Bấm vào đây xem hướng dẫn sử dụng Thống Kê Lotto Gan (lô lì) miền Trung  hướng dẫn xem thống kê lô tô gan, lô lì
Chương trình này giúp bạn biết chu kỳ gan nhất của các cặp số lotto từ năm 2009 đến nay.
Để xem thống kê các cặp số lotto gan theo một giai đoạn nào đó bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bạn chọn Tỉnh/thành cần xem, cuối cùng bấm chuột vào nút Xem kết quả để nhận thống kê lô gan (lô lì) của tỉnh miền Trung mà bạn đã chọn.

Lấy dự đoán 3 cặp lotto đẹp + chạm ĐB của miền Trung hàng ngày >> Soạn SMS: NGON Mã tỉnh gửi 8577
Lấy dự đoán 2 cặp lotto may mắn + chạm ĐB của miền Trung hàng ngày >> Soạn SMS: NGON Mã tỉnh gửi 8677
Lấy dự đoán 1 cặp lotto VIP + chạm ĐB của miền Trung hàng ngày >> Soạn SMS: NGON Mã tỉnh gửi 8777

Dưới đây là bảng mã tỉnh xổ số miền Trung.

BDH(Bình Định), DNG(Đà Nẵng), DNO(Đắc Nông ), DLK(DaklaK), GL(Gia Lai), KH(Khánh Hoà),
KT(Kon Tum), NT(Ninh Thuận), PY(Phú Yên), QB(Quảng Bình), QNM(Quảng Nam), QNI(Quảng Ngãi),
QT(Quảng trị), TTH(Thừa Thiên Huế),

Từ ngày:
dd/mm/yyyy
Đến ngày:
dd/mm/yyyy
Biên độ gan(độ lì):
(nhập số ngày)
Chọn tỉnh/thành:

Chỉ có VIP mới xem được thống kê từ 01/01/2009 đến nay
Còn không bạn chỉ xem được thống kê từ 01/01/2010 đến nay.

Bạn đang xem thống kê lotto gan (lotto lì) của Bình Định

Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
Cặp số 08 ra ngày: 30/08/2018 - đến 06/12/2018 vẫn chưa ra lại là: 14 lượt mở thưởng
Cặp số 13 ra ngày: 20/09/2018 - đến 06/12/2018 vẫn chưa ra lại là: 11 lượt mở thưởng
Cặp số 15 ra ngày: 30/08/2018 - đến 06/12/2018 vẫn chưa ra lại là: 14 lượt mở thưởng
Cặp số 16 ra ngày: 26/07/2018 - đến 06/12/2018 vẫn chưa ra lại là: 19 lượt mở thưởng
Cặp số 25 ra ngày: 06/09/2018 - đến 06/12/2018 vẫn chưa ra lại là: 13 lượt mở thưởng
Cặp số 28 ra ngày: 23/08/2018 - đến 06/12/2018 vẫn chưa ra lại là: 15 lượt mở thưởng
Cặp số 30 ra ngày: 26/07/2018 - đến 06/12/2018 vẫn chưa ra lại là: 19 lượt mở thưởng
Cặp số 41 ra ngày: 19/07/2018 - đến 06/12/2018 vẫn chưa ra lại là: 20 lượt mở thưởng
Cặp số 52 ra ngày: 28/06/2018 - đến 06/12/2018 vẫn chưa ra lại là: 23 lượt mở thưởng
Cặp số 53 ra ngày: 22/03/2018 - đến 06/12/2018 vẫn chưa ra lại là: 37 lượt mở thưởng
Cặp số 58 ra ngày: 27/09/2018 - đến 06/12/2018 vẫn chưa ra lại là: 10 lượt mở thưởng
Cặp số 63 ra ngày: 16/08/2018 - đến 06/12/2018 vẫn chưa ra lại là: 16 lượt mở thưởng
Cặp số 66 ra ngày: 06/09/2018 - đến 06/12/2018 vẫn chưa ra lại là: 13 lượt mở thưởng
Cặp số 69 ra ngày: 27/09/2018 - đến 06/12/2018 vẫn chưa ra lại là: 10 lượt mở thưởng
Cặp số 78 ra ngày: 13/09/2018 - đến 06/12/2018 vẫn chưa ra lại là: 12 lượt mở thưởng
Cặp số 81 ra ngày: 06/09/2018 - đến 06/12/2018 vẫn chưa ra lại là: 13 lượt mở thưởng
Cặp số 82 ra ngày: 13/09/2018 - đến 06/12/2018 vẫn chưa ra lại là: 12 lượt mở thưởng
Cặp số 83 ra ngày: 13/09/2018 - đến 06/12/2018 vẫn chưa ra lại là: 12 lượt mở thưởng
Cặp số 91 ra ngày: 27/09/2018 - đến 06/12/2018 vẫn chưa ra lại là: 10 lượt mở thưởng
Cặp số 92 ra ngày: 20/09/2018 - đến 06/12/2018 vẫn chưa ra lại là: 11 lượt mở thưởng
Cặp số 93 ra ngày: 27/09/2018 - đến 06/12/2018 vẫn chưa ra lại là: 10 lượt mở thưởng
Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Số ngày gan cực đại 28 24 27 20 25 34 24 27 23 29 35 17 23 15 30 28 30 53 17 26
 
Cặp số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Số ngày gan cực đại 27 29 41 26 28 24 34 27 28 19 31 23 27 24 27 49 21 24 21 29
 
Cặp số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Số ngày gan cực đại 25 21 36 32 18 29 19 29 52 19 53 29 35 37 28 20 27 21 23 18
 
Cặp số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Số ngày gan cực đại 25 30 22 27 21 30 23 23 20 26 18 30 30 23 27 21 33 24 26 22
 
Cặp số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Số ngày gan cực đại 24 18 19 18 33 31 31 26 18 20 17 25 25 28 37 34 34 46 21 29
Các cặp số LOTO có xác suất ra cao nhất theo chu trình nuôi (biên độ + 5 ngày > Số ngày gan cực đại):
13