BẠCH THỦ LÔ VIP

CẦU ĐẸP SỐ CHUẨN

SOI CẦU XSMB

SỐ VÀNG, GIỜ VÀNG

 
Thống kê cho: - Biên ngày: - Số ngày cần xem:
1. Thống kê đầu loto của kết quả xổ số An Giang
Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất
Ngày\Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
18/01/2018 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần
11/01/2018 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần
04/01/2018 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
28/12/2017 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 5 lần
21/12/2017 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần
14/12/2017 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần
07/12/2017 0 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần
30/11/2017 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần
23/11/2017 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần
16/11/2017 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần
09/11/2017 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần
02/11/2017 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần
26/10/2017 3 lần 4 lần 3 lần 0 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần
19/10/2017 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
12/10/2017 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần
05/10/2017 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 0 lần 2 lần 3 lần
28/09/2017 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần
21/09/2017 0 lần 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần
14/09/2017 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
07/09/2017 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần
31/08/2017 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần
24/08/2017 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần
17/08/2017 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần
10/08/2017 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần
03/08/2017 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần
27/07/2017 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần
20/07/2017 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 5 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần
13/07/2017 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
06/07/2017 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần
29/06/2017 4 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần
Tổng lần về 58 lần 55 lần 63 lần 49 lần 39 lần 69 lần 50 lần 52 lần 54 lần 51 lần
 
2. Thống kê đuôi loto của kết quả xổ số An Giang
Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất
Ngày\Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
18/01/2018 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần
11/01/2018 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần
04/01/2018 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần
28/12/2017 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần
21/12/2017 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần
14/12/2017 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần
07/12/2017 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần
30/11/2017 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
23/11/2017 1 lần 0 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 5 lần
16/11/2017 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần
09/11/2017 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
02/11/2017 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần
26/10/2017 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
19/10/2017 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần
12/10/2017 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần
05/10/2017 5 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
28/09/2017 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần 3 lần 4 lần
21/09/2017 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần
14/09/2017 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần
07/09/2017 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần
31/08/2017 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần
24/08/2017 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần
17/08/2017 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
10/08/2017 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần
03/08/2017 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 0 lần
27/07/2017 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần
20/07/2017 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần
13/07/2017 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần
06/07/2017 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần
29/06/2017 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần
Tổng lần về 68 lần 40 lần 48 lần 70 lần 50 lần 48 lần 45 lần 51 lần 66 lần 54 lần