Bấm vào đây xem hướng dẫn sử dụng Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt của kết quả xổ số miền Bắc xem thống kê chu kỳ max của dàn đặc biệt của kết quả xổ số thủ đô
Để xem kết quả thống kê chu kỳ dàn đặc biệt, rất đơn giản bạn chỉ cần nhập dãy số dàn đặc biệt để kiểm tra, chọn Biên ngày (dữ liệu được thống kê từ 01/01/2000 đến biên ngày bạn chọn) rồi nhấn chuột vào nút Xem kết quả để xem.

Thống kê cho biết 2 thống số rất quan trọng về chu kỳ xuất hiện của dàn đặc biệt này đó là:
- Ngưỡng cực đại xuất hiện dàn số: cho ta biết số chu kỳ ngày dài nhất mà dàn số đặc biệt kiểm tra mới xuất hiện.
- Điểm gan đến nay: cho biết dàn đặc biệt đang kiểm tra cách thời điểm hiện tại bao nhiêu ngày. Nhờ đó bạn có thể kết hợp với Ngưỡng cực đại xuất hiện dàn số để thống kê dàn số này sắp xuất hiện hay chưa?
Chú ý: Ngoài tra chu kỳ của dàn bạn cũng có thể tra chu kỳ của một cặp số đặc biệt duy nhất.
Dãy 2 số cuối giải đặc biệt cần thống kê: (các cặp số cách nhau bởi dấu phẩy. VD: 01,10,20,30,40,50,50,60)
Biên ngày: dd/mm/yyyy
Dữ liệu được xử lý trên kết quả đặc biệt từ 01/01/2000 đến nay

Dàn số: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99

Ngưỡng cực đại xuất hiện dàn số là : 76 ngày tính cả ngày về (24/03/2022 đến ngày 08/06/2022)

Điểm gan đến nay là : 6 ngày