Bấm vào đây để xem hướng dẫn sử dụng Thống kê nhịp lô tô hướng dẫn xem chương trình dự thống kê nhịp lô tô của kết quả xổ số miền Bắc

Cột Số nhịp xuất hiện: Cho ta biết khoảng cách giữa 2 ngày khi cặp số xuất hiện.
Cột Số nhịp xuất hiện cho phép bạn có thể dự đoán được cặp số nào sắp ra trong thời gian tới thông qua số nhịp lô của tất cả các thứ hay theo từng thứ trong tuần. Rất mong chương trình sẽ giúp ích cho các bạn.

G00: Đặc biệt.
G11: Giải nhất.
G21: Giải nhì thứ nhất - G22: Giải nhì thứ hai.
G31: Giải ba thứ nhất - G32: Giải ba thứ hai - G33: Giải ba thứ ba.
G34: Giải ba thứ tư - G35: Giải ba thứ năm - G36: Giải ba thứ sáu.
G41: Giải tư thứ nhất - G42: Giải tư thứ hai - G43: Giải tư thứ ba - G44: Giải tư thứ tư.
G51: Giải năm thứ nhất - G52: Giải năm thứ hai - G53: Giải năm thứ ba.
G54: Giải năm thứ tư - G55: Giải năm thứ năm - G56: Giải năm thứ sáu.
G61: Giải sáu thứ nhất - G62: Giải sáu thứ hai - G63: Giải sáu thứ ba.
G71: Giải bảy thứ nhất - G72: Giải bảy thứ hai - G73: Giải bảy thứ ba - G74: Giải bảy thứ tư.

Từ ngày:
dd/mm/yyyy
Đến ngày:
dd/mm/yyyy
Cặp số khảo sát:
Theo thứ:

Dữ liệu được xem trong khoảng 100 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay.
Chỉ có VIP mới xem được thống kê trong 365 ngày

Thống kê tần số nhịp xuất hiện cho cặp số: 00
Tổng số lần xuất hiện của cặp số 00 vào Tất cả các thứ là: 22 lần
Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
 16/02/2019  Thứ bẩy  G71 (1 lần)  1
 15/02/2019  Thứ sáu  G44 (1 lần)  16
 30/01/2019  Thứ tư  G22 (1 lần)  18
 12/01/2019  Thứ bẩy  G32,G52 (2 lần)  1
 11/01/2019  Thứ sáu  G61 (1 lần)  1
 10/01/2019  Thứ năm  G61 (1 lần)  2
 08/01/2019  Thứ ba  G73 (1 lần)  1
 07/01/2019  Thứ hai  G41 (1 lần)  3
 04/01/2019  Thứ sáu  G74 (1 lần)  3
 01/01/2019  Thứ ba  G73 (1 lần)  4
 28/12/2018  Thứ sáu  G33,G74 (2 lần)  5
 23/12/2018  Chủ nhật  G72 (1 lần)  7
 16/12/2018  Chủ nhật  G11 (1 lần)  1
 15/12/2018  Thứ bẩy  G53 (1 lần)  2
 13/12/2018  Thứ năm  G41 (1 lần)  3
 10/12/2018  Thứ hai  G32 (1 lần)  2
 08/12/2018  Thứ bẩy  G53 (1 lần)  3
 05/12/2018  Thứ tư  G35 (1 lần)  3
 02/12/2018  Chủ nhật  G61 (1 lần)  1
 01/12/2018  Thứ bẩy  G22,G41 (2 lần)  6
 25/11/2018  Chủ nhật  G54 (1 lần)  2
 23/11/2018  Thứ sáu  G21 (1 lần)  Bắt đầu tính nhịp