BẠCH THỦ LÔ VIP

CẦU ĐẸP SỐ CHUẨN

SOI CẦU XSMB

SỐ VÀNG, GIỜ VÀNG

 
Soi cầu giải đặc biệt
Bấm vào đây xem hướng dẫn chương trình Soi Cầu Giải Đặc Biệt hướng dẫn xem chương trình soi cầu giải đặc biệt của xổ số miền Bắc
Để xem rất đơn giản bạn chỉ cần chọn Biên ngày, Số ngày cầu chạy kiểu soi rồi bấm nút Xem kết quả để xem. Khi bạn muốn xem các cầu trong quá khứ bạn có thể nhập Biên ngày là một ngày khác trước đó.

Chú ý:
- Số ngày cầu chạy: khi xem một kiểu soi mới yêu cầu bạn chọn số ngày bằng 1 cho lần xem đầu. Các lần xem sau bạn có thể xem số ngày lớn hơn.
- Cầu chạm số: là cầu được tính khi 1 hay cả 2 số của 2 vị trí cầu xuất hiện trong 2 số cuối giải đặc biệt của ngày hôm sau.
- Cầu chạm tổng: là cầu được tính khi 1 hay cả 2 số của 2 vị trí bằng tổng của 2 số cuối giải đặc biệt ngày hôm sau.
- Cầu chạm bộ số: là cầu được tính khi bộ số của 2 số của 2 vị trí cầu là bộ số của giải đặc biệt ngày hôm sau.


Để lấy dự đoán 2 cặp lotto may mắn + chạm ĐB của TANGBATHO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: NGON gửi 8677
Để lấy dự đoán 1 cặp lotto VIP + chạm ĐB của TANGBATHO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: NGON gửi 8777

Biên ngày: (dd/mm/yyyy) Số ngày cầu chạy:
   Kiểu soi :
Soi cầu tính đến ngày 18/01/2018
Chỉ có VIP mới xem được các số ngày cầu chạy dài hơn
Tất cả cầu chạm số có số ngày cầu chạy là 1 ngày
Bảng cầu chạm số rút gọn
Chạm 0 -> 9 0, 0 0, 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, 6 0, 7 0, 8 0, 9
Chạm 1 -> 9 1, 0 1, 1 1, 2 1, 3 1, 4 1, 5 1, 6 1, 7 1, 8 1, 9
Chạm 2 -> 9 2, 0 2, 1 2, 2 2, 3 2, 4 2, 5 2, 6 2, 7 2, 8 2, 9
Chạm 3 -> 9 3, 0 3, 1 3, 2 3, 3 3, 4 3, 5 3, 6 3, 7 3, 8 3, 9
Chạm 4 -> 9 4, 0 4, 1 4, 2 4, 3 4, 4 4, 5 4, 6 4, 7 4, 8 4, 9
Chạm 5 -> 9 5, 0 5, 1 5, 2 5, 3 5, 4 5, 5 5, 6 5, 7 5, 8 5, 9
Chạm 6 -> 9 6, 0 6, 1 6, 2 6, 3 6, 4 6, 5 6, 6 6, 7 6, 8 6, 9
Chạm 7 -> 9 7, 0 7, 1 7, 2 7, 3 7, 4 7, 5 7, 6 7, 8 7, 9
Chạm 8 -> 9 8, 0 8, 1 8, 2 8, 3 8, 4 8, 5 8, 6 8, 7 8, 8 8, 9
Chạm 9 -> 9 9, 0 9, 1 9, 2 9, 3 9, 4 9, 5 9, 6 9, 7 9, 8 9, 9
 
957 cầu cũ - là những cầu có chiều dài cầu vượt số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[001] Chạm số: 4, 6
[002] Chạm số: 4, 1
[003] Chạm số: 4, 2
[004] Chạm số: 4, 9
[005] Chạm số: 4, 4
[006] Chạm số: 4, 3
[007] Chạm số: 1, 6
[008] Chạm số: 1, 1
[009] Chạm số: 1, 2
[010] Chạm số: 1, 9
[011] Chạm số: 1, 4
[012] Chạm số: 1, 3
[013] Chạm số: 2, 6
[014] Chạm số: 2, 1
[015] Chạm số: 2, 2
[016] Chạm số: 2, 9
[017] Chạm số: 2, 4
[018] Chạm số: 2, 3
[019] Chạm số: 0, 1
[020] Chạm số: 0, 6
[021] Chạm số: 0, 5
[022] Chạm số: 0, 7
[023] Chạm số: 0, 1
[024] Chạm số: 0, 9
[025] Chạm số: 0, 2
[026] Chạm số: 0, 9
[027] Chạm số: 0, 9
[028] Chạm số: 0, 5
[029] Chạm số: 0, 6
[030] Chạm số: 0, 4
[031] Chạm số: 0, 1
[032] Chạm số: 0, 6
[033] Chạm số: 0, 2
[034] Chạm số: 0, 4
[035] Chạm số: 0, 2
[036] Chạm số: 0, 3
[037] Chạm số: 0, 8
[038] Chạm số: 0, 4
[039] Chạm số: 0, 1
[040] Chạm số: 0, 3
[041] Chạm số: 1, 6
[042] Chạm số: 1, 1
[043] Chạm số: 1, 2
[044] Chạm số: 1, 9
[045] Chạm số: 1, 4
[046] Chạm số: 1, 3
[047] Chạm số: 8, 6
[048] Chạm số: 8, 1
[049] Chạm số: 8, 2
[050] Chạm số: 8, 9
[051] Chạm số: 8, 4
[052] Chạm số: 8, 3
[053] Chạm số: 1, 4
[054] Chạm số: 1, 6
[055] Chạm số: 1, 2
[056] Chạm số: 1, 4
[057] Chạm số: 1, 0
[058] Chạm số: 1, 9
[059] Chạm số: 1, 1
[060] Chạm số: 1, 1
[061] Chạm số: 1, 3
[062] Chạm số: 1, 2
[063] Chạm số: 1, 2
[064] Chạm số: 1, 3
[065] Chạm số: 1, 0
[066] Chạm số: 1, 6
[067] Chạm số: 1, 2
[068] Chạm số: 1, 8
[069] Chạm số: 1, 3
[070] Chạm số: 1, 5
[071] Chạm số: 1, 9
[072] Chạm số: 1, 6
[073] Chạm số: 1, 4
[074] Chạm số: 1, 9
[075] Chạm số: 1, 0
[076] Chạm số: 1, 3
[077] Chạm số: 1, 0
[078] Chạm số: 1, 4
[079] Chạm số: 4, 6
[080] Chạm số: 4, 5
[081] Chạm số: 4, 7
[082] Chạm số: 4, 1
[083] Chạm số: 4, 9
[084] Chạm số: 4, 2
[085] Chạm số: 4, 9
[086] Chạm số: 4, 9
[087] Chạm số: 4, 5
[088] Chạm số: 4, 6
[089] Chạm số: 4, 4
[090] Chạm số: 4, 1
[091] Chạm số: 4, 6
[092] Chạm số: 4, 2
[093] Chạm số: 4, 4
[094] Chạm số: 4, 2
[095] Chạm số: 4, 3
[096] Chạm số: 4, 8
[097] Chạm số: 4, 4
[098] Chạm số: 4, 1
[099] Chạm số: 4, 3
[100] Chạm số: 1, 6
[101] Chạm số: 1, 1
[102] Chạm số: 1, 2
[103] Chạm số: 1, 9
[104] Chạm số: 1, 4
[105] Chạm số: 1, 3
[106] Chạm số: 5, 6
[107] Chạm số: 5, 1
[108] Chạm số: 5, 2
[109] Chạm số: 5, 9
[110] Chạm số: 5, 4
[111] Chạm số: 5, 3
[112] Chạm số: 6, 7
[113] Chạm số: 6, 2
[114] Chạm số: 6, 5
[115] Chạm số: 6, 2
[116] Chạm số: 6, 3
[117] Chạm số: 6, 3
[118] Chạm số: 6, 7
[119] Chạm số: 6, 8
[120] Chạm số: 6, 7
[121] Chạm số: 6, 0
[122] Chạm số: 6, 9
[123] Chạm số: 6, 7
[124] Chạm số: 6, 3
[125] Chạm số: 6, 9
[126] Chạm số: 6, 4
[127] Chạm số: 6, 8
[128] Chạm số: 6, 0
[129] Chạm số: 6, 9
[130] Chạm số: 6, 4
[131] Chạm số: 6, 1
[132] Chạm số: 6, 5
[133] Chạm số: 6, 1
[134] Chạm số: 6, 2
[135] Chạm số: 6, 3
[136] Chạm số: 6, 2
[137] Chạm số: 6, 9
[138] Chạm số: 6, 1
[139] Chạm số: 6, 5
[140] Chạm số: 6, 5
[141] Chạm số: 6, 2
[142] Chạm số: 6, 3
[143] Chạm số: 6, 2
[144] Chạm số: 6, 8
[145] Chạm số: 6, 3
[146] Chạm số: 6, 0
[147] Chạm số: 6, 6
[148] Chạm số: 6, 2
[149] Chạm số: 6, 9
[150] Chạm số: 6, 8
[151] Chạm số: 6, 3
[152] Chạm số: 6, 9
[153] Chạm số: 6, 5
[154] Chạm số: 6, 3
[155] Chạm số: 6, 6
[156] Chạm số: 6, 5
[157] Chạm số: 6, 9
[158] Chạm số: 6, 1
[159] Chạm số: 6, 1
[160] Chạm số: 6, 5
[161] Chạm số: 6, 8
[162] Chạm số: 6, 6
[163] Chạm số: 6, 2
[164] Chạm số: 6, 7
[165] Chạm số: 6, 6
[166] Chạm số: 6, 2
[167] Chạm số: 6, 4
[168] Chạm số: 6, 8
[169] Chạm số: 6, 7
[170] Chạm số: 6, 6
[171] Chạm số: 6, 6
[172] Chạm số: 6, 1
[173] Chạm số: 6, 6
[174] Chạm số: 6, 2
[175] Chạm số: 6, 6
[176] Chạm số: 6, 4
[177] Chạm số: 6, 8
[178] Chạm số: 6, 3
[179] Chạm số: 6, 6
[180] Chạm số: 6, 4
[181] Chạm số: 6, 9
[182] Chạm số: 6, 1
[183] Chạm số: 6, 6
[184] Chạm số: 6, 5
[185] Chạm số: 6, 9
[186] Chạm số: 6, 1
[187] Chạm số: 6, 9
[188] Chạm số: 6, 2
[189] Chạm số: 6, 0
[190] Chạm số: 6, 4
[191] Chạm số: 6, 2
[192] Chạm số: 6, 4
[193] Chạm số: 6, 7
[194] Chạm số: 6, 2
[195] Chạm số: 6, 3
[196] Chạm số: 6, 7
[197] Chạm số: 6, 6
[198] Chạm số: 6, 1
[199] Chạm số: 6, 7
[200] Chạm số: 6, 0
[201] Chạm số: 6, 8
[202] Chạm số: 6, 0
[203] Chạm số: 6, 4
[204] Chạm số: 6, 1
[205] Chạm số: 6, 4
[206] Chạm số: 6, 3
[207] Chạm số: 6, 9
[208] Chạm số: 7, 1
[209] Chạm số: 7, 2
[210] Chạm số: 7, 9
[211] Chạm số: 7, 4
[212] Chạm số: 7, 3
[213] Chạm số: 2, 5
[214] Chạm số: 2, 7
[215] Chạm số: 2, 1
[216] Chạm số: 2, 9
[217] Chạm số: 2, 2
[218] Chạm số: 2, 9
[219] Chạm số: 2, 9
[220] Chạm số: 2, 5
[221] Chạm số: 2, 6
[222] Chạm số: 2, 4
[223] Chạm số: 2, 1
[224] Chạm số: 2, 6
[225] Chạm số: 2, 2
[226] Chạm số: 2, 4
[227] Chạm số: 2, 2
[228] Chạm số: 2, 3
[229] Chạm số: 2, 8
[230] Chạm số: 2, 4
[231] Chạm số: 2, 1
[232] Chạm số: 2, 3
[233] Chạm số: 5, 4
[234] Chạm số: 5, 0
[235] Chạm số: 5, 9
[236] Chạm số: 5, 1
[237] Chạm số: 5, 1
[238] Chạm số: 5, 3
[239] Chạm số: 5, 2
[240] Chạm số: 5, 2
[241] Chạm số: 5, 3
