Thống kê cho: - Biên ngày: - Số ngày cần xem:
1. Thống kê đầu loto của kết quả xổ số An Giang
Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất
Ngày\Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
14/02/2019 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần
07/02/2019 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần
31/01/2019 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần
24/01/2019 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần
17/01/2019 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần
10/01/2019 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần
03/01/2019 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần
27/12/2018 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần 0 lần 3 lần
20/12/2018 5 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần
13/12/2018 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần
06/12/2018 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần
29/11/2018 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần
22/11/2018 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần 4 lần 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần
15/11/2018 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 5 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần
08/11/2018 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 4 lần
01/11/2018 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần
25/10/2018 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần
18/10/2018 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần
11/10/2018 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần
04/10/2018 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần
27/09/2018 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần
20/09/2018 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần
13/09/2018 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần
06/09/2018 5 lần 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
30/08/2018 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
23/08/2018 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần
16/08/2018 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần
09/08/2018 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần
02/08/2018 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần
26/07/2018 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần
Tổng lần về 63 lần 50 lần 50 lần 49 lần 54 lần 50 lần 53 lần 42 lần 60 lần 69 lần
 
2. Thống kê đuôi loto của kết quả xổ số An Giang
Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất
Ngày\Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
14/02/2019 2 lần 0 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần
07/02/2019 3 lần 3 lần 0 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 5 lần
31/01/2019 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần
24/01/2019 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần
17/01/2019 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần
10/01/2019 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần
03/01/2019 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần
27/12/2018 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần
20/12/2018 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần
13/12/2018 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần
06/12/2018 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần
29/11/2018 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần
22/11/2018 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần
15/11/2018 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần
08/11/2018 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần
01/11/2018 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần
25/10/2018 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần
18/10/2018 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần
11/10/2018 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần
04/10/2018 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần
27/09/2018 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần
20/09/2018 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần
13/09/2018 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần
06/09/2018 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần
30/08/2018 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần
23/08/2018 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần
16/08/2018 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần
09/08/2018 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần
02/08/2018 1 lần 4 lần 6 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần 3 lần 0 lần
26/07/2018 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần
Tổng lần về 52 lần 60 lần 57 lần 50 lần 52 lần 63 lần 56 lần 51 lần 55 lần 44 lần