Soi cầu lô bạch thủ ghép ngược
Bạn click vào đây xem hướng dẫn về chương trình Soi Cầu Lô Bạch Thủ Ghép Ngược hướng dẫn xem chương trình soi cầu lô tam giác, soi cầu, soi cầu lô
Để xem rất đơn giản bạn chỉ cần chọn Biên ngày, Số ngày cầu chạy rồi bấm nút Xem kết quả để xem. Khi bạn muốn xem các cầu trong quá khứ bạn có thể nhập Biên ngày là một ngày khác trước đó.


Biên ngày: (dd/mm/yyyy) Số ngày cầu chạy:
Soi cầu tính đến ngày 28/11/2023
Chỉ có VIP mới xem được các số ngày cầu chạy khác cùng với các giải khác
Tất cả cầu bạch thủ ghép ngược có số ngày cầu chạy là 3 ngày
Chú ý:Để xem vị trí của một cầu bạn chỉ cần di chuột lên link của cầu là thấy.
Bảng cầu rút gọn
Đầu 0 00 01 02 07
Đầu 1 10 12 14 18
Đầu 2 20 21 22
Đầu 3 31 32 35
Đầu 4
Đầu 5 50 54
Đầu 6 60 61 62
Đầu 7 70 72
Đầu 8 81 83 84
Đầu 9 90 92 95
 
11 cầu cũ - là những cầu có chiều dài cầu vượt số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[001] Cặp số: 90
[002] Cặp số: 00
[003] Cặp số: 81
[004] Cặp số: 14
[005] Cặp số: 62
[006] Cặp số: 07
[007] Cặp số: 32
[008] Cặp số: 32
[009] Cặp số: 02
[010] Cặp số: 83
[011] Cặp số: 90
31 cầu mới - là những cầu có chiều dài cầu bằng số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[012] Cặp số: 21
[013] Cặp số: 31
[014] Cặp số: 21
[015] Cặp số: 31
[016] Cặp số: 83
[017] Cặp số: 20
[018] Cặp số: 20
[019] Cặp số: 70
[020] Cặp số: 60
[021] Cặp số: 10
[022] Cặp số: 31
[023] Cặp số: 01
[024] Cặp số: 54
[025] Cặp số: 18
[026] Cặp số: 32
[027] Cặp số: 22
[028] Cặp số: 72
[029] Cặp số: 12
[030] Cặp số: 12
[031] Cặp số: 35
[032] Cặp số: 92
[033] Cặp số: 61
[034] Cặp số: 84
[035] Cặp số: 95
[036] Cặp số: 22
[037] Cặp số: 10
[038] Cặp số: 72
[039] Cặp số: 00
[040] Cặp số: 32
[041] Cặp số: 00
[042] Cặp số: 50
Tổng số các cầu xuất hiện theo các cặp số là:
Cặp số 00 xuất hiện 3 lần
Cặp số 01 xuất hiện 1 lần
Cặp số 02 xuất hiện 1 lần
Cặp số 07 xuất hiện 1 lần
Cặp số 10 xuất hiện 2 lần
Cặp số 12 xuất hiện 2 lần
Cặp số 14 xuất hiện 1 lần
Cặp số 18 xuất hiện 1 lần
Cặp số 20 xuất hiện 2 lần
Cặp số 21 xuất hiện 2 lần
Cặp số 22 xuất hiện 2 lần
Cặp số 31 xuất hiện 3 lần
Cặp số 32 xuất hiện 4 lần
Cặp số 35 xuất hiện 1 lần
Cặp số 50 xuất hiện 1 lần
Cặp số 54 xuất hiện 1 lần
Cặp số 60 xuất hiện 1 lần
Cặp số 61 xuất hiện 1 lần
Cặp số 62 xuất hiện 1 lần
Cặp số 70 xuất hiện 1 lần
Cặp số 72 xuất hiện 2 lần
Cặp số 81 xuất hiện 1 lần
Cặp số 83 xuất hiện 2 lần
Cặp số 84 xuất hiện 1 lần
Cặp số 90 xuất hiện 2 lần
Cặp số 92 xuất hiện 1 lần
Cặp số 95 xuất hiện 1 lần