[242] Chạm số: 5, 0
[243] Chạm số: 5, 6
[244] Chạm số: 5, 2
[245] Chạm số: 5, 8
[246] Chạm số: 5, 3
[247] Chạm số: 5, 5
[248] Chạm số: 5, 9
[249] Chạm số: 5, 6
[250] Chạm số: 5, 4
[251] Chạm số: 5, 9
[252] Chạm số: 5, 0
[253] Chạm số: 5, 3
[254] Chạm số: 5, 0
[255] Chạm số: 5, 4
[256] Chạm số: 2, 1
[257] Chạm số: 2, 2
[258] Chạm số: 2, 9
[259] Chạm số: 2, 4
[260] Chạm số: 2, 3
[261] Chạm số: 3, 1
[262] Chạm số: 3, 2
[263] Chạm số: 3, 9
[264] Chạm số: 3, 4
[265] Chạm số: 3, 3
[266] Chạm số: 3, 1
[267] Chạm số: 3, 2
[268] Chạm số: 3, 9
[269] Chạm số: 3, 4
[270] Chạm số: 3, 3
[271] Chạm số: 7, 1
[272] Chạm số: 7, 2
[273] Chạm số: 7, 9
[274] Chạm số: 7, 4
[275] Chạm số: 7, 3
[276] Chạm số: 8, 1
[277] Chạm số: 8, 2
[278] Chạm số: 8, 9
[279] Chạm số: 8, 4
[280] Chạm số: 8, 3
[281] Chạm số: 7, 1
[282] Chạm số: 7, 2
[283] Chạm số: 7, 9
[284] Chạm số: 7, 4
[285] Chạm số: 7, 3
[286] Chạm số: 0, 1
[287] Chạm số: 0, 2
[288] Chạm số: 0, 9
[289] Chạm số: 0, 4
[290] Chạm số: 0, 3
[291] Chạm số: 9, 1
[292] Chạm số: 9, 2
[293] Chạm số: 9, 9
[294] Chạm số: 9, 4
[295] Chạm số: 9, 3
[296] Chạm số: 7, 4
[297] Chạm số: 7, 0
[298] Chạm số: 7, 9
[299] Chạm số: 7, 1
[300] Chạm số: 7, 1
[301] Chạm số: 7, 3
[302] Chạm số: 7, 2
[303] Chạm số: 7, 2
[304] Chạm số: 7, 3
[305] Chạm số: 7, 0
[306] Chạm số: 7, 6
[307] Chạm số: 7, 2
[308] Chạm số: 7, 8
[309] Chạm số: 7, 3
[310] Chạm số: 7, 5
[311] Chạm số: 7, 9
[312] Chạm số: 7, 6
[313] Chạm số: 7, 4
[314] Chạm số: 7, 9
[315] Chạm số: 7, 0
[316] Chạm số: 7, 3
[317] Chạm số: 7, 0
[318] Chạm số: 7, 4
[319] Chạm số: 3, 1
[320] Chạm số: 3, 2
[321] Chạm số: 3, 9
[322] Chạm số: 3, 4
[323] Chạm số: 3, 3
[324] Chạm số: 9, 1
[325] Chạm số: 9, 2
[326] Chạm số: 9, 9
[327] Chạm số: 9, 4
[328] Chạm số: 9, 3
[329] Chạm số: 4, 1
[330] Chạm số: 4, 9
[331] Chạm số: 4, 2
[332] Chạm số: 4, 9
[333] Chạm số: 4, 9
[334] Chạm số: 4, 5
[335] Chạm số: 4, 6
[336] Chạm số: 4, 4
[337] Chạm số: 4, 1
[338] Chạm số: 4, 6
[339] Chạm số: 4, 2
[340] Chạm số: 4, 4
[341] Chạm số: 4, 2
[342] Chạm số: 4, 3
[343] Chạm số: 4, 8
[344] Chạm số: 4, 4
[345] Chạm số: 4, 1
[346] Chạm số: 4, 3
[347] Chạm số: 8, 1
[348] Chạm số: 8, 2
[349] Chạm số: 8, 9
[350] Chạm số: 8, 4
[351] Chạm số: 8, 3
[352] Chạm số: 0, 1
[353] Chạm số: 0, 9
[354] Chạm số: 0, 2
[355] Chạm số: 0, 9
[356] Chạm số: 0, 9
[357] Chạm số: 0, 5
[358] Chạm số: 0, 6
[359] Chạm số: 0, 4
[360] Chạm số: 0, 1
[361] Chạm số: 0, 6
[362] Chạm số: 0, 2
[363] Chạm số: 0, 4
[364] Chạm số: 0, 2
[365] Chạm số: 0, 3
[366] Chạm số: 0, 8
[367] Chạm số: 0, 4
[368] Chạm số: 0, 1
[369] Chạm số: 0, 3
[370] Chạm số: 9, 1
[371] Chạm số: 9, 9
[372] Chạm số: 9, 2
[373] Chạm số: 9, 9
[374] Chạm số: 9, 9
[375] Chạm số: 9, 5
[376] Chạm số: 9, 6
[377] Chạm số: 9, 4
[378] Chạm số: 9, 1
[379] Chạm số: 9, 6
[380] Chạm số: 9, 2
[381] Chạm số: 9, 4
[382] Chạm số: 9, 2
[383] Chạm số: 9, 3
[384] Chạm số: 9, 8
[385] Chạm số: 9, 4
[386] Chạm số: 9, 1
[387] Chạm số: 9, 3
[388] Chạm số: 4, 1
[389] Chạm số: 4, 2
[390] Chạm số: 4, 9
[391] Chạm số: 4, 4
[392] Chạm số: 4, 3
[393] Chạm số: 1, 5
[394] Chạm số: 1, 1
[395] Chạm số: 1, 2
[396] Chạm số: 1, 3
[397] Chạm số: 1, 2
[398] Chạm số: 1, 9
[399] Chạm số: 1, 1
[400] Chạm số: 1, 5
[401] Chạm số: 1, 5
[402] Chạm số: 1, 2
[403] Chạm số: 1, 3
[404] Chạm số: 1, 2
[405] Chạm số: 1, 8
[406] Chạm số: 1, 3
[407] Chạm số: 1, 0
[408] Chạm số: 1, 6
[409] Chạm số: 1, 2
[410] Chạm số: 1, 9
[411] Chạm số: 1, 8
[412] Chạm số: 1, 3
[413] Chạm số: 1, 9
[414] Chạm số: 1, 5
[415] Chạm số: 1, 3
[416] Chạm số: 1, 6
[417] Chạm số: 1, 5
[418] Chạm số: 1, 9
[419] Chạm số: 1, 1
[420] Chạm số: 1, 1
[421] Chạm số: 1, 5
[422] Chạm số: 1, 8
[423] Chạm số: 1, 6
[424] Chạm số: 1, 2
[425] Chạm số: 1, 7
[426] Chạm số: 1, 6
[427] Chạm số: 1, 2
[428] Chạm số: 1, 4
[429] Chạm số: 1, 8
[430] Chạm số: 1, 7
[431] Chạm số: 1, 6
[432] Chạm số: 1, 6
[433] Chạm số: 1, 1
[434] Chạm số: 1, 6
[435] Chạm số: 1, 2
[436] Chạm số: 1, 6
[437] Chạm số: 1, 4
[438] Chạm số: 1, 8
[439] Chạm số: 1, 3
[440] Chạm số: 1, 6
[441] Chạm số: 1, 4
[442] Chạm số: 1, 9
[443] Chạm số: 1, 1
[444] Chạm số: 1, 6
[445] Chạm số: 1, 5
[446] Chạm số: 1, 9
[447] Chạm số: 1, 1
[448] Chạm số: 1, 9
[449] Chạm số: 1, 2
[450] Chạm số: 1, 0
[451] Chạm số: 1, 4
[452] Chạm số: 1, 2
[453] Chạm số: 1, 4
[454] Chạm số: 1, 7
[455] Chạm số: 1, 2
[456] Chạm số: 1, 3
[457] Chạm số: 1, 7
[458] Chạm số: 1, 6
[459] Chạm số: 1, 1
[460] Chạm số: 1, 7
[461] Chạm số: 1, 0
[462] Chạm số: 1, 8
[463] Chạm số: 1, 0
[464] Chạm số: 1, 4
[465] Chạm số: 1, 1
[466] Chạm số: 1, 4
[467] Chạm số: 1, 3
[468] Chạm số: 1, 9
[469] Chạm số: 5, 2
[470] Chạm số: 5, 9
[471] Chạm số: 5, 4
[472] Chạm số: 5, 3
[473] Chạm số: 1, 9
[474] Chạm số: 1, 2
[475] Chạm số: 1, 9
[476] Chạm số: 1, 9
[477] Chạm số: 1, 5
[478] Chạm số: 1, 6
[479] Chạm số: 1, 4
[480] Chạm số: 1, 1
[481] Chạm số: 1, 6
[482] Chạm số: 1, 2
[483] Chạm số: 1, 4
[484] Chạm số: 1, 2
[485] Chạm số: 1, 3
[486] Chạm số: 1, 8
[487] Chạm số: 1, 4
[488] Chạm số: 1, 1
[489] Chạm số: 1, 3
[490] Chạm số: 2, 2
[491] Chạm số: 2, 9
[492] Chạm số: 2, 4
[493] Chạm số: 2, 3
[494] Chạm số: 3, 9
[495] Chạm số: 3, 2
[496] Chạm số: 3, 9
[497] Chạm số: 3, 9
[498] Chạm số: 3, 5
[499] Chạm số: 3, 6
[500] Chạm số: 3, 4
[501] Chạm số: 3, 1
[502] Chạm số: 3, 6
[503] Chạm số: 3, 2
[504] Chạm số: 3, 4
[505] Chạm số: 3, 2
[506] Chạm số: 3, 3
[507] Chạm số: 3, 8
[508] Chạm số: 3, 4
[509] Chạm số: 3, 1
[510] Chạm số: 3, 3
[511] Chạm số: 2, 9
[512] Chạm số: 2, 2
[513] Chạm số: 2, 9
[514] Chạm số: 2, 9
[515] Chạm số: 2, 5
[516] Chạm số: 2, 6
[517] Chạm số: 2, 4
[518] Chạm số: 2, 1
[519] Chạm số: 2, 6
[520] Chạm số: 2, 2
[521] Chạm số: 2, 4
[522] Chạm số: 2, 2
[523] Chạm số: 2, 3
[524] Chạm số: 2, 8
[525] Chạm số: 2, 4
[526] Chạm số: 2, 1
[527] Chạm số: 2, 3
[528] Chạm số: 9, 2
[529] Chạm số: 9, 3
[530] Chạm số: 9, 0
[531] Chạm số: 9, 6
[532] Chạm số: 9, 2
[533] Chạm số: 9, 8
[534] Chạm số: 9, 3
[535] Chạm số: 9, 5
[536] Chạm số: 9, 9
[537] Chạm số: 9, 6
[538] Chạm số: 9, 4
[539] Chạm số: 9, 9
[540] Chạm số: 9, 0
[541] Chạm số: 9, 3
[542] Chạm số: 9, 0
[543] Chạm số: 9, 4
[544] Chạm số: 1, 2
[545] Chạm số: 1, 9
[546] Chạm số: 1, 4
[547] Chạm số: 1, 3
[548] Chạm số: 5, 2
[549] Chạm số: 5, 9
[550] Chạm số: 5, 4
[551] Chạm số: 5, 3
[552] Chạm số: 5, 2
[553] Chạm số: 5, 9
[554] Chạm số: 5, 4
[555] Chạm số: 5, 3
[556] Chạm số: 2, 3
[557] Chạm số: 2, 2
[558] Chạm số: 2, 8
[559] Chạm số: 2, 3
[560] Chạm số: 2, 0
[561] Chạm số: 2, 6
[562] Chạm số: 2, 2
[563] Chạm số: 2, 9
[564] Chạm số: 2, 8
[565] Chạm số: 2, 3
[566] Chạm số: 2, 9
[567] Chạm số: 2, 5
[568] Chạm số: 2, 3
[569] Chạm số: 2, 6
[570] Chạm số: 2, 5
[571] Chạm số: 2, 9
[572] Chạm số: 2, 1
[573] Chạm số: 2, 1
[574] Chạm số: 2, 5
[575] Chạm số: 2, 8
[576] Chạm số: 2, 6
[577] Chạm số: 2, 2
[578] Chạm số: 2, 7
[579] Chạm số: 2, 6
[580] Chạm số: 2, 2
[581] Chạm số: 2, 4
[582] Chạm số: 2, 8
[583] Chạm số: 2, 7
[584] Chạm số: 2, 6
[585] Chạm số: 2, 6
[586] Chạm số: 2, 1
[587] Chạm số: 2, 6
[588] Chạm số: 2, 2
