Thống kê cho: - Biên ngày: - Số ngày cần xem:
1. Thống kê đầu loto của kết quả xổ số Bình Định
Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất
Ngày\Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
18/10/2018 4 lần 0 lần 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần
11/10/2018 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 6 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần
04/10/2018 6 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần
27/09/2018 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần
20/09/2018 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 6 lần 2 lần 1 lần
13/09/2018 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần 0 lần 3 lần 3 lần 0 lần
06/09/2018 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần
30/08/2018 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần
23/08/2018 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần
16/08/2018 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 4 lần 0 lần 3 lần 3 lần
09/08/2018 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần
02/08/2018 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần
26/07/2018 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần
19/07/2018 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần
12/07/2018 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần
05/07/2018 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần
28/06/2018 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần
21/06/2018 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 0 lần 0 lần 5 lần
14/06/2018 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 5 lần
07/06/2018 0 lần 2 lần 1 lần 5 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần
31/05/2018 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần
24/05/2018 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần
17/05/2018 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
10/05/2018 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 6 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 0 lần
03/05/2018 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 0 lần
26/04/2018 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
19/04/2018 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần
12/04/2018 5 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần
05/04/2018 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần 0 lần 4 lần 3 lần 3 lần 5 lần 0 lần
29/03/2018 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần
Tổng lần về 67 lần 45 lần 52 lần 57 lần 54 lần 53 lần 58 lần 50 lần 57 lần 47 lần
 
2. Thống kê đuôi loto của kết quả xổ số Bình Định
Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất
Ngày\Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
18/10/2018 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần
11/10/2018 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần
04/10/2018 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần
27/09/2018 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần
20/09/2018 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 6 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
13/09/2018 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
06/09/2018 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần
30/08/2018 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 5 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần
23/08/2018 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần
16/08/2018 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần
09/08/2018 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần
02/08/2018 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần
26/07/2018 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần 3 lần 0 lần
19/07/2018 0 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần
12/07/2018 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
05/07/2018 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần 0 lần
28/06/2018 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
21/06/2018 3 lần 1 lần 5 lần 0 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần
14/06/2018 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần
07/06/2018 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần
31/05/2018 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần
24/05/2018 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần
17/05/2018 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần
10/05/2018 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần
03/05/2018 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần
26/04/2018 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần
19/04/2018 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần
12/04/2018 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
05/04/2018 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
29/03/2018 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần
Tổng lần về 56 lần 44 lần 52 lần 58 lần 62 lần 60 lần 42 lần 57 lần 50 lần 59 lần