Bấm vào đây để xem hướng dẫn sử dụng Thống kê tần suất kiểu ô hướng dẫn xem thống kê tần suất lô kiểu ô của kết quả xổ số miền Bắc
Bảng thống kê loto này giúp bạn theo dõi được tần suất xuất hiện của các cặp số loto một cách chi tiết nhất. Dựa trên các thông kê đó bạn có thể thống kê cặp số nào sắp ra và ra trong khoảng nào?.
Để xem thống kê trong giai đoạn nào bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày sao cho khoảng cách ngày giữa chúng không quá giới hạn ngày được xem, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.

Lấy kết quả xổ số Miền Bắc chính xác và mới nhất hàng ngày >> Soạn SMS: KQT gửi 8177
Để lấy thống kê 3 cặp lotto xác suất cao + chạm ĐB của TANGBATHO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: NGON gửi 8577
Để lấy thống kê 2 cặp lotto may mắn + chạm ĐB của TANGBATHO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: NGON gửi 8677
Để lấy thống kê 1 cặp lotto VIP + chạm ĐB của TANGBATHO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: NGON gửi 8777
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy
Xem theo chiều dọc      Xem theo chiều ngang 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Hiện tại bạn đang tra cứu 20 lần mở thưởng. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay.
Chỉ có VIP được tra cứu tối đa 100 lần mở thưởng. Khách thường tra cứu được tối đa 20 lần
Ngày\Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
2023-02-08         1         1           1           1               1 2     1   2       1     1   1                   1 1                 1 1                     1   1 1       1 1               2 1     1 1    
2023-02-07   1   1 1   1         1         1 1           1                                         1 1       1                       2 1   1 2           1                 1     1 1   2           1       1   1 1
2023-02-06                   1 2       2     1   1 1         1           1     1 1               1             1           1   1     1         1               1                       1 1 1       2   1 1       1
2023-02-05                   1               1     2             1   1   1   1       1           1                           1   1 1       1               1 1 1       2 1 1         1         1       2 1       1
2023-02-04 1       1   1       1   1   1       1       1                     1 1       1               1 1 1                 1     1     1 1                   2     2           1         1             1 1   1  
2023-02-03                       1 1                   1     1     1 1   1           1   2             2     1       1               1         1 1   1         2   1                       1   1 2     2          
2023-02-02 1   1   1   1   1                     3               1     1       2       1       1                 1     1 1           1               1 1       1         1     1         1   1 1       1          
2023-02-01             1     1     1       1   1                     1           1   1 2     1 1         1 1           1             1 1 1   1     1           1   1               2 1       1     1              
2023-01-31   1           1 1 1           2 1       1 1 1 1                         1       1 1               1           1   1   1   2             1     1       1   1       1     1           1                  
2023-01-30   1   1             1   1             1 1       2 1       1               1     1           1                     1 1           1 1         1   1           1 1                   1   1       1 1   1 1
2023-01-29       1     1         1       1         1     1     1 1             3 1     1       1           2           1   1                   1         1               1         1       1 1       1 1       1  
2023-01-28         1               1 2           1             1       1           1       1       1             1                           1     1   1       1 1 1       1 2   1       2       1       2       1
2023-01-27   1       1     1                       1   1       1                 1       1     1           1     1 1             1       1     1     1 2         1       1     1 1       1 1 1       1 1          
2023-01-26 1   1   1       1               1       1         1           2 1   1           1   1   1   1             1       1     1   1   2                   1       1         1   1     2                      
2023-01-25       1       2   1 1 1 1           1                   1 1               1     1     1       1 1 1         1 2 1             1               1   1                 1 1 1     1                        
2023-01-20 2   2       1       1     1     1   1                           1       1   3               1     1           1     1 1   1           2   1                         1     1 1             1            
2023-01-19   1                 1         1 1   1   1   1 1   1 1           1     1         2   1     1 1       1         1   2           2                     1               1                           1 1    
2023-01-18   1     2 2                     1                   1 1     1         3         1   1                   2       1       1       1   1     1                     1 1 1       1             1   1        
2023-01-17   1     1   1         1           1       1 1           1 2           1 1     1     1 2         1         1   1               1           1                         1       1           1     1   1   1
2023-01-16           1   1                     1     1   2 1               1           1                             1   1 2       1           1 1 1     1     1         1           1   2           1   1     1 1
Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Tổng số lần về 5 7 4 4 9 4 7 4 4 6 7 5 6 3 3 5 7 4 6 6 9 4 6 6 3 5 5 4 3 8 5 5 4 3 8 11 4 5 9 5 8 2 9 5 4 2 7 3 7 5 2 3 3 4 5 9 6 7 3 4 5 9 3 7 8 6 6 4 4 6 5 5 2 2 12 3 4 3 5 7 4 4 7 7 7 5 6 8 7 5 4 4 7 6 8 9 5 3 5 7