Thống kê cho: - Biên ngày: - Số ngày cần xem:
1. Thống kê đầu loto của kết quả xổ số An Giang
Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất
Ngày\Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
08/07/2021 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần
01/07/2021 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần
24/06/2021 6 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần
17/06/2021 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần
10/06/2021 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 5 lần
03/06/2021 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần
27/05/2021 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần 3 lần 3 lần
20/05/2021 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần
13/05/2021 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần
06/05/2021 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 0 lần 4 lần 2 lần
29/04/2021 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 6 lần 3 lần 0 lần 3 lần
22/04/2021 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần
15/04/2021 1 lần 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần
08/04/2021 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần
01/04/2021 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần
25/03/2021 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần
18/03/2021 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần
11/03/2021 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần
04/03/2021 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần
25/02/2021 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 3 lần 0 lần
18/02/2021 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần
11/02/2021 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần
04/02/2021 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần
28/01/2021 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần
21/01/2021 1 lần 5 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
14/01/2021 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần
07/01/2021 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần
31/12/2020 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần
24/12/2020 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
17/12/2020 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần
Tổng lần về 57 lần 48 lần 52 lần 54 lần 47 lần 51 lần 72 lần 59 lần 50 lần 50 lần
 
2. Thống kê đuôi loto của kết quả xổ số An Giang
Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất
Ngày\Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
08/07/2021 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần
01/07/2021 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần
24/06/2021 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 6 lần 2 lần
17/06/2021 4 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
10/06/2021 0 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần
03/06/2021 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 6 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần
27/05/2021 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần
20/05/2021 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần
13/05/2021 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần
06/05/2021 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 5 lần
29/04/2021 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần
22/04/2021 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần
15/04/2021 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 5 lần 1 lần 0 lần 2 lần
08/04/2021 1 lần 2 lần 7 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần
01/04/2021 1 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần
25/03/2021 0 lần 0 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần
18/03/2021 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần
11/03/2021 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
04/03/2021 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần
25/02/2021 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần
18/02/2021 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần
11/02/2021 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần
04/02/2021 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần
28/01/2021 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần
21/01/2021 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần
14/01/2021 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
07/01/2021 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần
31/12/2020 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần
24/12/2020 3 lần 2 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 9 lần 1 lần 2 lần 1 lần
17/12/2020 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần
Tổng lần về 43 lần 62 lần 61 lần 54 lần 57 lần 47 lần 58 lần 49 lần 54 lần 55 lần