Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Thống Kê Lotto Gan
Chương trình này giúp bạn biết chu kỳ gan nhất của các cặp số lotto từ năm 2005 đến nay.
Để xem thống kê các cặp số lotto gan theo một giai đoạn nào đó bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày ,sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.


Từ ngày : (dd/mm/yyyy) Đến ngày : (dd/mm/yyyy)
Biên độ gan: (nhập số ngày)

Chỉ có VIP mới xem được thống kê từ 01/01/2005 đến nay
Còn không bạn chỉ xem được thống kê từ 01/01/2009 đến nay.
Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Số ngày gan cực đại 28 13 15 15 14 19 16 14 15 17 13 27 13 14 13 12 16 21 18 14
 
Cặp số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Số ngày gan cực đại 15 13 30 17 17 21 15 14 17 13 15 14 17 30 14 15 16 15 23 15
 
Cặp số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Số ngày gan cực đại 14 13 17 14 30 13 16 13 18 13 19 12 21 15 13 42 20 13 20 15
 
Cặp số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Số ngày gan cực đại 16 16 15 16 16 20 29 13 13 13 14 21 14 15 13 13 13 27 13 13
 
Cặp số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Số ngày gan cực đại 15 18 17 23 18 20 13 13 26 12 17 14 13 15 13 15 13 13 12 26

Các cặp số LOTO có xác suất ra cao nhất theo chu trình nuôi (biên độ + 5 ngày > Số ngày gan cực đại):
KHÔNG TÌM THẤY CẶP SỐ LOTTO GAN NÀO CÓ THỂ ĐẦU TƯ ĐƯỢC