[589] Chạm số: 2, 6
[590] Chạm số: 2, 4
[591] Chạm số: 2, 8
[592] Chạm số: 2, 3
[593] Chạm số: 2, 6
[594] Chạm số: 2, 4
[595] Chạm số: 2, 9
[596] Chạm số: 2, 1
[597] Chạm số: 2, 6
[598] Chạm số: 2, 5
[599] Chạm số: 2, 9
[600] Chạm số: 2, 1
[601] Chạm số: 2, 9
[602] Chạm số: 2, 2
[603] Chạm số: 2, 0
[604] Chạm số: 2, 4
[605] Chạm số: 2, 2
[606] Chạm số: 2, 4
[607] Chạm số: 2, 7
[608] Chạm số: 2, 2
[609] Chạm số: 2, 3
[610] Chạm số: 2, 7
[611] Chạm số: 2, 6
[612] Chạm số: 2, 1
[613] Chạm số: 2, 7
[614] Chạm số: 2, 0
[615] Chạm số: 2, 8
[616] Chạm số: 2, 0
[617] Chạm số: 2, 4
[618] Chạm số: 2, 1
[619] Chạm số: 2, 4
[620] Chạm số: 2, 3
[621] Chạm số: 2, 9
[622] Chạm số: 3, 9
[623] Chạm số: 3, 9
[624] Chạm số: 3, 5
[625] Chạm số: 3, 6
[626] Chạm số: 3, 4
[627] Chạm số: 3, 1
[628] Chạm số: 3, 6
[629] Chạm số: 3, 2
[630] Chạm số: 3, 4
[631] Chạm số: 3, 2
[632] Chạm số: 3, 3
[633] Chạm số: 3, 8
[634] Chạm số: 3, 4
[635] Chạm số: 3, 1
[636] Chạm số: 3, 3
[637] Chạm số: 2, 9
[638] Chạm số: 2, 4
[639] Chạm số: 2, 3
[640] Chạm số: 8, 9
[641] Chạm số: 8, 4
[642] Chạm số: 8, 3
[643] Chạm số: 3, 9
[644] Chạm số: 3, 4
[645] Chạm số: 3, 3
[646] Chạm số: 0, 9
[647] Chạm số: 0, 9
[648] Chạm số: 0, 5
[649] Chạm số: 0, 6
[650] Chạm số: 0, 4
[651] Chạm số: 0, 1
[652] Chạm số: 0, 6
[653] Chạm số: 0, 2
[654] Chạm số: 0, 4
[655] Chạm số: 0, 2
[656] Chạm số: 0, 3
[657] Chạm số: 0, 8
[658] Chạm số: 0, 4
[659] Chạm số: 0, 1
[660] Chạm số: 0, 3
[661] Chạm số: 6, 9
[662] Chạm số: 6, 9
[663] Chạm số: 6, 5
[664] Chạm số: 6, 6
[665] Chạm số: 6, 4
[666] Chạm số: 6, 1
[667] Chạm số: 6, 6
[668] Chạm số: 6, 2
[669] Chạm số: 6, 4
[670] Chạm số: 6, 2
[671] Chạm số: 6, 3
[672] Chạm số: 6, 8
[673] Chạm số: 6, 4
[674] Chạm số: 6, 1
[675] Chạm số: 6, 3
[676] Chạm số: 2, 9
[677] Chạm số: 2, 9
[678] Chạm số: 2, 5
[679] Chạm số: 2, 6
[680] Chạm số: 2, 4
[681] Chạm số: 2, 1
[682] Chạm số: 2, 6
[683] Chạm số: 2, 2
[684] Chạm số: 2, 4
[685] Chạm số: 2, 2
[686] Chạm số: 2, 3
[687] Chạm số: 2, 8
[688] Chạm số: 2, 4
[689] Chạm số: 2, 1
[690] Chạm số: 2, 3
[691] Chạm số: 9, 8
[692] Chạm số: 9, 3
[693] Chạm số: 9, 5
[694] Chạm số: 9, 9
[695] Chạm số: 9, 6
[696] Chạm số: 9, 4
[697] Chạm số: 9, 9
[698] Chạm số: 9, 0
[699] Chạm số: 9, 3
[700] Chạm số: 9, 0
[701] Chạm số: 9, 4
[702] Chạm số: 8, 9
[703] Chạm số: 8, 5
[704] Chạm số: 8, 6
[705] Chạm số: 8, 4
[706] Chạm số: 8, 1
[707] Chạm số: 8, 6
[708] Chạm số: 8, 2
[709] Chạm số: 8, 4
[710] Chạm số: 8, 2
[711] Chạm số: 8, 3
[712] Chạm số: 8, 8
[713] Chạm số: 8, 4
[714] Chạm số: 8, 1
[715] Chạm số: 8, 3
[716] Chạm số: 3, 9
[717] Chạm số: 3, 5
[718] Chạm số: 3, 6
[719] Chạm số: 3, 4
[720] Chạm số: 3, 1
[721] Chạm số: 3, 6
[722] Chạm số: 3, 2
[723] Chạm số: 3, 4
[724] Chạm số: 3, 2
[725] Chạm số: 3, 3
[726] Chạm số: 3, 8
[727] Chạm số: 3, 4
[728] Chạm số: 3, 1
[729] Chạm số: 3, 3
[730] Chạm số: 9, 9
[731] Chạm số: 9, 4
[732] Chạm số: 9, 3
[733] Chạm số: 5, 9
[734] Chạm số: 5, 4
[735] Chạm số: 5, 3
[736] Chạm số: 3, 9
[737] Chạm số: 3, 4
[738] Chạm số: 3, 3
[739] Chạm số: 6, 9
[740] Chạm số: 6, 4
[741] Chạm số: 6, 3
[742] Chạm số: 5, 9
[743] Chạm số: 5, 5
[744] Chạm số: 5, 6
[745] Chạm số: 5, 4
[746] Chạm số: 5, 1
[747] Chạm số: 5, 6
[748] Chạm số: 5, 2
[749] Chạm số: 5, 4
[750] Chạm số: 5, 2
[751] Chạm số: 5, 3
[752] Chạm số: 5, 8
[753] Chạm số: 5, 4
[754] Chạm số: 5, 1
[755] Chạm số: 5, 3
[756] Chạm số: 9, 1
[757] Chạm số: 9, 1
[758] Chạm số: 9, 5
[759] Chạm số: 9, 8
[760] Chạm số: 9, 6
[761] Chạm số: 9, 2
[762] Chạm số: 9, 7
[763] Chạm số: 9, 6
[764] Chạm số: 9, 2
[765] Chạm số: 9, 4
[766] Chạm số: 9, 8
[767] Chạm số: 9, 7
[768] Chạm số: 9, 6
[769] Chạm số: 9, 6
[770] Chạm số: 9, 1
[771] Chạm số: 9, 6
[772] Chạm số: 9, 2
[773] Chạm số: 9, 6
[774] Chạm số: 9, 4
[775] Chạm số: 9, 8
[776] Chạm số: 9, 3
[777] Chạm số: 9, 6
[778] Chạm số: 9, 4
[779] Chạm số: 9, 9
[780] Chạm số: 9, 1
[781] Chạm số: 9, 6
[782] Chạm số: 9, 5
[783] Chạm số: 9, 9
[784] Chạm số: 9, 1
[785] Chạm số: 9, 9
[786] Chạm số: 9, 2
[787] Chạm số: 9, 0
[788] Chạm số: 9, 4
[789] Chạm số: 9, 2
[790] Chạm số: 9, 4
[791] Chạm số: 9, 7
[792] Chạm số: 9, 2
[793] Chạm số: 9, 3
[794] Chạm số: 9, 7
[795] Chạm số: 9, 6
[796] Chạm số: 9, 1
[797] Chạm số: 9, 7
[798] Chạm số: 9, 0
[799] Chạm số: 9, 8
[800] Chạm số: 9, 0
[801] Chạm số: 9, 4
[802] Chạm số: 9, 1
[803] Chạm số: 9, 4
[804] Chạm số: 9, 3
[805] Chạm số: 9, 9
[806] Chạm số: 1, 4
[807] Chạm số: 1, 3
[808] Chạm số: 1, 4
[809] Chạm số: 1, 3
[810] Chạm số: 5, 6
[811] Chạm số: 5, 4
[812] Chạm số: 5, 9
[813] Chạm số: 5, 0
[814] Chạm số: 5, 3
[815] Chạm số: 5, 0
[816] Chạm số: 5, 4
[817] Chạm số: 8, 4
[818] Chạm số: 8, 3
[819] Chạm số: 6, 6
[820] Chạm số: 6, 4
[821] Chạm số: 6, 9
[822] Chạm số: 6, 0
[823] Chạm số: 6, 3
[824] Chạm số: 6, 0
[825] Chạm số: 6, 4
[826] Chạm số: 2, 4
[827] Chạm số: 2, 3
[828] Chạm số: 7, 4
[829] Chạm số: 7, 3
[830] Chạm số: 6, 4
[831] Chạm số: 6, 3
[832] Chạm số: 2, 4
[833] Chạm số: 2, 3
[834] Chạm số: 4, 6
[835] Chạm số: 4, 4
[836] Chạm số: 4, 9
[837] Chạm số: 4, 0
[838] Chạm số: 4, 3
[839] Chạm số: 4, 0
[840] Chạm số: 4, 4
[841] Chạm số: 8, 4
[842] Chạm số: 8, 3
[843] Chạm số: 7, 4
[844] Chạm số: 7, 3
[845] Chạm số: 6, 1
[846] Chạm số: 6, 6
[847] Chạm số: 6, 2
[848] Chạm số: 6, 4
[849] Chạm số: 6, 2
[850] Chạm số: 6, 3
[851] Chạm số: 6, 8
[852] Chạm số: 6, 4
[853] Chạm số: 6, 1
[854] Chạm số: 6, 3
[855] Chạm số: 6, 4
[856] Chạm số: 6, 3
[857] Chạm số: 1, 4
[858] Chạm số: 1, 9
[859] Chạm số: 1, 0
[860] Chạm số: 1, 3
[861] Chạm số: 1, 0
[862] Chạm số: 1, 4
[863] Chạm số: 6, 4
[864] Chạm số: 6, 9
[865] Chạm số: 6, 0
[866] Chạm số: 6, 3
[867] Chạm số: 6, 0
[868] Chạm số: 6, 4
[869] Chạm số: 2, 4
[870] Chạm số: 2, 9
[871] Chạm số: 2, 0
[872] Chạm số: 2, 3
[873] Chạm số: 2, 0
[874] Chạm số: 2, 4
[875] Chạm số: 6, 4
[876] Chạm số: 6, 3
[877] Chạm số: 4, 8
[878] Chạm số: 4, 3
[879] Chạm số: 4, 6
[880] Chạm số: 4, 4
[881] Chạm số: 4, 9
[882] Chạm số: 4, 1
[883] Chạm số: 4, 6
[884] Chạm số: 4, 5
[885] Chạm số: 4, 9
[886] Chạm số: 4, 1
[887] Chạm số: 4, 9
[888] Chạm số: 4, 2
[889] Chạm số: 4, 0
[890] Chạm số: 4, 4
[891] Chạm số: 4, 2
[892] Chạm số: 4, 4
[893] Chạm số: 4, 7
[894] Chạm số: 4, 2
[895] Chạm số: 4, 3
[896] Chạm số: 4, 7
[897] Chạm số: 4, 6
[898] Chạm số: 4, 1
[899] Chạm số: 4, 7
[900] Chạm số: 4, 0
[901] Chạm số: 4, 8
[902] Chạm số: 4, 0
[903] Chạm số: 4, 4
[904] Chạm số: 4, 1
[905] Chạm số: 4, 4
[906] Chạm số: 4, 3
[907] Chạm số: 4, 9
[908] Chạm số: 8, 3
[909] Chạm số: 3, 3
[910] Chạm số: 6, 3
[911] Chạm số: 4, 3
[912] Chạm số: 9, 3
[913] Chạm số: 1, 3
[914] Chạm số: 6, 3
[915] Chạm số: 5, 3
[916] Chạm số: 9, 2
[917] Chạm số: 9, 3
[918] Chạm số: 9, 8
[919] Chạm số: 9, 4
[920] Chạm số: 9, 1
[921] Chạm số: 9, 3
[922] Chạm số: 1, 3
[923] Chạm số: 9, 3
[924] Chạm số: 2, 3
[925] Chạm số: 0, 2
[926] Chạm số: 0, 3
[927] Chạm số: 0, 8
[928] Chạm số: 0, 4
[929] Chạm số: 0, 1
[930] Chạm số: 0, 3
[931] Chạm số: 4, 3
[932] Chạm số: 2, 3
[933] Chạm số: 2, 0
[934] Chạm số: 2, 4
[935] Chạm số: 4, 3
[936] Chạm số: 7, 3
