Đây là các thống kê xác suất về dàn đặc biệt 36 số của xổ số miền Bắc theo từng tuần (7 ngày) của các chuyên gia TANGBATHO.VN.
Rất mong các kết quả này sẽ giúp các bạn tham khảo một cách tốt nhất để đưa ra được quyết định mua vé số may mắn nhất.
Chú ý:
- Thống kê thường có sau 10 giờ sáng hàng ngày.
- Các thống kê này của TANGBATHO.VN đưa ra với mục đích chỉ để tham khảo. Việc mua vé số trúng hay không là do chính quyết định của bạn, do vận may của bạn.

ĐÂY LÀ DÀN ĐẶC BIỆT 36 SỐ ĐẸP TRONG TUẦN
1. Thống kê dàn đặc biệt đẹp từ 01/03/2024 đến 07/03/2024(Bấm vào đây để Đóng/Mở nội dung)

Thống kê dàn đặc biệt đẹp 36 cặp số từ 01/03/2024 đến 07/03/2024

Bộ 33: 33, 38, 83, 88

Bộ 03: 03, 30, 08, 80, 35, 53, 58, 85

Bộ 13: 13, 31, 18, 81, 36, 63, 68, 86

Bộ 23: 23, 32, 28, 82, 37, 73, 78, 87

Bộ 34: 34, 43, 39, 93, 48, 84, 89, 98^_^ Chúc các bạn may mắn ^_^
2. Thống kê dàn đặc biệt đẹp từ 25/02/2024 đến 02/03/2024(Bấm vào đây để Đóng/Mở nội dung)

Thống kê dàn đặc biệt đẹp 36 cặp số từ 25/02/2024 đến 02/03/2024

Bộ 33: 33, 38, 83, 88

Bộ 03: 03, 30, 08, 80, 35, 53, 58, 85

Bộ 13: 13, 31, 18, 81, 36, 63, 68, 86

Bộ 23: 23, 32, 28, 82, 37, 73, 78, 87

Bộ 34: 34, 43, 39, 93, 48, 84, 89, 98^_^ Chúc các bạn may mắn ^_^
3. Thống kê dàn đặc biệt đẹp từ 24/02/2024 đến 01/03/2024(Bấm vào đây để Đóng/Mở nội dung)

Thống kê dàn đặc biệt đẹp 36 cặp số từ 24/02/2024 đến 01/03/2024

Bộ 33: 33, 38, 83, 88

Bộ 03: 03, 30, 08, 80, 35, 53, 58, 85

Bộ 13: 13, 31, 18, 81, 36, 63, 68, 86

Bộ 23: 23, 32, 28, 82, 37, 73, 78, 87

Bộ 34: 34, 43, 39, 93, 48, 84, 89, 98^_^ Chúc các bạn may mắn ^_^
4. Thống kê dàn đặc biệt đẹp từ 21/02/2024 đến 27/02/2024(Bấm vào đây để Đóng/Mở nội dung)

Thống kê dàn đặc biệt đẹp 36 cặp số từ 21/02/2024 đến 27/02/2024

Bộ 00: 00, 05, 50, 55

Bộ 01: 01, 10, 06, 60, 15, 51, 56, 65

Bộ 02: 02, 20, 07, 70, 25, 52, 57, 75

Bộ 03: 03, 30, 08, 80, 35, 53, 58, 85

Bộ 04: 04, 40, 09, 90, 45, 54, 59, 95^_^ Chúc các bạn may mắn ^_^
5. Thống kê dàn đặc biệt đẹp từ 20/02/2024 đến 26/02/2024(Bấm vào đây để Đóng/Mở nội dung)

Thống kê dàn đặc biệt đẹp 36 cặp số từ 20/02/2024 đến 26/02/2024

Bộ 00: 00, 05, 50, 55

Bộ 01: 01, 10, 06, 60, 15, 51, 56, 65

Bộ 02: 02, 20, 07, 70, 25, 52, 57, 75

Bộ 03: 03, 30, 08, 80, 35, 53, 58, 85

Bộ 04: 04, 40, 09, 90, 45, 54, 59, 95^_^ Chúc các bạn may mắn ^_^
6. Thống kê dàn đặc biệt đẹp từ 19/02/2024 đến 25/02/2024(Bấm vào đây để Đóng/Mở nội dung)

Thống kê dàn đặc biệt đẹp 36 cặp số từ 19/02/2024 đến 25/02/2024

Bộ 00: 00, 05, 50, 55

Bộ 01: 01, 10, 06, 60, 15, 51, 56, 65

Bộ 02: 02, 20, 07, 70, 25, 52, 57, 75

Bộ 03: 03, 30, 08, 80, 35, 53, 58, 85

Bộ 04: 04, 40, 09, 90, 45, 54, 59, 95^_^ Chúc các bạn may mắn ^_^
7. Thống kê dàn đặc biệt đẹp từ 16/02/2024 đến 22/02/2024(Bấm vào đây để Đóng/Mở nội dung)

Thống kê dàn đặc biệt đẹp 36 cặp số từ 16/02/2024 đến 22/02/2024

Bộ 33: 38, 83, 33, 88

Bộ 03: 03, 30, 08, 80, 35, 53, 58, 85

Bộ 13: 13, 31, 18, 81, 36, 63, 68, 86

Bộ 23: 23, 32, 28, 82, 37, 73, 78, 87

Bộ 34: 34, 43, 39, 93, 48, 84, 89, 98^_^ Chúc các bạn may mắn ^_^
8. Thống kê dàn đặc biệt đẹp từ 07/02/2024 đến 13/02/2024(Bấm vào đây để Đóng/Mở nội dung)

Thống kê dàn đặc biệt đẹp 36 cặp số từ 07/02/2024 đến 13/02/2024

Bộ 33: 38, 83, 33, 88

Bộ 03: 03, 30, 08, 80, 35, 53, 58, 85

Bộ 13: 13, 31, 18, 81, 36, 63, 68, 86

Bộ 23: 23, 32, 28, 82, 37, 73, 78, 87

Bộ 34: 34, 43, 39, 93, 48, 84, 89, 98^_^ Chúc các bạn may mắn ^_^
9. Thống kê dàn đặc biệt đẹp từ 03/02/2024 đến 09/02/2024(Bấm vào đây để Đóng/Mở nội dung)

Thống kê dàn đặc biệt đẹp 36 cặp số từ 03/02/2024 đến 09/02/2024

Bộ 22: 22, 27, 72, 77

Bộ 02: 02, 20, 07, 70, 25, 52, 57, 75

Bộ 12: 12, 21, 17, 71, 26, 62, 67, 76

Bộ 23: 23, 32, 28, 82, 37, 73, 78, 87

Bộ 24: 24, 42, 29, 92, 47, 74, 79, 97^_^ Chúc các bạn may mắn ^_^
10. Thống kê dàn đặc biệt đẹp từ 31/01/2024 đến 06/02/2024(Bấm vào đây để Đóng/Mở nội dung)

Thống kê dàn đặc biệt đẹp 36 cặp số từ 31/01/2024 đến 06/02/2024

Bộ 22: 22, 27, 72, 77

Bộ 02: 02, 20, 07, 70, 25, 52, 57, 75

Bộ 12: 12, 21, 17, 71, 26, 62, 67, 76

Bộ 23: 23, 32, 28, 82, 37, 73, 78, 87

Bộ 24: 24, 42, 29, 92, 47, 74, 79, 97^_^ Chúc các bạn may mắn ^_^