Bắn bóng nhiều màu
Hướng dẫn:
Điều chỉnh máy bắn bóng bằng chuột sao cho ba quả bóng cùng màu ở gần nhau để chúng biến mất, để chú linh vật được giải thoát trước khi hết thời gian