[937] Chạm số: 2, 3
[938] Chạm số: 3, 7
[939] Chạm số: 3, 6
[940] Chạm số: 3, 1
[941] Chạm số: 3, 7
[942] Chạm số: 3, 0
[943] Chạm số: 3, 8
[944] Chạm số: 3, 0
[945] Chạm số: 3, 4
[946] Chạm số: 3, 1
[947] Chạm số: 3, 4
[948] Chạm số: 3, 3
[949] Chạm số: 3, 9
[950] Chạm số: 0, 8
[951] Chạm số: 0, 4
[952] Chạm số: 0, 1
[953] Chạm số: 0, 3
[954] Chạm số: 8, 4
[955] Chạm số: 4, 4
[956] Chạm số: 1, 4
[957] Chạm số: 4, 3
1554 cầu mới - là những cầu có chiều dài cầu bằng số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[958] Chạm số: 4, 0
[959] Chạm số: 4, 4
[960] Chạm số: 4, 2
[961] Chạm số: 4, 4
[962] Chạm số: 4, 0
[963] Chạm số: 4, 9
[964] Chạm số: 4, 1
[965] Chạm số: 4, 3
[966] Chạm số: 4, 2
[967] Chạm số: 4, 3
[968] Chạm số: 4, 0
[969] Chạm số: 4, 6
[970] Chạm số: 4, 2
[971] Chạm số: 4, 8
[972] Chạm số: 4, 3
[973] Chạm số: 4, 5
[974] Chạm số: 4, 6
[975] Chạm số: 4, 9
[976] Chạm số: 4, 0
[977] Chạm số: 4, 0
[978] Chạm số: 4, 4
[979] Chạm số: 1, 0
[980] Chạm số: 1, 4
[981] Chạm số: 1, 2
[982] Chạm số: 1, 4
[983] Chạm số: 1, 0
[984] Chạm số: 1, 9
[985] Chạm số: 1, 1
[986] Chạm số: 1, 3
[987] Chạm số: 1, 2
[988] Chạm số: 1, 3
[989] Chạm số: 1, 0
[990] Chạm số: 1, 6
[991] Chạm số: 1, 2
[992] Chạm số: 1, 8
[993] Chạm số: 1, 3
[994] Chạm số: 1, 5
[995] Chạm số: 1, 6
[996] Chạm số: 1, 9
[997] Chạm số: 1, 0
[998] Chạm số: 1, 0
[999] Chạm số: 1, 4
[1000] Chạm số: 2, 0
[1001] Chạm số: 2, 4
[1002] Chạm số: 2, 2
[1003] Chạm số: 2, 4
[1004] Chạm số: 2, 0
[1005] Chạm số: 2, 9
[1006] Chạm số: 2, 1
[1007] Chạm số: 2, 3
[1008] Chạm số: 2, 2
[1009] Chạm số: 2, 3
[1010] Chạm số: 2, 0
[1011] Chạm số: 2, 6
[1012] Chạm số: 2, 2
[1013] Chạm số: 2, 8
[1014] Chạm số: 2, 3
[1015] Chạm số: 2, 5
[1016] Chạm số: 2, 6
[1017] Chạm số: 2, 9
[1018] Chạm số: 2, 0
[1019] Chạm số: 2, 0
[1020] Chạm số: 2, 4
[1021] Chạm số: 0, 1
[1022] Chạm số: 0, 8
[1023] Chạm số: 0, 4
[1024] Chạm số: 0, 1
[1025] Chạm số: 0, 5
[1026] Chạm số: 0, 7
[1027] Chạm số: 0, 2
[1028] Chạm số: 0, 2
[1029] Chạm số: 0, 3
[1030] Chạm số: 0, 3
[1031] Chạm số: 0, 7
[1032] Chạm số: 0, 8
[1033] Chạm số: 0, 7
[1034] Chạm số: 0, 0
[1035] Chạm số: 0, 9
[1036] Chạm số: 0, 3
[1037] Chạm số: 0, 9
[1038] Chạm số: 0, 4
[1039] Chạm số: 0, 8
[1040] Chạm số: 0, 0
[1041] Chạm số: 0, 9
[1042] Chạm số: 0, 4
[1043] Chạm số: 0, 5
[1044] Chạm số: 0, 1
[1045] Chạm số: 0, 2
[1046] Chạm số: 0, 3
[1047] Chạm số: 0, 2
[1048] Chạm số: 0, 1
[1049] Chạm số: 0, 5
[1050] Chạm số: 0, 5
[1051] Chạm số: 0, 3
[1052] Chạm số: 0, 2
[1053] Chạm số: 0, 8
[1054] Chạm số: 0, 3
[1055] Chạm số: 0, 0
[1056] Chạm số: 0, 6
[1057] Chạm số: 0, 2
[1058] Chạm số: 0, 8
[1059] Chạm số: 0, 3
[1060] Chạm số: 0, 9
[1061] Chạm số: 0, 5
[1062] Chạm số: 0, 3
[1063] Chạm số: 0, 6
[1064] Chạm số: 0, 5
[1065] Chạm số: 0, 1
[1066] Chạm số: 0, 1
[1067] Chạm số: 0, 8
[1068] Chạm số: 0, 2
[1069] Chạm số: 0, 7
[1070] Chạm số: 0, 6
[1071] Chạm số: 0, 2
[1072] Chạm số: 0, 8
[1073] Chạm số: 0, 7
[1074] Chạm số: 0, 6
[1075] Chạm số: 0, 6
[1076] Chạm số: 0, 6
[1077] Chạm số: 0, 8
[1078] Chạm số: 0, 3
[1079] Chạm số: 0, 6
[1080] Chạm số: 0, 4
[1081] Chạm số: 0, 9
[1082] Chạm số: 0, 1
[1083] Chạm số: 0, 6
[1084] Chạm số: 0, 5
[1085] Chạm số: 0, 9
[1086] Chạm số: 0, 1
[1087] Chạm số: 0, 9
[1088] Chạm số: 0, 2
[1089] Chạm số: 0, 0
[1090] Chạm số: 0, 4
[1091] Chạm số: 0, 4
[1092] Chạm số: 0, 7
[1093] Chạm số: 0, 2
[1094] Chạm số: 0, 7
[1095] Chạm số: 0, 6
[1096] Chạm số: 0, 1
[1097] Chạm số: 0, 7
[1098] Chạm số: 0, 0
[1099] Chạm số: 0, 0
[1100] Chạm số: 0, 4
[1101] Chạm số: 0, 9
[1102] Chạm số: 1, 4
[1103] Chạm số: 1, 2
[1104] Chạm số: 1, 4
[1105] Chạm số: 1, 0
[1106] Chạm số: 1, 9
[1107] Chạm số: 1, 1
[1108] Chạm số: 1, 3
[1109] Chạm số: 1, 2
[1110] Chạm số: 1, 3
[1111] Chạm số: 1, 0
[1112] Chạm số: 1, 6
[1113] Chạm số: 1, 2
[1114] Chạm số: 1, 8
[1115] Chạm số: 1, 3
[1116] Chạm số: 1, 5
[1117] Chạm số: 1, 6
[1118] Chạm số: 1, 9
[1119] Chạm số: 1, 0
[1120] Chạm số: 1, 0
[1121] Chạm số: 1, 4
[1122] Chạm số: 8, 4
[1123] Chạm số: 8, 2
[1124] Chạm số: 8, 4
[1125] Chạm số: 8, 0
[1126] Chạm số: 8, 9
[1127] Chạm số: 8, 1
[1128] Chạm số: 8, 3
[1129] Chạm số: 8, 2
[1130] Chạm số: 8, 3
[1131] Chạm số: 8, 0
[1132] Chạm số: 8, 6
[1133] Chạm số: 8, 2
[1134] Chạm số: 8, 8
[1135] Chạm số: 8, 3
[1136] Chạm số: 8, 5
[1137] Chạm số: 8, 6
[1138] Chạm số: 8, 9
[1139] Chạm số: 8, 0
[1140] Chạm số: 8, 0
[1141] Chạm số: 8, 4
[1142] Chạm số: 4, 1
[1143] Chạm số: 4, 5
[1144] Chạm số: 4, 7
[1145] Chạm số: 4, 2
[1146] Chạm số: 4, 2
[1147] Chạm số: 4, 3
[1148] Chạm số: 4, 3
[1149] Chạm số: 4, 7
[1150] Chạm số: 4, 8
[1151] Chạm số: 4, 7
[1152] Chạm số: 4, 0
[1153] Chạm số: 4, 9
[1154] Chạm số: 4, 3
[1155] Chạm số: 4, 9
[1156] Chạm số: 4, 4
[1157] Chạm số: 4, 8
[1158] Chạm số: 4, 0
[1159] Chạm số: 4, 9
[1160] Chạm số: 4, 4
[1161] Chạm số: 4, 5
[1162] Chạm số: 4, 1
[1163] Chạm số: 4, 2
[1164] Chạm số: 4, 3
[1165] Chạm số: 4, 2
[1166] Chạm số: 4, 1
[1167] Chạm số: 4, 5
[1168] Chạm số: 4, 5
[1169] Chạm số: 4, 3
[1170] Chạm số: 4, 2
[1171] Chạm số: 4, 8
[1172] Chạm số: 4, 3
[1173] Chạm số: 4, 0
[1174] Chạm số: 4, 6
[1175] Chạm số: 4, 2
[1176] Chạm số: 4, 8
[1177] Chạm số: 4, 3
[1178] Chạm số: 4, 9
[1179] Chạm số: 4, 5
[1180] Chạm số: 4, 3
[1181] Chạm số: 4, 6
[1182] Chạm số: 4, 5
[1183] Chạm số: 4, 1
[1184] Chạm số: 4, 1
[1185] Chạm số: 4, 8
[1186] Chạm số: 4, 2
[1187] Chạm số: 4, 7
[1188] Chạm số: 4, 6
[1189] Chạm số: 4, 2
[1190] Chạm số: 4, 8
[1191] Chạm số: 4, 7
[1192] Chạm số: 4, 6
[1193] Chạm số: 4, 6
[1194] Chạm số: 4, 6
[1195] Chạm số: 4, 8
[1196] Chạm số: 4, 3
[1197] Chạm số: 4, 6
[1198] Chạm số: 4, 4
[1199] Chạm số: 4, 9
[1200] Chạm số: 4, 1
[1201] Chạm số: 4, 6
[1202] Chạm số: 4, 5
[1203] Chạm số: 4, 9
[1204] Chạm số: 4, 1
[1205] Chạm số: 4, 9
[1206] Chạm số: 4, 2
[1207] Chạm số: 4, 0
[1208] Chạm số: 4, 4
[1209] Chạm số: 4, 4
[1210] Chạm số: 4, 7
[1211] Chạm số: 4, 2
[1212] Chạm số: 4, 7
[1213] Chạm số: 4, 6
[1214] Chạm số: 4, 1
[1215] Chạm số: 4, 7
[1216] Chạm số: 4, 0
[1217] Chạm số: 4, 0
[1218] Chạm số: 4, 4
[1219] Chạm số: 4, 9
[1220] Chạm số: 1, 2
[1221] Chạm số: 1, 4
[1222] Chạm số: 1, 0
[1223] Chạm số: 1, 9
[1224] Chạm số: 1, 1
[1225] Chạm số: 1, 3
[1226] Chạm số: 1, 2
[1227] Chạm số: 1, 3
[1228] Chạm số: 1, 0
[1229] Chạm số: 1, 6
[1230] Chạm số: 1, 2
[1231] Chạm số: 1, 8
[1232] Chạm số: 1, 3
[1233] Chạm số: 1, 5
[1234] Chạm số: 1, 6
[1235] Chạm số: 1, 9
[1236] Chạm số: 1, 0
[1237] Chạm số: 1, 0
[1238] Chạm số: 1, 4
[1239] Chạm số: 5, 2
[1240] Chạm số: 5, 4
[1241] Chạm số: 5, 0
[1242] Chạm số: 5, 9
[1243] Chạm số: 5, 1
[1244] Chạm số: 5, 3
[1245] Chạm số: 5, 2
[1246] Chạm số: 5, 3
[1247] Chạm số: 5, 0
[1248] Chạm số: 5, 6
[1249] Chạm số: 5, 2
[1250] Chạm số: 5, 8
[1251] Chạm số: 5, 3
[1252] Chạm số: 5, 5
[1253] Chạm số: 5, 6
[1254] Chạm số: 5, 9
[1255] Chạm số: 5, 0
[1256] Chạm số: 5, 0
[1257] Chạm số: 5, 4
[1258] Chạm số: 7, 2
[1259] Chạm số: 7, 4
[1260] Chạm số: 7, 0
[1261] Chạm số: 7, 9
[1262] Chạm số: 7, 1
[1263] Chạm số: 7, 3
[1264] Chạm số: 7, 2
[1265] Chạm số: 7, 3
