97823 - 22123 - 30183 - 04901 - 54050 - 74741
Giải năm
3172
Giải sáu
7464 - 3774 - 6951
Giải bẩy
723
Giải tám
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
8
3 3 3 3

1 1
0 1 1
1 3 4
2 4 5
3

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 21 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 40,56,05,29,25,55,21,07,13,24,93,59,60,02,79,16,62,45
Giải đặc biệt
433640
Giải nhất
72156
Giải nhì
84105
Giải ba
36729 - 70025
Giải tư
24055 - 68421 - 74707 - 43313 - 03424 - 02593 - 23259
Giải năm
8460
Giải sáu
8302 - 1379 - 6316
Giải bẩy
962
Giải tám
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 5 7
3 6
1 4 5 9

0 5
5 6 9
0 2
9

3

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 14 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 20,82,36,50,96,38,22,62,49,43,55,33,31,19,17,89,66,07
Giải đặc biệt
405220
Giải nhất
20382
Giải nhì
14836
Giải ba
33950 - 85296
Giải tư
93238 - 94922 - 89062 - 23949 - 08843 - 92855 - 06533
Giải năm
1531
Giải sáu
4819 - 9517 - 2489
Giải bẩy
166
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
7 9
0 2
1 3 6 8
3 9
0 5
2 6

2 9
6

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 07 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 81,29,44,79,77,13,53,80,06,89,14,68,48,73,22,62,93,80
Giải đặc biệt
380381
Giải nhất
61029
Giải nhì
20444
Giải ba
89179 - 60177
Giải tư
27313 - 94753 - 74080 - 36106 - 36889 - 94614 - 36968
Giải năm
7348
Giải sáu
4773 - 9922 - 1662
Giải bẩy
793
Giải tám
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
3 4
2 9

4 8
3
2 8
3 7 9
0 0 1 9
3

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 30 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 79,31,37,39,38,28,62,37,30,65,34,98,87,31,79,13,03,83
Giải đặc biệt
864379
Giải nhất
72431
Giải nhì
66037
Giải ba
52839 - 26238
Giải tư
33528 - 21162 - 82737 - 63430 - 10065 - 43034 - 29298
Giải năm
2087
Giải sáu
5131 - 5879 - 2013
Giải bẩy
803
Giải tám
83
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
3
8
0 1 1 4 7 7 8 9


2 5
9 9
3 7
8

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 23 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 90,96,77,50,55,82,17,93,65,62,30,12,39,29,42,75,28,44
Giải đặc biệt
965190
Giải nhất
95396
Giải nhì
56777
Giải ba
65650 - 23655
Giải tư
05882 - 47217 - 22693 - 83665 - 35962 - 06330 - 29012
Giải năm
8439
Giải sáu
7729 - 4842 - 7475
Giải bẩy
928
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2 7
8 9
0 9
2 4
0 5
2 5
5 7
2
0 3 6

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 16 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 68,13,98,14,47,79,32,97,13,54,89,91,45,64,80,63,50,28
Giải đặc biệt
861968
Giải nhất
85813
Giải nhì
65598
Giải ba
43914 - 04147
Giải tư
34279 - 63032 - 50997 - 98713 - 29854 - 60789 - 11191
Giải năm
4645
Giải sáu
8264 - 3780 - 1563
Giải bẩy
250
Giải tám
28
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3 3 4
8
2
5 7
0 4
3 4 8
9
0 9
1 7 8

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 09 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 14,34,16,01,87,08,30,66,00,82,62,13,72,82,03,59,13,82
Giải đặc biệt
789614
Giải nhất
68734
Giải nhì
72216
Giải ba
23601 - 69487
Giải tư
23308 - 72430 - 03966 - 40800 - 13582 - 68962 - 22013
Giải năm
9672
Giải sáu
2282 - 2003 - 5159
Giải bẩy
213
Giải tám
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 1 3 8
3 3 4 6

0 4

9
2 6
2
2 2 2 7

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 02 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 27,25,95,88,21,64,71,77,98,77,60,96,30,63,61,69,17,69
Giải đặc biệt
291727
Giải nhất
52325
Giải nhì
00695
Giải ba
40688 - 40021
Giải tư
09764 - 85471 - 77777 - 52998 - 76877 - 02760 - 33896
Giải năm
3830
Giải sáu
1863 - 1661 - 4769
Giải bẩy
417
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

7
1 5 7
0


0 1 3 4 9 9
1 7 7
8
5 6 8

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 26 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 32,42,08,30,24,32,87,02,82,79,45,15,04,99,33,11,88,62
Giải đặc biệt
262332
Giải nhất
50742
Giải nhì
79308
Giải ba
84930 - 40724
Giải tư
22332 - 60687 - 94402 - 20882 - 57379 - 67545 - 19515
Giải năm
6404
Giải sáu
5999 - 4933 - 2511
Giải bẩy
388
Giải tám
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 4 8
1 5
4
0 2 2 3
2 5

2
9
2 7 8
9

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 19 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 04,24,08,36,94,37,94,99,13,01,61,10,86,16,91,69,83,24
Giải đặc biệt
190104
Giải nhất
57724
Giải nhì
34408
Giải ba
68736 - 81494
Giải tư
07137 - 55594 - 54999 - 36213 - 62901 - 25561 - 29210
Giải năm
6286
Giải sáu
3716 - 8491 - 3269
Giải bẩy
083
Giải tám
24
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 4 8
0 3 6
4 4
6 7


1 9

3 6
1 4 4 9

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 12 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 37,06,46,33,53,16,76,01,27,99,31,50,61,41,89,73,20,54
Giải đặc biệt
019137
Giải nhất
46106
Giải nhì
85346
Giải ba
44933 - 23653
Giải tư
37116 - 48476 - 22601 - 57927 - 04099 - 35731 - 30350
Giải năm
4861
Giải sáu
6041 - 8589 - 1073
Giải bẩy
920
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 6
6
0 7
1 3 7
1 6
0 3 4
1
3 6
9
9

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 05 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 19,35,05,07,74,00,66,85,15,90,09,92,78,39,89,94,92,26
Giải đặc biệt
986619
Giải nhất
59035
Giải nhì
45805
Giải ba
82507 - 85674
Giải tư
16300 - 28766 - 96785 - 48115 - 10190 - 66009 - 62192
Giải năm
6378
Giải sáu
5839 - 5489 - 2494
Giải bẩy
292
Giải tám
26
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 5 7 9
5 9
6
5 9


6
4 8
5 9
0 2 2 4