Thống kê cho: - Biên ngày: - Số ngày cần xem:
1. Thống kê đầu loto của kết quả xổ số An Giang
Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất
Ngày\Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
16/08/2018 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần
09/08/2018 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần
02/08/2018 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần
26/07/2018 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần
19/07/2018 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 6 lần 3 lần 1 lần 0 lần
12/07/2018 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần
05/07/2018 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần 2 lần
28/06/2018 0 lần 6 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần
21/06/2018 1 lần 0 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần
14/06/2018 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
07/06/2018 0 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 5 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần
31/05/2018 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần
24/05/2018 3 lần 0 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần
17/05/2018 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần
10/05/2018 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần
03/05/2018 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 5 lần
26/04/2018 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần
19/04/2018 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần
12/04/2018 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần
05/04/2018 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 5 lần
29/03/2018 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần
22/03/2018 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần
15/03/2018 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần
08/03/2018 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần
01/03/2018 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần
22/02/2018 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần
15/02/2018 0 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần
08/02/2018 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần
01/02/2018 4 lần 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần
25/01/2018 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần
Tổng lần về 54 lần 44 lần 47 lần 46 lần 46 lần 56 lần 57 lần 58 lần 62 lần 70 lần
 
2. Thống kê đuôi loto của kết quả xổ số An Giang
Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất
Ngày\Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
16/08/2018 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần
09/08/2018 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần
02/08/2018 1 lần 4 lần 6 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần 3 lần 0 lần
26/07/2018 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần
19/07/2018 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần
12/07/2018 0 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần
05/07/2018 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần
28/06/2018 7 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần
21/06/2018 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần
14/06/2018 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần
07/06/2018 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 0 lần
31/05/2018 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần
24/05/2018 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần
17/05/2018 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần
10/05/2018 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần
03/05/2018 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần
26/04/2018 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần
19/04/2018 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần
12/04/2018 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 5 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần
05/04/2018 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần
29/03/2018 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 0 lần 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần
22/03/2018 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 0 lần 0 lần
15/03/2018 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần
08/03/2018 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần
01/03/2018 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần
22/02/2018 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần
15/02/2018 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần
08/02/2018 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần 0 lần 3 lần 4 lần
01/02/2018 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
25/01/2018 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 3 lần 1 lần 1 lần
Tổng lần về 65 lần 59 lần 50 lần 48 lần 50 lần 48 lần 65 lần 42 lần 57 lần 56 lần