[1266] Chạm số: 7, 0
[1267] Chạm số: 7, 6
[1268] Chạm số: 7, 2
[1269] Chạm số: 7, 8
[1270] Chạm số: 7, 3
[1271] Chạm số: 7, 5
[1272] Chạm số: 7, 6
[1273] Chạm số: 7, 9
[1274] Chạm số: 7, 0
[1275] Chạm số: 7, 0
[1276] Chạm số: 7, 4
[1277] Chạm số: 2, 2
[1278] Chạm số: 2, 3
[1279] Chạm số: 2, 3
[1280] Chạm số: 2, 7
[1281] Chạm số: 2, 8
[1282] Chạm số: 2, 7
[1283] Chạm số: 2, 0
[1284] Chạm số: 2, 9
[1285] Chạm số: 2, 3
[1286] Chạm số: 2, 9
[1287] Chạm số: 2, 4
[1288] Chạm số: 2, 8
[1289] Chạm số: 2, 0
[1290] Chạm số: 2, 9
[1291] Chạm số: 2, 4
[1292] Chạm số: 2, 5
[1293] Chạm số: 2, 1
[1294] Chạm số: 2, 2
[1295] Chạm số: 2, 3
[1296] Chạm số: 2, 2
[1297] Chạm số: 2, 1
[1298] Chạm số: 2, 5
[1299] Chạm số: 2, 5
[1300] Chạm số: 2, 3
[1301] Chạm số: 2, 2
[1302] Chạm số: 2, 8
[1303] Chạm số: 2, 3
[1304] Chạm số: 2, 0
[1305] Chạm số: 2, 6
[1306] Chạm số: 2, 2
[1307] Chạm số: 2, 8
[1308] Chạm số: 2, 3
[1309] Chạm số: 2, 9
[1310] Chạm số: 2, 5
[1311] Chạm số: 2, 3
[1312] Chạm số: 2, 6
[1313] Chạm số: 2, 5
[1314] Chạm số: 2, 1
[1315] Chạm số: 2, 1
[1316] Chạm số: 2, 8
[1317] Chạm số: 2, 2
[1318] Chạm số: 2, 7
[1319] Chạm số: 2, 6
[1320] Chạm số: 2, 2
[1321] Chạm số: 2, 8
[1322] Chạm số: 2, 7
[1323] Chạm số: 2, 6
[1324] Chạm số: 2, 6
[1325] Chạm số: 2, 6
[1326] Chạm số: 2, 8
[1327] Chạm số: 2, 3
[1328] Chạm số: 2, 6
[1329] Chạm số: 2, 4
[1330] Chạm số: 2, 9
[1331] Chạm số: 2, 1
[1332] Chạm số: 2, 6
[1333] Chạm số: 2, 5
[1334] Chạm số: 2, 9
[1335] Chạm số: 2, 1
[1336] Chạm số: 2, 9
[1337] Chạm số: 2, 2
[1338] Chạm số: 2, 0
[1339] Chạm số: 2, 4
[1340] Chạm số: 2, 4
[1341] Chạm số: 2, 7
[1342] Chạm số: 2, 2
[1343] Chạm số: 2, 7
[1344] Chạm số: 2, 6
[1345] Chạm số: 2, 1
[1346] Chạm số: 2, 7
[1347] Chạm số: 2, 0
[1348] Chạm số: 2, 0
[1349] Chạm số: 2, 4
[1350] Chạm số: 2, 9
[1351] Chạm số: 2, 4
[1352] Chạm số: 2, 0
[1353] Chạm số: 2, 9
[1354] Chạm số: 2, 1
[1355] Chạm số: 2, 3
[1356] Chạm số: 2, 2
[1357] Chạm số: 2, 3
[1358] Chạm số: 2, 0
[1359] Chạm số: 2, 6
[1360] Chạm số: 2, 2
[1361] Chạm số: 2, 8
[1362] Chạm số: 2, 3
[1363] Chạm số: 2, 5
[1364] Chạm số: 2, 6
[1365] Chạm số: 2, 9
[1366] Chạm số: 2, 0
[1367] Chạm số: 2, 0
[1368] Chạm số: 2, 4
[1369] Chạm số: 3, 4
[1370] Chạm số: 3, 0
[1371] Chạm số: 3, 9
[1372] Chạm số: 3, 1
[1373] Chạm số: 3, 3
[1374] Chạm số: 3, 2
[1375] Chạm số: 3, 3
[1376] Chạm số: 3, 0
[1377] Chạm số: 3, 6
[1378] Chạm số: 3, 2
[1379] Chạm số: 3, 8
[1380] Chạm số: 3, 3
[1381] Chạm số: 3, 5
[1382] Chạm số: 3, 6
[1383] Chạm số: 3, 9
[1384] Chạm số: 3, 0
[1385] Chạm số: 3, 0
[1386] Chạm số: 3, 4
[1387] Chạm số: 3, 4
[1388] Chạm số: 3, 0
[1389] Chạm số: 3, 9
[1390] Chạm số: 3, 1
[1391] Chạm số: 3, 3
[1392] Chạm số: 3, 2
[1393] Chạm số: 3, 3
[1394] Chạm số: 3, 0
[1395] Chạm số: 3, 6
[1396] Chạm số: 3, 2
[1397] Chạm số: 3, 8
[1398] Chạm số: 3, 3
[1399] Chạm số: 3, 5
[1400] Chạm số: 3, 6
[1401] Chạm số: 3, 9
[1402] Chạm số: 3, 0
[1403] Chạm số: 3, 0
[1404] Chạm số: 3, 4
[1405] Chạm số: 7, 4
[1406] Chạm số: 7, 0
[1407] Chạm số: 7, 9
[1408] Chạm số: 7, 1
[1409] Chạm số: 7, 3
[1410] Chạm số: 7, 2
[1411] Chạm số: 7, 3
[1412] Chạm số: 7, 0
[1413] Chạm số: 7, 6
[1414] Chạm số: 7, 2
[1415] Chạm số: 7, 8
[1416] Chạm số: 7, 3
[1417] Chạm số: 7, 5
[1418] Chạm số: 7, 6
[1419] Chạm số: 7, 9
[1420] Chạm số: 7, 0
[1421] Chạm số: 7, 0
[1422] Chạm số: 7, 4
[1423] Chạm số: 8, 4
[1424] Chạm số: 8, 0
[1425] Chạm số: 8, 9
[1426] Chạm số: 8, 1
[1427] Chạm số: 8, 3
[1428] Chạm số: 8, 2
[1429] Chạm số: 8, 3
[1430] Chạm số: 8, 0
[1431] Chạm số: 8, 6
[1432] Chạm số: 8, 2
[1433] Chạm số: 8, 8
[1434] Chạm số: 8, 3
[1435] Chạm số: 8, 5
[1436] Chạm số: 8, 6
[1437] Chạm số: 8, 9
[1438] Chạm số: 8, 0
[1439] Chạm số: 8, 0
[1440] Chạm số: 8, 4
[1441] Chạm số: 7, 4
[1442] Chạm số: 7, 0
[1443] Chạm số: 7, 9
[1444] Chạm số: 7, 1
[1445] Chạm số: 7, 3
[1446] Chạm số: 7, 2
[1447] Chạm số: 7, 3
[1448] Chạm số: 7, 0
[1449] Chạm số: 7, 6
[1450] Chạm số: 7, 2
[1451] Chạm số: 7, 8
[1452] Chạm số: 7, 3
[1453] Chạm số: 7, 5
[1454] Chạm số: 7, 6
[1455] Chạm số: 7, 9
[1456] Chạm số: 7, 0
[1457] Chạm số: 7, 0
[1458] Chạm số: 7, 4
[1459] Chạm số: 0, 4
[1460] Chạm số: 0, 0
[1461] Chạm số: 0, 9
[1462] Chạm số: 0, 1
[1463] Chạm số: 0, 3
[1464] Chạm số: 0, 2
[1465] Chạm số: 0, 3
[1466] Chạm số: 0, 0
[1467] Chạm số: 0, 6
[1468] Chạm số: 0, 2
[1469] Chạm số: 0, 8
[1470] Chạm số: 0, 3
[1471] Chạm số: 0, 5
[1472] Chạm số: 0, 6
[1473] Chạm số: 0, 9
[1474] Chạm số: 0, 0
[1475] Chạm số: 0, 0
[1476] Chạm số: 0, 4
[1477] Chạm số: 9, 4
[1478] Chạm số: 9, 0
[1479] Chạm số: 9, 9
[1480] Chạm số: 9, 1
[1481] Chạm số: 9, 3
[1482] Chạm số: 9, 2
[1483] Chạm số: 9, 3
[1484] Chạm số: 9, 0
[1485] Chạm số: 9, 6
[1486] Chạm số: 9, 2
[1487] Chạm số: 9, 8
[1488] Chạm số: 9, 3
[1489] Chạm số: 9, 5
[1490] Chạm số: 9, 6
[1491] Chạm số: 9, 9
[1492] Chạm số: 9, 0
[1493] Chạm số: 9, 0
[1494] Chạm số: 9, 4
[1495] Chạm số: 3, 4
[1496] Chạm số: 3, 0
[1497] Chạm số: 3, 9
[1498] Chạm số: 3, 1
[1499] Chạm số: 3, 3
[1500] Chạm số: 3, 2
[1501] Chạm số: 3, 3
[1502] Chạm số: 3, 0
[1503] Chạm số: 3, 6
[1504] Chạm số: 3, 2
[1505] Chạm số: 3, 8
[1506] Chạm số: 3, 3
[1507] Chạm số: 3, 5
[1508] Chạm số: 3, 6
[1509] Chạm số: 3, 9
[1510] Chạm số: 3, 0
[1511] Chạm số: 3, 0
[1512] Chạm số: 3, 4
[1513] Chạm số: 9, 4
[1514] Chạm số: 9, 0
[1515] Chạm số: 9, 9
[1516] Chạm số: 9, 1
[1517] Chạm số: 9, 3
[1518] Chạm số: 9, 2
[1519] Chạm số: 9, 3
[1520] Chạm số: 9, 0
[1521] Chạm số: 9, 6
[1522] Chạm số: 9, 2
[1523] Chạm số: 9, 8
[1524] Chạm số: 9, 3
[1525] Chạm số: 9, 5
[1526] Chạm số: 9, 6
[1527] Chạm số: 9, 9
[1528] Chạm số: 9, 0
[1529] Chạm số: 9, 0
[1530] Chạm số: 9, 4
[1531] Chạm số: 4, 8
[1532] Chạm số: 4, 0
[1533] Chạm số: 4, 9
[1534] Chạm số: 4, 4
[1535] Chạm số: 4, 5
[1536] Chạm số: 4, 1
[1537] Chạm số: 4, 2
[1538] Chạm số: 4, 3
[1539] Chạm số: 4, 2
[1540] Chạm số: 4, 1
[1541] Chạm số: 4, 5
[1542] Chạm số: 4, 5
[1543] Chạm số: 4, 3
[1544] Chạm số: 4, 2
[1545] Chạm số: 4, 8
[1546] Chạm số: 4, 3
[1547] Chạm số: 4, 0
[1548] Chạm số: 4, 6
[1549] Chạm số: 4, 2
[1550] Chạm số: 4, 8
[1551] Chạm số: 4, 3
[1552] Chạm số: 4, 9
[1553] Chạm số: 4, 5
[1554] Chạm số: 4, 3
[1555] Chạm số: 4, 6
[1556] Chạm số: 4, 5
[1557] Chạm số: 4, 1
[1558] Chạm số: 4, 1
[1559] Chạm số: 4, 8
[1560] Chạm số: 4, 2
[1561] Chạm số: 4, 7
[1562] Chạm số: 4, 6
[1563] Chạm số: 4, 2
[1564] Chạm số: 4, 8
[1565] Chạm số: 4, 7
[1566] Chạm số: 4, 6
[1567] Chạm số: 4, 6
[1568] Chạm số: 4, 6
[1569] Chạm số: 4, 8
[1570] Chạm số: 4, 3
[1571] Chạm số: 4, 6
[1572] Chạm số: 4, 4
[1573] Chạm số: 4, 9
[1574] Chạm số: 4, 1
[1575] Chạm số: 4, 6
[1576] Chạm số: 4, 5
[1577] Chạm số: 4, 9
[1578] Chạm số: 4, 1
[1579] Chạm số: 4, 9
[1580] Chạm số: 4, 2
[1581] Chạm số: 4, 0
[1582] Chạm số: 4, 4
[1583] Chạm số: 4, 4
[1584] Chạm số: 4, 7
[1585] Chạm số: 4, 2
[1586] Chạm số: 4, 7
[1587] Chạm số: 4, 6
[1588] Chạm số: 4, 1
[1589] Chạm số: 4, 7
[1590] Chạm số: 4, 0
[1591] Chạm số: 4, 0
[1592] Chạm số: 4, 4
[1593] Chạm số: 4, 9
[1594] Chạm số: 8, 0
[1595] Chạm số: 8, 9
[1596] Chạm số: 8, 1
[1597] Chạm số: 8, 3
