Thống kê xác suất xổ số miền Bắc hàng ngày của TANGBATHO.VN
Rất mong các kết quả này sẽ giúp các bạn tham khảo một cách tốt nhất để đưa ra được quyết định mua vé số của mình tốt nhất.

THỐNG KÊ XÁC SUẤT KQXS MIỀN BẮC MỖI NGÀY DÀNH CHO
1. Thống kê ngày 28/11/2023 (Bấm vào đây để Đóng/Mở nội dung)
I. Thống kê lotto đẹp ngày 28/11/2023

1. Thống kê cặp số đẹp nhất ngày:  63 (73)

2. Thống kê 2 cặp số đẹp ĐẠI LỘC:  56, 65

3. Thống kê 6 cặp số lotto đẹp trong ngày:  56, 65, 63, 73, 68, 86

4. Thống kê 2 cặp số đẹp trong 3 ngày: 63, 73 (ngày 1)

II. Phân tích thống kê đặc biệt ngày 28/11/2023

1. Chạm số đẹp: 3, 6, 8
 

2. Tổng đẹp:  1, 4, 9

3. Đầu đẹp:  5, 6, 7

4. Đuôi đẹp:  3, 6, 8$$$ - CHÚC CÁC BẠN LUÔN LUÔN MAY MẮN - $$
2. Thống kê ngày 27/11/2023 (Bấm vào đây để Đóng/Mở nội dung)
I. Thống kê lotto đẹp ngày 27/11/2023

1. Thống kê cặp số đẹp nhất ngày:  62 (72)

2. Thống kê 2 cặp số đẹp ĐẠI LỘC:  59, 95

3. Thống kê 6 cặp số lotto đẹp trong ngày:  56, 65, 59, 95, 62, 72

4. Thống kê 2 cặp số đẹp trong 3 ngày: 62, 72 (ngày 2)

II. Phân tích thống kê đặc biệt ngày 27/11/2023

1. Chạm số đẹp: 2, 7, 9
 

2. Tổng đẹp:  4, 8, 9

3. Đầu đẹp:  5, 6, 7

4. Đuôi đẹp:  2, 7, 9$$$ - CHÚC CÁC BẠN LUÔN LUÔN MAY MẮN - $$
3. Thống kê ngày 26/11/2023 (Bấm vào đây để Đóng/Mở nội dung)
I. Thống kê lotto đẹp ngày 26/11/2023

1. Thống kê cặp số đẹp nhất ngày:  62 (72)

2. Thống kê 2 cặp số đẹp ĐẠI LỘC:  26, 62

3. Thống kê 6 cặp số lotto đẹp trong ngày:  26, 62, 27, 72, 46, 64

4. Thống kê 2 cặp số đẹp trong 3 ngày: 62, 72 (ngày 1)

II. Phân tích thống kê đặc biệt ngày 26/11/2023

1. Chạm số đẹp: 2, 6, 7
 

2. Tổng đẹp:  0, 2, 9

3. Đầu đẹp:  2, 6, 7

4. Đuôi đẹp:  2, 4, 6$$$ - CHÚC CÁC BẠN LUÔN LUÔN MAY MẮN - $$
4. Thống kê ngày 25/11/2023 (Bấm vào đây để Đóng/Mở nội dung)
I. Thống kê lotto đẹp ngày 25/11/2023

1. Thống kê cặp số đẹp nhất ngày:  73 (63)

2. Thống kê 2 cặp số đẹp ĐẠI LỘC:  02, 20

3. Thống kê 6 cặp số lotto đẹp trong ngày:  02, 20, 45, 54, 63, 73

4. Thống kê 2 cặp số đẹp trong 3 ngày: 63, 73 (ngày 1)

II. Phân tích thống kê đặc biệt ngày 25/11/2023

1. Chạm số đẹp: 2, 6, 7
 

2. Tổng đẹp:  3, 5, 9

3. Đầu đẹp:  2, 6, 7

4. Đuôi đẹp:  3, 7, 8$$$ - CHÚC CÁC BẠN LUÔN LUÔN MAY MẮN - $$
5. Thống kê ngày 23/11/2023 (Bấm vào đây để Đóng/Mở nội dung)
I. Thống kê lotto đẹp ngày 23/11/2023

1. Thống kê cặp số đẹp nhất ngày:  40 (04)

2. Thống kê 2 cặp số đẹp ĐẠI LỘC:  56, 65

3. Thống kê 6 cặp số lotto đẹp trong ngày:  04, 40, 45, 54, 56, 65

4. Thống kê 2 cặp số đẹp trong 3 ngày: 04, 40 (ngày 2)

II. Phân tích thống kê đặc biệt ngày 23/11/2023

1. Chạm số đẹp: 2, 4, 5
 

2. Tổng đẹp:  5, 7, 9

3. Đầu đẹp:  2, 5, 7

4. Đuôi đẹp:  0, 2, 4$$$ - CHÚC CÁC BẠN LUÔN LUÔN MAY MẮN - $$
6. Thống kê ngày 22/11/2023 (Bấm vào đây để Đóng/Mở nội dung)
I. Thống kê lotto đẹp ngày 22/11/2023

