Cờ caro
Hướng dẫn:
Điều khiển nước đi bằng chuột trái và có thể chọn chế độ đấu với máy hoặc với một người khác.