[1598] Chạm số: 8, 2
[1599] Chạm số: 8, 3
[1600] Chạm số: 8, 0
[1601] Chạm số: 8, 6
[1602] Chạm số: 8, 2
[1603] Chạm số: 8, 8
[1604] Chạm số: 8, 3
[1605] Chạm số: 8, 5
[1606] Chạm số: 8, 6
[1607] Chạm số: 8, 9
[1608] Chạm số: 8, 0
[1609] Chạm số: 8, 0
[1610] Chạm số: 8, 4
[1611] Chạm số: 0, 9
[1612] Chạm số: 0, 4
[1613] Chạm số: 0, 5
[1614] Chạm số: 0, 1
[1615] Chạm số: 0, 2
[1616] Chạm số: 0, 3
[1617] Chạm số: 0, 2
[1618] Chạm số: 0, 1
[1619] Chạm số: 0, 5
[1620] Chạm số: 0, 5
[1621] Chạm số: 0, 3
[1622] Chạm số: 0, 2
[1623] Chạm số: 0, 8
[1624] Chạm số: 0, 3
[1625] Chạm số: 0, 0
[1626] Chạm số: 0, 6
[1627] Chạm số: 0, 2
[1628] Chạm số: 0, 8
[1629] Chạm số: 0, 3
[1630] Chạm số: 0, 9
[1631] Chạm số: 0, 5
[1632] Chạm số: 0, 3
[1633] Chạm số: 0, 6
[1634] Chạm số: 0, 5
[1635] Chạm số: 0, 1
[1636] Chạm số: 0, 1
[1637] Chạm số: 0, 8
[1638] Chạm số: 0, 2
[1639] Chạm số: 0, 7
[1640] Chạm số: 0, 6
[1641] Chạm số: 0, 2
[1642] Chạm số: 0, 8
[1643] Chạm số: 0, 7
[1644] Chạm số: 0, 6
[1645] Chạm số: 0, 6
[1646] Chạm số: 0, 6
[1647] Chạm số: 0, 8
[1648] Chạm số: 0, 3
[1649] Chạm số: 0, 6
[1650] Chạm số: 0, 4
[1651] Chạm số: 0, 9
[1652] Chạm số: 0, 1
[1653] Chạm số: 0, 6
[1654] Chạm số: 0, 5
[1655] Chạm số: 0, 9
[1656] Chạm số: 0, 1
[1657] Chạm số: 0, 9
[1658] Chạm số: 0, 2
[1659] Chạm số: 0, 0
[1660] Chạm số: 0, 4
[1661] Chạm số: 0, 4
[1662] Chạm số: 0, 7
[1663] Chạm số: 0, 2
[1664] Chạm số: 0, 7
[1665] Chạm số: 0, 6
[1666] Chạm số: 0, 1
[1667] Chạm số: 0, 7
[1668] Chạm số: 0, 0
[1669] Chạm số: 0, 0
[1670] Chạm số: 0, 4
[1671] Chạm số: 0, 9
[1672] Chạm số: 9, 4
[1673] Chạm số: 9, 5
[1674] Chạm số: 9, 1
[1675] Chạm số: 9, 2
[1676] Chạm số: 9, 3
[1677] Chạm số: 9, 2
[1678] Chạm số: 9, 1
[1679] Chạm số: 9, 5
[1680] Chạm số: 9, 5
[1681] Chạm số: 9, 3
[1682] Chạm số: 9, 2
[1683] Chạm số: 9, 8
[1684] Chạm số: 9, 3
[1685] Chạm số: 9, 0
[1686] Chạm số: 9, 6
[1687] Chạm số: 9, 2
[1688] Chạm số: 9, 8
[1689] Chạm số: 9, 3
[1690] Chạm số: 9, 9
[1691] Chạm số: 9, 5
[1692] Chạm số: 9, 3
[1693] Chạm số: 9, 6
[1694] Chạm số: 9, 5
[1695] Chạm số: 9, 1
[1696] Chạm số: 9, 1
[1697] Chạm số: 9, 8
[1698] Chạm số: 9, 2
[1699] Chạm số: 9, 7
[1700] Chạm số: 9, 6
[1701] Chạm số: 9, 2
[1702] Chạm số: 9, 8
[1703] Chạm số: 9, 7
[1704] Chạm số: 9, 6
[1705] Chạm số: 9, 6
[1706] Chạm số: 9, 6
[1707] Chạm số: 9, 8
[1708] Chạm số: 9, 3
[1709] Chạm số: 9, 6
[1710] Chạm số: 9, 4
[1711] Chạm số: 9, 9
[1712] Chạm số: 9, 1
[1713] Chạm số: 9, 6
[1714] Chạm số: 9, 5
[1715] Chạm số: 9, 9
[1716] Chạm số: 9, 1
[1717] Chạm số: 9, 9
[1718] Chạm số: 9, 2
[1719] Chạm số: 9, 0
[1720] Chạm số: 9, 4
[1721] Chạm số: 9, 4
[1722] Chạm số: 9, 7
[1723] Chạm số: 9, 2
[1724] Chạm số: 9, 7
[1725] Chạm số: 9, 6
[1726] Chạm số: 9, 1
[1727] Chạm số: 9, 7
[1728] Chạm số: 9, 0
[1729] Chạm số: 9, 0
[1730] Chạm số: 9, 4
[1731] Chạm số: 9, 9
[1732] Chạm số: 4, 1
[1733] Chạm số: 4, 3
[1734] Chạm số: 4, 2
[1735] Chạm số: 4, 3
[1736] Chạm số: 4, 0
[1737] Chạm số: 4, 6
[1738] Chạm số: 4, 2
[1739] Chạm số: 4, 8
[1740] Chạm số: 4, 3
[1741] Chạm số: 4, 5
[1742] Chạm số: 4, 6
[1743] Chạm số: 4, 9
[1744] Chạm số: 4, 0
[1745] Chạm số: 4, 0
[1746] Chạm số: 4, 4
[1747] Chạm số: 5, 1
[1748] Chạm số: 5, 3
[1749] Chạm số: 5, 2
[1750] Chạm số: 5, 3
[1751] Chạm số: 5, 0
[1752] Chạm số: 5, 6
[1753] Chạm số: 5, 2
[1754] Chạm số: 5, 8
[1755] Chạm số: 5, 3
[1756] Chạm số: 5, 5
[1757] Chạm số: 5, 6
[1758] Chạm số: 5, 9
[1759] Chạm số: 5, 0
[1760] Chạm số: 5, 0
[1761] Chạm số: 5, 4
[1762] Chạm số: 1, 2
[1763] Chạm số: 1, 3
[1764] Chạm số: 1, 2
[1765] Chạm số: 1, 1
[1766] Chạm số: 1, 5
[1767] Chạm số: 1, 5
[1768] Chạm số: 1, 3
[1769] Chạm số: 1, 2
[1770] Chạm số: 1, 8
[1771] Chạm số: 1, 3
[1772] Chạm số: 1, 0
[1773] Chạm số: 1, 6
[1774] Chạm số: 1, 2
[1775] Chạm số: 1, 8
[1776] Chạm số: 1, 3
[1777] Chạm số: 1, 9
[1778] Chạm số: 1, 5
[1779] Chạm số: 1, 3
[1780] Chạm số: 1, 6
[1781] Chạm số: 1, 5
[1782] Chạm số: 1, 1
[1783] Chạm số: 1, 1
[1784] Chạm số: 1, 8
[1785] Chạm số: 1, 2
[1786] Chạm số: 1, 7
[1787] Chạm số: 1, 6
[1788] Chạm số: 1, 2
[1789] Chạm số: 1, 8
[1790] Chạm số: 1, 7
[1791] Chạm số: 1, 6
[1792] Chạm số: 1, 6
[1793] Chạm số: 1, 6
[1794] Chạm số: 1, 8
[1795] Chạm số: 1, 3
[1796] Chạm số: 1, 6
[1797] Chạm số: 1, 4
[1798] Chạm số: 1, 9
[1799] Chạm số: 1, 1
[1800] Chạm số: 1, 6
[1801] Chạm số: 1, 5
[1802] Chạm số: 1, 9
[1803] Chạm số: 1, 1
[1804] Chạm số: 1, 9
[1805] Chạm số: 1, 2
[1806] Chạm số: 1, 0
[1807] Chạm số: 1, 4
[1808] Chạm số: 1, 4
[1809] Chạm số: 1, 7
[1810] Chạm số: 1, 2
[1811] Chạm số: 1, 7
[1812] Chạm số: 1, 6
[1813] Chạm số: 1, 1
[1814] Chạm số: 1, 7
[1815] Chạm số: 1, 0
[1816] Chạm số: 1, 0
[1817] Chạm số: 1, 4
[1818] Chạm số: 1, 9
[1819] Chạm số: 2, 3
[1820] Chạm số: 2, 2
[1821] Chạm số: 2, 3
[1822] Chạm số: 2, 0
[1823] Chạm số: 2, 6
[1824] Chạm số: 2, 2
[1825] Chạm số: 2, 8
[1826] Chạm số: 2, 3
[1827] Chạm số: 2, 5
[1828] Chạm số: 2, 6
[1829] Chạm số: 2, 9
[1830] Chạm số: 2, 0
[1831] Chạm số: 2, 0
[1832] Chạm số: 2, 4
[1833] Chạm số: 3, 2
[1834] Chạm số: 3, 1
[1835] Chạm số: 3, 5
[1836] Chạm số: 3, 5
[1837] Chạm số: 3, 3
[1838] Chạm số: 3, 2
[1839] Chạm số: 3, 8
[1840] Chạm số: 3, 3
[1841] Chạm số: 3, 0
[1842] Chạm số: 3, 6
[1843] Chạm số: 3, 2
[1844] Chạm số: 3, 8
[1845] Chạm số: 3, 3
[1846] Chạm số: 3, 9
[1847] Chạm số: 3, 5
[1848] Chạm số: 3, 3
[1849] Chạm số: 3, 6
[1850] Chạm số: 3, 5
[1851] Chạm số: 3, 1
[1852] Chạm số: 3, 1
[1853] Chạm số: 3, 8
[1854] Chạm số: 3, 2
[1855] Chạm số: 3, 7
[1856] Chạm số: 3, 6
[1857] Chạm số: 3, 2
[1858] Chạm số: 3, 8
[1859] Chạm số: 3, 7
[1860] Chạm số: 3, 6
[1861] Chạm số: 3, 6
[1862] Chạm số: 3, 6
[1863] Chạm số: 3, 8
[1864] Chạm số: 3, 3
[1865] Chạm số: 3, 6
[1866] Chạm số: 3, 4
[1867] Chạm số: 3, 9
[1868] Chạm số: 3, 1
[1869] Chạm số: 3, 6
[1870] Chạm số: 3, 5
[1871] Chạm số: 3, 9
[1872] Chạm số: 3, 1
[1873] Chạm số: 3, 9
[1874] Chạm số: 3, 2
[1875] Chạm số: 3, 0
[1876] Chạm số: 3, 4
[1877] Chạm số: 3, 4
[1878] Chạm số: 3, 7
[1879] Chạm số: 3, 2
[1880] Chạm số: 3, 7
[1881] Chạm số: 3, 6
[1882] Chạm số: 3, 1
[1883] Chạm số: 3, 7
[1884] Chạm số: 3, 0
[1885] Chạm số: 3, 0
[1886] Chạm số: 3, 4
[1887] Chạm số: 3, 9
[1888] Chạm số: 2, 1
[1889] Chạm số: 2, 5
[1890] Chạm số: 2, 5
[1891] Chạm số: 2, 3
[1892] Chạm số: 2, 2
[1893] Chạm số: 2, 8
[1894] Chạm số: 2, 3
[1895] Chạm số: 2, 0
[1896] Chạm số: 2, 6
[1897] Chạm số: 2, 2
[1898] Chạm số: 2, 8
[1899] Chạm số: 2, 3
[1900] Chạm số: 2, 9
[1901] Chạm số: 2, 5
[1902] Chạm số: 2, 3
[1903] Chạm số: 2, 6
[1904] Chạm số: 2, 5
[1905] Chạm số: 2, 1
[1906] Chạm số: 2, 1
[1907] Chạm số: 2, 8
[1908] Chạm số: 2, 2
[1909] Chạm số: 2, 7
[1910] Chạm số: 2, 6
[1911] Chạm số: 2, 2
[1912] Chạm số: 2, 8
[1913] Chạm số: 2, 7
[1914] Chạm số: 2, 6
[1915] Chạm số: 2, 6
[1916] Chạm số: 2, 6
[1917] Chạm số: 2, 8
[1918] Chạm số: 2, 3
[1919] Chạm số: 2, 6
[1920] Chạm số: 2, 4
[1921] Chạm số: 2, 9
[1922] Chạm số: 2, 1
[1923] Chạm số: 2, 6
[1924] Chạm số: 2, 5
[1925] Chạm số: 2, 9
[1926] Chạm số: 2, 1
[1927] Chạm số: 2, 9
[1928] Chạm số: 2, 2