1. Thống kê cặp số đẹp nhất ngày:  40 (04)

2. Thống kê 2 cặp số đẹp ĐẠI LỘC:  14, 41

3. Thống kê 6 cặp số lotto đẹp trong ngày:  04, 40, 14, 41, 46, 64

4. Thống kê 2 cặp số đẹp trong 3 ngày: 04, 40 (ngày 1)

II. Phân tích thống kê đặc biệt ngày 22/11/2023

1. Chạm số đẹp: 0, 5, 8
 

2. Tổng đẹp:  3, 4, 6

3. Đầu đẹp:  4, 5, 6

4. Đuôi đẹp:  0, 1, 8$$$ - CHÚC CÁC BẠN LUÔN LUÔN MAY MẮN - $$
7. Thống kê ngày 21/11/2023 (Bấm vào đây để Đóng/Mở nội dung)
I. Thống kê lotto đẹp ngày 21/11/2023

1. Thống kê cặp số đẹp nhất ngày:  01 (10)

2. Thống kê 2 cặp số đẹp ĐẠI LỘC:  45, 54

3. Thống kê 6 cặp số lotto đẹp trong ngày:  01, 10, 45, 54, 69, 96

4. Thống kê 2 cặp số đẹp trong 3 ngày: 01, 10 (ngày 2)

II. Phân tích thống kê đặc biệt ngày 21/11/2023

1. Chạm số đẹp: 4, 6, 7
 

2. Tổng đẹp:  0, 1, 6

3. Đầu đẹp:  5, 6, 7

4. Đuôi đẹp:  4, 5, 9$$$ - CHÚC CÁC BẠN LUÔN LUÔN MAY MẮN - $$
8. Thống kê ngày 20/11/2023 (Bấm vào đây để Đóng/Mở nội dung)
I. Thống kê lotto đẹp ngày 20/11/2023

1. Thống kê cặp số đẹp nhất ngày:  01 (10)

2. Thống kê 2 cặp số đẹp ĐẠI LỘC:  56, 65

3. Thống kê 6 cặp số lotto đẹp trong ngày:  01, 10, 56, 65, 79, 97

4. Thống kê 2 cặp số đẹp trong 3 ngày: 01, 10 (ngày 1)

II. Phân tích thống kê đặc biệt ngày 20/11/2023

1. Chạm số đẹp: 1, 7, 9
 

2. Tổng đẹp:  1, 6, 7

3. Đầu đẹp:  1, 7, 9

4. Đuôi đẹp:  0, 7, 9$$$ - CHÚC CÁC BẠN LUÔN LUÔN MAY MẮN - $$
9. Thống kê ngày 19/11/2023 (Bấm vào đây để Đóng/Mở nội dung)
I. Thống kê lotto đẹp ngày 19/11/2023

1. Thống kê cặp số đẹp nhất ngày:  01 (10)

2. Thống kê 2 cặp số đẹp ĐẠI LỘC:  06, 60

3. Thống kê 6 cặp số lotto đẹp trong ngày:  01, 10, 06, 60, 56, 65

4. Thống kê 2 cặp số đẹp trong 3 ngày: 01, 10 (ngày 1)

II. Phân tích thống kê đặc biệt ngày 19/11/2023

1. Chạm số đẹp: 1, 5, 6
 

2. Tổng đẹp:  1, 2, 7

3. Đầu đẹp:  1, 5, 6

4. Đuôi đẹp:  0, 5, 6$$$ - CHÚC CÁC BẠN LUÔN LUÔN MAY MẮN - $$
10. Thống kê ngày 18/11/2023 (Bấm vào đây để Đóng/Mở nội dung)
I. Thống kê lotto đẹp ngày 18/11/2023

1. Thống kê cặp số đẹp nhất ngày:  49 (94)

2. Thống kê 2 cặp số đẹp ĐẠI LỘC:  89, 98

3. Thống kê 6 cặp số lotto đẹp trong ngày:  49, 94, 89, 98, 44, 99

4. Thống kê 2 cặp số đẹp trong 3 ngày: 49, 94 (ngày 3)

II. Phân tích thống kê đặc biệt ngày 18/11/2023

1. Chạm số đẹp: 6, 8, 9
 

2. Tổng đẹp:  4, 5, 7

3. Đầu đẹp:  6, 8, 9

4. Đuôi đẹp:  5, 7, 8$$$ - CHÚC CÁC BẠN LUÔN LUÔN MAY MẮN - $$