Nạp thẻ cào nâng ngày sử dụng VIP, lợi ích tối đa cho thành viên VIP
Nạp thẻ cào nâng ngày sử dụng VIP

Chọn mạng (loại thẻ):
Tài khoản nạp (User):
Số PIN:
Số SERI:
 
Mệnh giá thẻ
Số ngày VIP nhận
10.000 VNĐ
20 ngày VIP
20.000 VNĐ
42 ngày VIP
30.000 VNĐ
66 ngày VIP
50.000 VNĐ
110 ngày VIP
100.000 VNĐ
220 ngày VIP
200.000 VNĐ
480 ngày VIP
500.000 VNĐ
1200 ngày VIP
Chú ý:
- Số ngày VIP sử dụng đang có sẽ được cộng dồn với số ngày VIP quy đổi khi nạp thẻ.
- Tài khoản nạp(User): nhập chính số điện thoại bạn đã nhắn tin đăng ký VIP, nhớ bỏ số 0 ở đầu.
   VD: 0901234567 thì chỉ nhập 901234567

- Số PIN và số SERI: nhập chính xác các dãy số đó, khi nhập các số liền nhau không có khoảng trắng.
- TANGBATHO.VN chỉ chấp nhận nạp thẻ cào của 3 mạng là:
  
Hướng dẫn nạp thẻ cào nâng ngày sử dụng VIP

Để nạp thẻ cào nâng số ngày sử dụng VIP yêu cầu bạn đã đăng ký là thành viên VIP của TANGBATHO.VN. Để đăng ký là thành viên VIP bạn có thể thực hiện gửi một trong các tin SMS sau:
1. Soạn VIPT gửi 8177 bạn sẽ nhận được nhận được một tài khoản VIP với thời hạn sử dụng là 1 ngày.
2. Soạn VIPT gửi 8577 bạn sẽ nhận được nhận được một tài khoản VIP với thời hạn sử dụng là 5 ngày.
3. Soạn VIPT gửi 8677 bạn sẽ nhận được nhận được một tài khoản VIP với thời hạn sử dụng là 12 ngày.
4. Soạn VIPT gửi 8777 bạn sẽ nhận được nhận được một tài khoản VIP với thời hạn sử dụng là 20 ngày.

Sau khi là thành viên VIP để nâng số ngày sử dụng VIP bằng thẻ cào xin mời bạn điền đầy đủ các thông tin vào các mục khai báo nạp thẻ ở trên gồm có:
- Chọn mạng (loại thẻ): chọn mạng của loại thẻ cào mà bạn đã mua.
- Tài khoản nạp (User): chính là số điện thoại bạn đã đăng ký VIP, khi nhập nhớ bỏ số 0 ở đầu.
   VD: số gửi SMS đăng ký VIP là 0901234567 thì bạn chỉ nhập là 901234567.
- Số PIN: chính là dãy số bạn thấy khi cào.
- Số SERI: chính là dãy số SERI bạn nhìn thấy phía dưới dãy số PIN.

Khi nhập xong tất cả thông tin trên bạn chỉ cần bầm vào nút Nạp thẻ nâng ngày VIP để TANGBATHO.VN thực hiện nâng thêm số ngày VIP cho bạn.

Mọi thắc mắc khi nạp thẻ bạn liên hệ với nick Yahoo somottangbatho để nhận được giải đáp nhanh nhất.