Soi cầu lô tam giác
Bạn click vào đây xem hướng dẫn về chương trình Soi Cầu Lotto Tam Giác Cộng Dồn hướng dẫn xem chương trình soi cầu lô tam giác, soi cầu, soi cầu lô
Để xem rất đơn giản bạn chỉ cần chọn Biên ngày, Soi theo giải, Số ngày cầu chạy kiểu soi rồi bấm nút Xem kết quả để xem. Khi bạn muốn xem các cầu trong quá khứ bạn có thể nhập Biên ngày là một ngày khác trước đó.

Chú ý:
- Số ngày cầu chạy: khi xem một kiểu soi mới yêu cầu bạn chọn số ngày bằng 1 cho lần xem đầu. Các lần xem sau bạn có thể xem số ngày lớn hơn.
- Cầu cả cặp: là cầu được tính khi ghép cả 2 vị trí cầu theo chiều xuôi hoặc ngược. VD: 68, 86 là cầu cả cặp chỉ cần về một trong 2 cặp số là ok.
- Cầu Bạch thủ ghép xuôi: là cầu được tính khi ghép 2 vị trí số màu xanh theo chiều từ trên xuống.
- Cầu Bạch thủ ghép ngược: là cầu được tính khi ghép 2 vị trí số màu xanh theo chiều từ dưới lên.


Để lấy thống kê 2 cặp lotto may mắn + chạm ĐB của TANGBATHO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: NGON gửi 8677
Để lấy thống kê 1 cặp lotto VIP + chạm ĐB của TANGBATHO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: NGON gửi 8777

Biên ngày: (dd/mm/yyyy) Soi theo: Số ngày cầu chạy:
   Kiểu soi :
Soi cầu tính đến ngày 08/02/2023
Chỉ có VIP mới xem được các số ngày cầu chạy khác cùng với các giải khác
Tất cả cầu cả cặp có số ngày cầu chạy là 1 ngày
Bảng cầu rút gọn
Đầu 0 00 02 04 06
Đầu 1
Đầu 2 22 24 26
Đầu 3
Đầu 4 40 42 44 46
Đầu 5
Đầu 6 60 62 64 66
Đầu 7
Đầu 8 80 82 84 86
Đầu 9
 
19 cầu cũ - là những cầu có chiều dài cầu vượt số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[001] Cặp số: 84, 48
[002] Cặp số: 64, 46
[003] Cặp số: 62, 26
[004] Cặp số: 64, 46
[005] Cặp số: 42, 24
[006] Cặp số: 64, 46
[007] Cặp số: 64, 46
[008] Cặp số: 62, 26
[009] Cặp số: 64, 46
[010] Cặp số: 64, 46
[011] Cặp số: 62, 26
[012] Cặp số: 64, 46
[013] Cặp số: 40, 04
[014] Cặp số: 02, 20
[015] Cặp số: 04, 40
[016] Cặp số: 02, 20
[017] Cặp số: 04, 40
[018] Cặp số: 44, 44
[019] Cặp số: 24, 42
21 cầu mới - là những cầu có chiều dài cầu bằng số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[020] Cặp số: 80, 08
[021] Cặp số: 82, 28
[022] Cặp số: 86, 68
[023] Cặp số: 64, 46
[024] Cặp số: 60, 06
[025] Cặp số: 66, 66
[026] Cặp số: 40, 04
[027] Cặp số: 44, 44
[028] Cặp số: 46, 64
[029] Cặp số: 60, 06
[030] Cặp số: 66, 66
[031] Cặp số: 64, 46
[032] Cặp số: 60, 06
[033] Cặp số: 66, 66
[034] Cặp số: 46, 64
[035] Cặp số: 00, 00
[036] Cặp số: 24, 42
[037] Cặp số: 22, 22
[038] Cặp số: 26, 62
[039] Cặp số: 04, 40
[040] Cặp số: 06, 60
Tổng số các cầu xuất hiện theo các cặp số là:
Cặp số 00, 00 xuất hiện 1 lần
Cặp số 02, 20 xuất hiện 2 lần
Cặp số 04, 40 xuất hiện 5 lần
Cặp số 06, 60 xuất hiện 4 lần
Cặp số 22, 22 xuất hiện 1 lần
Cặp số 24, 42 xuất hiện 3 lần
Cặp số 26, 62 xuất hiện 4 lần
Cặp số 44, 44 xuất hiện 2 lần
Cặp số 46, 64 xuất hiện 11 lần
Cặp số 66, 66 xuất hiện 3 lần
Cặp số 80, 08 xuất hiện 1 lần
Cặp số 82, 28 xuất hiện 1 lần
Cặp số 84, 48 xuất hiện 1 lần
Cặp số 86, 68 xuất hiện 1 lần