[1929] Chạm số: 2, 0
[1930] Chạm số: 2, 4
[1931] Chạm số: 2, 4
[1932] Chạm số: 2, 7
[1933] Chạm số: 2, 2
[1934] Chạm số: 2, 7
[1935] Chạm số: 2, 6
[1936] Chạm số: 2, 1
[1937] Chạm số: 2, 7
[1938] Chạm số: 2, 0
[1939] Chạm số: 2, 0
[1940] Chạm số: 2, 4
[1941] Chạm số: 2, 9
[1942] Chạm số: 1, 3
[1943] Chạm số: 1, 0
[1944] Chạm số: 1, 6
[1945] Chạm số: 1, 2
[1946] Chạm số: 1, 8
[1947] Chạm số: 1, 3
[1948] Chạm số: 1, 5
[1949] Chạm số: 1, 6
[1950] Chạm số: 1, 9
[1951] Chạm số: 1, 0
[1952] Chạm số: 1, 0
[1953] Chạm số: 1, 4
[1954] Chạm số: 5, 3
[1955] Chạm số: 5, 0
[1956] Chạm số: 5, 6
[1957] Chạm số: 5, 2
[1958] Chạm số: 5, 8
[1959] Chạm số: 5, 3
[1960] Chạm số: 5, 5
[1961] Chạm số: 5, 6
[1962] Chạm số: 5, 9
[1963] Chạm số: 5, 0
[1964] Chạm số: 5, 0
[1965] Chạm số: 5, 4
[1966] Chạm số: 5, 3
[1967] Chạm số: 5, 0
[1968] Chạm số: 5, 6
[1969] Chạm số: 5, 2
[1970] Chạm số: 5, 8
[1971] Chạm số: 5, 3
[1972] Chạm số: 5, 5
[1973] Chạm số: 5, 6
[1974] Chạm số: 5, 9
[1975] Chạm số: 5, 0
[1976] Chạm số: 5, 0
[1977] Chạm số: 5, 4
[1978] Chạm số: 3, 2
[1979] Chạm số: 3, 8
[1980] Chạm số: 3, 3
[1981] Chạm số: 3, 0
[1982] Chạm số: 3, 6
[1983] Chạm số: 3, 2
[1984] Chạm số: 3, 8
[1985] Chạm số: 3, 3
[1986] Chạm số: 3, 9
[1987] Chạm số: 3, 5
[1988] Chạm số: 3, 3
[1989] Chạm số: 3, 6
[1990] Chạm số: 3, 5
[1991] Chạm số: 3, 1
[1992] Chạm số: 3, 1
[1993] Chạm số: 3, 8
[1994] Chạm số: 3, 2
[1995] Chạm số: 3, 7
[1996] Chạm số: 3, 6
[1997] Chạm số: 3, 2
[1998] Chạm số: 3, 8
[1999] Chạm số: 3, 7
[2000] Chạm số: 3, 6
[2001] Chạm số: 3, 6
[2002] Chạm số: 3, 6
[2003] Chạm số: 3, 8
[2004] Chạm số: 3, 3
[2005] Chạm số: 3, 6
[2006] Chạm số: 3, 4
[2007] Chạm số: 3, 9
[2008] Chạm số: 3, 1
[2009] Chạm số: 3, 6
[2010] Chạm số: 3, 5
[2011] Chạm số: 3, 9
[2012] Chạm số: 3, 1
[2013] Chạm số: 3, 9
[2014] Chạm số: 3, 2
[2015] Chạm số: 3, 0
[2016] Chạm số: 3, 4
[2017] Chạm số: 3, 4
[2018] Chạm số: 3, 7
[2019] Chạm số: 3, 2
[2020] Chạm số: 3, 7
[2021] Chạm số: 3, 6
[2022] Chạm số: 3, 1
[2023] Chạm số: 3, 7
[2024] Chạm số: 3, 0
[2025] Chạm số: 3, 0
[2026] Chạm số: 3, 4
[2027] Chạm số: 3, 9
[2028] Chạm số: 2, 0
[2029] Chạm số: 2, 6
[2030] Chạm số: 2, 2
[2031] Chạm số: 2, 8
[2032] Chạm số: 2, 3
[2033] Chạm số: 2, 5
[2034] Chạm số: 2, 6
[2035] Chạm số: 2, 9
[2036] Chạm số: 2, 0
[2037] Chạm số: 2, 0
[2038] Chạm số: 2, 4
[2039] Chạm số: 8, 0
[2040] Chạm số: 8, 6
[2041] Chạm số: 8, 2
[2042] Chạm số: 8, 8
[2043] Chạm số: 8, 3
[2044] Chạm số: 8, 5
[2045] Chạm số: 8, 6
[2046] Chạm số: 8, 9
[2047] Chạm số: 8, 0
[2048] Chạm số: 8, 0
[2049] Chạm số: 8, 4
[2050] Chạm số: 3, 0
[2051] Chạm số: 3, 6
[2052] Chạm số: 3, 2
[2053] Chạm số: 3, 8
[2054] Chạm số: 3, 3
[2055] Chạm số: 3, 5
[2056] Chạm số: 3, 6
[2057] Chạm số: 3, 9
[2058] Chạm số: 3, 0
[2059] Chạm số: 3, 0
[2060] Chạm số: 3, 4
[2061] Chạm số: 0, 6
[2062] Chạm số: 0, 2
[2063] Chạm số: 0, 8
[2064] Chạm số: 0, 3
[2065] Chạm số: 0, 9
[2066] Chạm số: 0, 5
[2067] Chạm số: 0, 3
[2068] Chạm số: 0, 6
[2069] Chạm số: 0, 5
[2070] Chạm số: 0, 1
[2071] Chạm số: 0, 1
[2072] Chạm số: 0, 8
[2073] Chạm số: 0, 2
[2074] Chạm số: 0, 7
[2075] Chạm số: 0, 6
[2076] Chạm số: 0, 2
[2077] Chạm số: 0, 8
[2078] Chạm số: 0, 7
[2079] Chạm số: 0, 6
[2080] Chạm số: 0, 6
[2081] Chạm số: 0, 6
[2082] Chạm số: 0, 8
[2083] Chạm số: 0, 3
[2084] Chạm số: 0, 6
[2085] Chạm số: 0, 4
[2086] Chạm số: 0, 9
[2087] Chạm số: 0, 1
[2088] Chạm số: 0, 6
[2089] Chạm số: 0, 5
[2090] Chạm số: 0, 9
[2091] Chạm số: 0, 1
[2092] Chạm số: 0, 9
[2093] Chạm số: 0, 2
[2094] Chạm số: 0, 0
[2095] Chạm số: 0, 4
[2096] Chạm số: 0, 4
[2097] Chạm số: 0, 7
[2098] Chạm số: 0, 2
[2099] Chạm số: 0, 7
[2100] Chạm số: 0, 6
[2101] Chạm số: 0, 1
[2102] Chạm số: 0, 7
[2103] Chạm số: 0, 0
[2104] Chạm số: 0, 0
[2105] Chạm số: 0, 4
[2106] Chạm số: 0, 9
[2107] Chạm số: 6, 2
[2108] Chạm số: 6, 8
[2109] Chạm số: 6, 3
[2110] Chạm số: 6, 9
[2111] Chạm số: 6, 5
[2112] Chạm số: 6, 3
[2113] Chạm số: 6, 6
[2114] Chạm số: 6, 5
[2115] Chạm số: 6, 1
[2116] Chạm số: 6, 1
[2117] Chạm số: 6, 8
[2118] Chạm số: 6, 2
[2119] Chạm số: 6, 7
[2120] Chạm số: 6, 6
[2121] Chạm số: 6, 2
[2122] Chạm số: 6, 8
[2123] Chạm số: 6, 7
[2124] Chạm số: 6, 6
[2125] Chạm số: 6, 6
[2126] Chạm số: 6, 6
[2127] Chạm số: 6, 8
[2128] Chạm số: 6, 3
[2129] Chạm số: 6, 6
[2130] Chạm số: 6, 4
[2131] Chạm số: 6, 9
[2132] Chạm số: 6, 1
[2133] Chạm số: 6, 6
[2134] Chạm số: 6, 5
[2135] Chạm số: 6, 9
[2136] Chạm số: 6, 1
[2137] Chạm số: 6, 9
[2138] Chạm số: 6, 2
[2139] Chạm số: 6, 0
[2140] Chạm số: 6, 4
[2141] Chạm số: 6, 4
[2142] Chạm số: 6, 7
[2143] Chạm số: 6, 2
[2144] Chạm số: 6, 7
[2145] Chạm số: 6, 6
[2146] Chạm số: 6, 1
[2147] Chạm số: 6, 7
[2148] Chạm số: 6, 0
[2149] Chạm số: 6, 0
[2150] Chạm số: 6, 4
[2151] Chạm số: 6, 9
[2152] Chạm số: 2, 8
[2153] Chạm số: 2, 3
[2154] Chạm số: 2, 9
[2155] Chạm số: 2, 5
[2156] Chạm số: 2, 3
[2157] Chạm số: 2, 6
[2158] Chạm số: 2, 5
[2159] Chạm số: 2, 1
[2160] Chạm số: 2, 1
[2161] Chạm số: 2, 8
[2162] Chạm số: 2, 2
[2163] Chạm số: 2, 7
[2164] Chạm số: 2, 6
[2165] Chạm số: 2, 2
[2166] Chạm số: 2, 8
[2167] Chạm số: 2, 7
[2168] Chạm số: 2, 6
[2169] Chạm số: 2, 6
[2170] Chạm số: 2, 6
[2171] Chạm số: 2, 8
[2172] Chạm số: 2, 3
[2173] Chạm số: 2, 6
[2174] Chạm số: 2, 4
[2175] Chạm số: 2, 9
[2176] Chạm số: 2, 1
[2177] Chạm số: 2, 6
[2178] Chạm số: 2, 5
[2179] Chạm số: 2, 9
[2180] Chạm số: 2, 1
[2181] Chạm số: 2, 9
[2182] Chạm số: 2, 2
[2183] Chạm số: 2, 0
[2184] Chạm số: 2, 4
[2185] Chạm số: 2, 4
[2186] Chạm số: 2, 7
[2187] Chạm số: 2, 2
[2188] Chạm số: 2, 7
[2189] Chạm số: 2, 6
[2190] Chạm số: 2, 1
[2191] Chạm số: 2, 7
[2192] Chạm số: 2, 0
[2193] Chạm số: 2, 0
[2194] Chạm số: 2, 4
[2195] Chạm số: 2, 9
[2196] Chạm số: 8, 3
[2197] Chạm số: 8, 9
[2198] Chạm số: 8, 5
[2199] Chạm số: 8, 3
[2200] Chạm số: 8, 6
[2201] Chạm số: 8, 5
[2202] Chạm số: 8, 1
[2203] Chạm số: 8, 1
[2204] Chạm số: 8, 8
[2205] Chạm số: 8, 2
[2206] Chạm số: 8, 7
[2207] Chạm số: 8, 6
[2208] Chạm số: 8, 2
[2209] Chạm số: 8, 8
[2210] Chạm số: 8, 7
[2211] Chạm số: 8, 6
[2212] Chạm số: 8, 6
[2213] Chạm số: 8, 6
[2214] Chạm số: 8, 8
[2215] Chạm số: 8, 3
[2216] Chạm số: 8, 6
[2217] Chạm số: 8, 4
[2218] Chạm số: 8, 9
[2219] Chạm số: 8, 1
[2220] Chạm số: 8, 6
[2221] Chạm số: 8, 5
[2222] Chạm số: 8, 9
[2223] Chạm số: 8, 1
[2224] Chạm số: 8, 9
[2225] Chạm số: 8, 2
[2226] Chạm số: 8, 0
[2227] Chạm số: 8, 4
[2228] Chạm số: 8, 4
[2229] Chạm số: 8, 7
[2230] Chạm số: 8, 2
[2231] Chạm số: 8, 7
[2232] Chạm số: 8, 6
[2233] Chạm số: 8, 1
[2234] Chạm số: 8, 7
[2235] Chạm số: 8, 0
[2236] Chạm số: 8, 0
[2237] Chạm số: 8, 4
[2238] Chạm số: 8, 9
[2239] Chạm số: 3, 9
[2240] Chạm số: 3, 5
[2241] Chạm số: 3, 3
[2242] Chạm số: 3, 6
[2243] Chạm số: 3, 5
[2244] Chạm số: 3, 1
[2245] Chạm số: 3, 1
[2246] Chạm số: 3, 8
[2247] Chạm số: 3, 2
[2248] Chạm số: 3, 7
[2249] Chạm số: 3, 6
[2250] Chạm số: 3, 2
[2251] Chạm số: 3, 8
[2252] Chạm số: 3, 7
[2253] Chạm số: 3, 6
[2254] Chạm số: 3, 6
[2255] Chạm số: 3, 6
[2256] Chạm số: 3, 8
[2257] Chạm số: 3, 3
[2258] Chạm số: 3, 6
[2259] Chạm số: 3, 4
