Soi cầu lô bạch thủ ghép xuôi
Bạn click vào đây xem hướng dẫn về chương trình Soi Cầu Lô Bạch Thủ Ghép Xuôi hướng dẫn xem chương trình soi cầu lô tam giác, soi cầu, soi cầu lô
Để xem rất đơn giản bạn chỉ cần chọn Biên ngày, Số ngày cầu chạy rồi bấm nút Xem kết quả để xem. Khi bạn muốn xem các cầu trong quá khứ bạn có thể nhập Biên ngày là một ngày khác trước đó.


Biên ngày: (dd/mm/yyyy) Số ngày cầu chạy:
Soi cầu tính đến ngày 28/11/2023
Chỉ có VIP mới xem được các số ngày cầu chạy khác cùng với các giải khác
Tất cả cầu bạch thủ ghép xuôi có số ngày cầu chạy là 3 ngày
Chú ý:Để xem vị trí của một cầu bạn chỉ cần di chuột lên link của cầu là thấy.
Bảng cầu rút gọn
Đầu 0 00 02 08 09
Đầu 1 10 13 14 17 18 19
Đầu 2 20 21 22 25 27 28 29
Đầu 3 30 32 33 34
Đầu 4 40 42 47
Đầu 5 55 59
Đầu 6 60 63 69
Đầu 7 70 79
Đầu 8 81 82 84
Đầu 9 90 91 95 97
 
25 cầu cũ - là những cầu có chiều dài cầu vượt số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[001] Cặp số: 13
[002] Cặp số: 19
[003] Cặp số: 10
[004] Cặp số: 17
[005] Cặp số: 30
[006] Cặp số: 08
[007] Cặp số: 40
[008] Cặp số: 97
[009] Cặp số: 27
[010] Cặp số: 32
[011] Cặp số: 30
[012] Cặp số: 32
[013] Cặp số: 34
[014] Cặp số: 30
[015] Cặp số: 21
[016] Cặp số: 00
[017] Cặp số: 82
[018] Cặp số: 95
[019] Cặp số: 22
[020] Cặp số: 47
[021] Cặp số: 20
[022] Cặp số: 59
[023] Cặp số: 70
[024] Cặp số: 69
[025] Cặp số: 63
44 cầu mới - là những cầu có chiều dài cầu bằng số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[026] Cặp số: 91
[027] Cặp số: 95
[028] Cặp số: 02
[029] Cặp số: 00
[030] Cặp số: 00
[031] Cặp số: 13
[032] Cặp số: 18
[033] Cặp số: 10
[034] Cặp số: 19
[035] Cặp số: 09
[036] Cặp số: 42
[037] Cặp số: 25
[038] Cặp số: 22
[039] Cặp số: 90
[040] Cặp số: 22
[041] Cặp số: 20
[042] Cặp số: 28
[043] Cặp số: 20
[044] Cặp số: 10
[045] Cặp số: 20
[046] Cặp số: 20
[047] Cặp số: 29
[048] Cặp số: 82
[049] Cặp số: 84
[050] Cặp số: 00
[051] Cặp số: 33
[052] Cặp số: 32
[053] Cặp số: 25
[054] Cặp số: 55
[055] Cặp số: 20
[056] Cặp số: 29
[057] Cặp số: 81
[058] Cặp số: 20
[059] Cặp số: 00
[060] Cặp số: 70
[061] Cặp số: 79
[062] Cặp số: 18
[063] Cặp số: 10
[064] Cặp số: 19
[065] Cặp số: 60
[066] Cặp số: 02
[067] Cặp số: 09
[068] Cặp số: 79
[069] Cặp số: 14
Tổng số các cầu xuất hiện theo các cặp số là:
Cặp số 00 xuất hiện 5 lần
Cặp số 02 xuất hiện 2 lần
Cặp số 08 xuất hiện 1 lần
Cặp số 09 xuất hiện 2 lần
Cặp số 10 xuất hiện 4 lần
Cặp số 13 xuất hiện 2 lần
Cặp số 14 xuất hiện 1 lần
Cặp số 17 xuất hiện 1 lần
Cặp số 18 xuất hiện 2 lần
Cặp số 19 xuất hiện 3 lần
Cặp số 20 xuất hiện 7 lần
Cặp số 21 xuất hiện 1 lần
Cặp số 22 xuất hiện 3 lần
Cặp số 25 xuất hiện 2 lần
Cặp số 27 xuất hiện 1 lần
Cặp số 28 xuất hiện 1 lần
Cặp số 29 xuất hiện 2 lần
Cặp số 30 xuất hiện 3 lần
Cặp số 32 xuất hiện 3 lần
Cặp số 33 xuất hiện 1 lần
Cặp số 34 xuất hiện 1 lần
Cặp số 40 xuất hiện 1 lần
Cặp số 42 xuất hiện 1 lần
Cặp số 47 xuất hiện 1 lần
Cặp số 55 xuất hiện 1 lần
Cặp số 59 xuất hiện 1 lần
Cặp số 60 xuất hiện 1 lần
Cặp số 63 xuất hiện 1 lần
Cặp số 69 xuất hiện 1 lần
Cặp số 70 xuất hiện 2 lần
Cặp số 79 xuất hiện 2 lần
Cặp số 81 xuất hiện 1 lần
Cặp số 82 xuất hiện 2 lần
Cặp số 84 xuất hiện 1 lần
Cặp số 90 xuất hiện 1 lần
Cặp số 91 xuất hiện 1 lần
Cặp số 95 xuất hiện 2 lần
Cặp số 97 xuất hiện 1 lần