Thống kê cho: - Biên ngày: - Số ngày cần xem:
1. Thống kê đầu loto của kết quả xổ số An Giang
Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất
Ngày\Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
15/04/2021 1 lần 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần
08/04/2021 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần
01/04/2021 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần
25/03/2021 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần
18/03/2021 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần
11/03/2021 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần
04/03/2021 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần
25/02/2021 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 3 lần 0 lần
18/02/2021 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần
11/02/2021 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần
04/02/2021 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần
28/01/2021 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần
21/01/2021 1 lần 5 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
14/01/2021 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần
07/01/2021 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần
31/12/2020 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần
24/12/2020 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
17/12/2020 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần
10/12/2020 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần
03/12/2020 1 lần 0 lần 4 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần
26/11/2020 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần
19/11/2020 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần
12/11/2020 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần
05/11/2020 0 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần
29/10/2020 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần
22/10/2020 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần
15/10/2020 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần
08/10/2020 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần
01/10/2020 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần
24/09/2020 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần
Tổng lần về 53 lần 51 lần 52 lần 49 lần 60 lần 54 lần 63 lần 55 lần 59 lần 44 lần
 
2. Thống kê đuôi loto của kết quả xổ số An Giang
Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất
Ngày\Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
15/04/2021 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 5 lần 1 lần 0 lần 2 lần
08/04/2021 1 lần 2 lần 7 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần
01/04/2021 1 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần
25/03/2021 0 lần 0 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần
18/03/2021 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần
11/03/2021 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
04/03/2021 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần
25/02/2021 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần
18/02/2021 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần
11/02/2021 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần
04/02/2021 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần
28/01/2021 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần
21/01/2021 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần
14/01/2021 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
07/01/2021 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần
31/12/2020 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần
24/12/2020 3 lần 2 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 9 lần 1 lần 2 lần 1 lần
17/12/2020 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần
10/12/2020 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần
03/12/2020 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần
26/11/2020 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần
19/11/2020 5 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần
12/11/2020 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần
05/11/2020 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần
29/10/2020 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần
22/10/2020 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần
15/10/2020 3 lần 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần
08/10/2020 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
01/10/2020 2 lần 0 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần
24/09/2020 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần
Tổng lần về 52 lần 59 lần 68 lần 46 lần 54 lần 48 lần 64 lần 52 lần 47 lần 50 lần