Thống kê cho: - Biên ngày: - Số ngày cần xem:
1. Thống kê đầu loto của kết quả xổ số Bình Định
Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất
Ngày\Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
14/02/2019 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần 6 lần
07/02/2019 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần
31/01/2019 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần
24/01/2019 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần
17/01/2019 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần
10/01/2019 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 5 lần 3 lần 0 lần 1 lần
03/01/2019 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần
27/12/2018 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần 0 lần 4 lần
20/12/2018 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần
13/12/2018 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 4 lần
06/12/2018 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần
29/11/2018 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần
22/11/2018 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 0 lần
15/11/2018 1 lần 0 lần 0 lần 0 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần
08/11/2018 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 5 lần 0 lần
01/11/2018 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần
25/10/2018 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần
18/10/2018 4 lần 0 lần 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần
11/10/2018 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 6 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần
04/10/2018 6 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần
27/09/2018 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần
20/09/2018 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 6 lần 2 lần 1 lần
13/09/2018 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần 0 lần 3 lần 3 lần 0 lần
06/09/2018 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần
30/08/2018 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần
23/08/2018 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần
16/08/2018 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 4 lần 0 lần 3 lần 3 lần
09/08/2018 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần
02/08/2018 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần
26/07/2018 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần
Tổng lần về 65 lần 51 lần 48 lần 55 lần 47 lần 48 lần 59 lần 60 lần 49 lần 58 lần
 
2. Thống kê đuôi loto của kết quả xổ số Bình Định
Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất
Ngày\Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
14/02/2019 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần
07/02/2019 0 lần 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần
31/01/2019 1 lần 0 lần 0 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần
24/01/2019 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 6 lần 2 lần 1 lần 1 lần
17/01/2019 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần
10/01/2019 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
03/01/2019 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần
27/12/2018 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần
20/12/2018 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần
13/12/2018 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần
06/12/2018 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần
29/11/2018 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần
22/11/2018 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 6 lần 0 lần 0 lần 2 lần 0 lần
15/11/2018 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần
08/11/2018 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần
01/11/2018 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần
25/10/2018 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần
18/10/2018 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần
11/10/2018 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần
04/10/2018 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần
27/09/2018 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần
20/09/2018 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 6 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
13/09/2018 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
06/09/2018 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần
30/08/2018 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 5 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần
23/08/2018 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần
16/08/2018 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần
09/08/2018 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần
02/08/2018 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần
26/07/2018 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần 3 lần 0 lần
Tổng lần về 50 lần 39 lần 48 lần 59 lần 51 lần 74 lần 55 lần 58 lần 57 lần 49 lần