[2260] Chạm số: 3, 9
[2261] Chạm số: 3, 1
[2262] Chạm số: 3, 6
[2263] Chạm số: 3, 5
[2264] Chạm số: 3, 9
[2265] Chạm số: 3, 1
[2266] Chạm số: 3, 9
[2267] Chạm số: 3, 2
[2268] Chạm số: 3, 0
[2269] Chạm số: 3, 4
[2270] Chạm số: 3, 4
[2271] Chạm số: 3, 7
[2272] Chạm số: 3, 2
[2273] Chạm số: 3, 7
[2274] Chạm số: 3, 6
[2275] Chạm số: 3, 1
[2276] Chạm số: 3, 7
[2277] Chạm số: 3, 0
[2278] Chạm số: 3, 0
[2279] Chạm số: 3, 4
[2280] Chạm số: 3, 9
[2281] Chạm số: 9, 5
[2282] Chạm số: 9, 6
[2283] Chạm số: 9, 9
[2284] Chạm số: 9, 0
[2285] Chạm số: 9, 0
[2286] Chạm số: 9, 4
[2287] Chạm số: 5, 5
[2288] Chạm số: 5, 6
[2289] Chạm số: 5, 9
[2290] Chạm số: 5, 0
[2291] Chạm số: 5, 0
[2292] Chạm số: 5, 4
[2293] Chạm số: 3, 5
[2294] Chạm số: 3, 6
[2295] Chạm số: 3, 9
[2296] Chạm số: 3, 0
[2297] Chạm số: 3, 0
[2298] Chạm số: 3, 4
[2299] Chạm số: 6, 5
[2300] Chạm số: 6, 6
[2301] Chạm số: 6, 9
[2302] Chạm số: 6, 0
[2303] Chạm số: 6, 0
[2304] Chạm số: 6, 4
[2305] Chạm số: 5, 1
[2306] Chạm số: 5, 1
[2307] Chạm số: 5, 8
[2308] Chạm số: 5, 2
[2309] Chạm số: 5, 7
[2310] Chạm số: 5, 6
[2311] Chạm số: 5, 2
[2312] Chạm số: 5, 8
[2313] Chạm số: 5, 7
[2314] Chạm số: 5, 6
[2315] Chạm số: 5, 6
[2316] Chạm số: 5, 6
[2317] Chạm số: 5, 8
[2318] Chạm số: 5, 3
[2319] Chạm số: 5, 6
[2320] Chạm số: 5, 4
[2321] Chạm số: 5, 9
[2322] Chạm số: 5, 1
[2323] Chạm số: 5, 6
[2324] Chạm số: 5, 5
[2325] Chạm số: 5, 9
[2326] Chạm số: 5, 1
[2327] Chạm số: 5, 9
[2328] Chạm số: 5, 2
[2329] Chạm số: 5, 0
[2330] Chạm số: 5, 4
[2331] Chạm số: 5, 4
[2332] Chạm số: 5, 7
[2333] Chạm số: 5, 2
[2334] Chạm số: 5, 7
[2335] Chạm số: 5, 6
[2336] Chạm số: 5, 1
[2337] Chạm số: 5, 7
[2338] Chạm số: 5, 0
[2339] Chạm số: 5, 0
[2340] Chạm số: 5, 4
[2341] Chạm số: 5, 9
[2342] Chạm số: 1, 6
[2343] Chạm số: 1, 9
[2344] Chạm số: 1, 0
[2345] Chạm số: 1, 0
[2346] Chạm số: 1, 4
[2347] Chạm số: 1, 6
[2348] Chạm số: 1, 9
[2349] Chạm số: 1, 0
[2350] Chạm số: 1, 0
[2351] Chạm số: 1, 4
[2352] Chạm số: 8, 6
[2353] Chạm số: 8, 9
[2354] Chạm số: 8, 0
[2355] Chạm số: 8, 0
[2356] Chạm số: 8, 4
[2357] Chạm số: 2, 6
[2358] Chạm số: 2, 9
[2359] Chạm số: 2, 0
[2360] Chạm số: 2, 0
[2361] Chạm số: 2, 4
[2362] Chạm số: 7, 6
[2363] Chạm số: 7, 9
[2364] Chạm số: 7, 0
[2365] Chạm số: 7, 0
[2366] Chạm số: 7, 4
[2367] Chạm số: 6, 6
[2368] Chạm số: 6, 9
[2369] Chạm số: 6, 0
[2370] Chạm số: 6, 0
[2371] Chạm số: 6, 4
[2372] Chạm số: 2, 6
[2373] Chạm số: 2, 9
[2374] Chạm số: 2, 0
[2375] Chạm số: 2, 0
[2376] Chạm số: 2, 4
[2377] Chạm số: 8, 6
[2378] Chạm số: 8, 9
[2379] Chạm số: 8, 0
[2380] Chạm số: 8, 0
[2381] Chạm số: 8, 4
[2382] Chạm số: 7, 6
[2383] Chạm số: 7, 9
[2384] Chạm số: 7, 0
[2385] Chạm số: 7, 0
[2386] Chạm số: 7, 4
[2387] Chạm số: 6, 6
[2388] Chạm số: 6, 6
[2389] Chạm số: 6, 8
[2390] Chạm số: 6, 3
[2391] Chạm số: 6, 6
[2392] Chạm số: 6, 4
[2393] Chạm số: 6, 9
[2394] Chạm số: 6, 1
[2395] Chạm số: 6, 6
[2396] Chạm số: 6, 5
[2397] Chạm số: 6, 9
[2398] Chạm số: 6, 1
[2399] Chạm số: 6, 9
[2400] Chạm số: 6, 2
[2401] Chạm số: 6, 0
[2402] Chạm số: 6, 4
[2403] Chạm số: 6, 4
[2404] Chạm số: 6, 7
[2405] Chạm số: 6, 2
[2406] Chạm số: 6, 7
[2407] Chạm số: 6, 6
[2408] Chạm số: 6, 1
[2409] Chạm số: 6, 7
[2410] Chạm số: 6, 0
[2411] Chạm số: 6, 0
[2412] Chạm số: 6, 4
[2413] Chạm số: 6, 9
[2414] Chạm số: 6, 9
[2415] Chạm số: 6, 0
[2416] Chạm số: 6, 0
[2417] Chạm số: 6, 4
[2418] Chạm số: 6, 9
[2419] Chạm số: 6, 0
[2420] Chạm số: 6, 0
[2421] Chạm số: 6, 4
[2422] Chạm số: 8, 9
[2423] Chạm số: 8, 0
[2424] Chạm số: 8, 0
[2425] Chạm số: 8, 4
[2426] Chạm số: 3, 9
[2427] Chạm số: 3, 0
[2428] Chạm số: 3, 0
[2429] Chạm số: 3, 4
[2430] Chạm số: 6, 9
[2431] Chạm số: 6, 0
[2432] Chạm số: 6, 0
[2433] Chạm số: 6, 4
[2434] Chạm số: 4, 9
[2435] Chạm số: 4, 0
[2436] Chạm số: 4, 0
[2437] Chạm số: 4, 4
[2438] Chạm số: 9, 9
[2439] Chạm số: 9, 0
[2440] Chạm số: 9, 0
[2441] Chạm số: 9, 4
[2442] Chạm số: 1, 9
[2443] Chạm số: 1, 0
[2444] Chạm số: 1, 0
[2445] Chạm số: 1, 4
[2446] Chạm số: 6, 9
[2447] Chạm số: 6, 0
[2448] Chạm số: 6, 0
[2449] Chạm số: 6, 4
[2450] Chạm số: 5, 9
[2451] Chạm số: 5, 0
[2452] Chạm số: 5, 0
[2453] Chạm số: 5, 4
[2454] Chạm số: 9, 1
[2455] Chạm số: 9, 9
[2456] Chạm số: 9, 2
[2457] Chạm số: 9, 0
[2458] Chạm số: 9, 4
[2459] Chạm số: 9, 4
[2460] Chạm số: 9, 7
[2461] Chạm số: 9, 2
[2462] Chạm số: 9, 7
[2463] Chạm số: 9, 6
[2464] Chạm số: 9, 1
[2465] Chạm số: 9, 7
[2466] Chạm số: 9, 0
[2467] Chạm số: 9, 0
[2468] Chạm số: 9, 4
[2469] Chạm số: 9, 9
[2470] Chạm số: 1, 0
[2471] Chạm số: 1, 0
[2472] Chạm số: 1, 4
[2473] Chạm số: 9, 0
[2474] Chạm số: 9, 0
[2475] Chạm số: 9, 4
[2476] Chạm số: 2, 0
[2477] Chạm số: 2, 0
[2478] Chạm số: 2, 4
[2479] Chạm số: 0, 4
[2480] Chạm số: 0, 4
[2481] Chạm số: 0, 7
[2482] Chạm số: 0, 2
[2483] Chạm số: 0, 7
[2484] Chạm số: 0, 6
[2485] Chạm số: 0, 1
[2486] Chạm số: 0, 7
[2487] Chạm số: 0, 0
[2488] Chạm số: 0, 0
[2489] Chạm số: 0, 4
[2490] Chạm số: 0, 9
[2491] Chạm số: 4, 0
[2492] Chạm số: 4, 4
[2493] Chạm số: 4, 0
[2494] Chạm số: 4, 4
[2495] Chạm số: 7, 0
[2496] Chạm số: 7, 4
[2497] Chạm số: 2, 0
[2498] Chạm số: 2, 4
[2499] Chạm số: 7, 0
[2500] Chạm số: 7, 4
[2501] Chạm số: 6, 0
[2502] Chạm số: 6, 4
[2503] Chạm số: 1, 0
[2504] Chạm số: 1, 4
[2505] Chạm số: 7, 0
[2506] Chạm số: 7, 4
[2507] Chạm số: 0, 0
[2508] Chạm số: 0, 4
[2509] Chạm số: 0, 9
[2510] Chạm số: 0, 4
[2511] Chạm số: 4, 9
Tổng số các cầu xuất hiện theo các cặp số là:
Chạm số 0, 0 xuất hiện 20 lần
Chạm số 0, 1 xuất hiện 74 lần
Chạm số 0, 2 xuất hiện 78 lần
Chạm số 0, 3 xuất hiện 63 lần
Chạm số 0, 4 xuất hiện 63 lần
Chạm số 0, 5 xuất hiện 47 lần
Chạm số 0, 6 xuất hiện 66 lần
Chạm số 0, 7 xuất hiện 45 lần
Chạm số 0, 8 xuất hiện 47 lần
Chạm số 0, 9 xuất hiện 61 lần
Chạm số 1, 1 xuất hiện 25 lần
Chạm số 1, 2 xuất hiện 76 lần
Chạm số 1, 3 xuất hiện 70 lần
Chạm số 1, 4 xuất hiện 70 lần
Chạm số 1, 5 xuất hiện 30 lần
Chạm số 1, 6 xuất hiện 60 lần
Chạm số 1, 7 xuất hiện 18 lần
Chạm số 1, 8 xuất hiện 30 lần
Chạm số 1, 9 xuất hiện 58 lần
Chạm số 2, 2 xuất hiện 46 lần
Chạm số 2, 3 xuất hiện 84 lần
Chạm số 2, 4 xuất hiện 84 lần
Chạm số 2, 5 xuất hiện 46 lần
Chạm số 2, 6 xuất hiện 78 lần
Chạm số 2, 7 xuất hiện 36 lần
Chạm số 2, 8 xuất hiện 46 lần
Chạm số 2, 9 xuất hiện 74 lần
Chạm số 3, 3 xuất hiện 34 lần
Chạm số 3, 4 xuất hiện 72 lần
Chạm số 3, 5 xuất hiện 43 lần
Chạm số 3, 6 xuất hiện 69 lần
Chạm số 3, 7 xuất hiện 36 lần
Chạm số 3, 8 xuất hiện 43 lần
Chạm số 3, 9 xuất hiện 65 lần
Chạm số 4, 4 xuất hiện 34 lần
Chạm số 4, 5 xuất hiện 43 lần
Chạm số 4, 6 xuất hiện 69 lần
Chạm số 4, 7 xuất hiện 36 lần
Chạm số 4, 8 xuất hiện 43 lần
Chạm số 4, 9 xuất hiện 65 lần
Chạm số 5, 5 xuất hiện 8 lần
Chạm số 5, 6 xuất hiện 36 lần
Chạm số 5, 7 xuất hiện 9 lần
Chạm số 5, 8 xuất hiện 17 lần
Chạm số 5, 9 xuất hiện 35 lần
Chạm số 6, 6 xuất hiện 30 lần
Chạm số 6, 7 xuất hiện 27 lần
Chạm số 6, 8 xuất hiện 36 lần
Chạm số 6, 9 xuất hiện 60 lần
Chạm số 7, 8 xuất hiện 9 lần
Chạm số 7, 9 xuất hiện 27 lần
Chạm số 8, 8 xuất hiện 8 lần
Chạm số 8, 9 xuất hiện 35 lần
Chạm số 9, 9 xuất hiện 27 lần